• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Niciarniana - osiedle w Łodzi

  Przeczytaj także...
  Plan miasta – specyficzna odmiana tematycznej mapy wielkoskalowej, obejmującej obszar pojedynczego miasta. Skala tradycyjnego (papierowego) planu jest kompromisem pomiędzy jego dokładnością a rozmiarami arkusza papieru, na którym plan jest wydrukowany i zależy od rozległości miasta; na ogół zawiera się w przedziale od 1:20.000 do 1:30.000. Często historyczne centrum miasta przedstawione jest dodatkowo na fragmencie arkusza w zwiększonej (np. do 1:10.000) skali.Jednostka pomocnicza gminy – lokalna wspólnota samorządowa mieszkańców części gminy w Polsce. Jednostki są ustanawiane przez radę gminy (miasta). Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa, dzielnice, osiedla i inne (np. sioła, przysiółki, kolonie, okręgi, obwody, rejony, rewiry). Jednostki nie posiadają osobowości prawnej. Jednostka pomocnicza gminy stanowi strukturę społeczno-terytorialną, która przejmuje na swoim terytorium realizację zadań publicznych, ułatwiając gminie wykonywanie jej zadań. Szczególną kompetencją, przysługującą wyłącznie sołectwom, jest dysponowanie (od 2009 r.), funduszem sołeckim.
  System Informacji Miejskiej w Łodzi – łódzki system informacji wizualnej, wdrażany w mieście od 2005, oparty na czerwono-niebieskich i czerwono-brązowych (na terenach o cennych turystycznie walorach) tablicach, zawierających nazwę ulicy i obszaru miasta oraz numerację porządkową nieruchomości. System ten systematycznie zastępuje dwa poprzednie systemy, oparte na tabliczkach w kolorach piaskowym i amarantowym.
  Podział Delegatury Łódź-Widzew na obszary Systemu Informacji Miejskiej - wyszczególniony obszar SIM Niciarniana

  Niciarniana - obszar we wschodniej części Łodzi, w (dawnej dzielnicy) Delegaturze UMŁ Widzew.

  Widzew – do 31 grudnia 1992 dzielnica miasta Łodzi. Największa obszarem dawna dzielnica miasta, licząca 90,8 km², ale jednocześnie o najmniejszej gęstości zaludnienia (ok. 140 tys. mieszkańców na 775,2 tys. w całej Łodzi).Stoki – osiedle w północno-wschodniej części Łodzi, w dawnej dzielnicy – obecnie delegaturze Urzędu Miasta Łodzi – Widzew, sąsiadujące z osiedlami: Sikawa, Mileszki, Podgórze, "Lumumbowo", Doły.

  W 2005 dla potrzeb Systemu Informacji Miejskiej Łódź podzielono na 56 obszarów. Południowo-zachodnią część osiedla administracyjnego Stoki, nazywaną przez mieszkańców Grembachem vel Grynbachem, opisywaną na większości współczesnych planów miasta po polsku jako osiedle Podgórze, nazwano obszarem Niciarniana. Nazwę tę zaczerpnięto prawdopodobnie od: fabryki nici, stacji kolejowej oraz ulicy Niciarnianej (zaczynającej się i przechodzącej przez to osiedle).
  Nazwa obszaru, mimo pewnego związku historycznego z okolicą, nie odzwierciedla zachowanej wśród ludności tradycji i nie jest powszechnie utożsamiana przez mieszkańców ze wszystkimi terenami tego osiedla, a co najwyżej, z pewną tylko częścią całego Grembachu.

  Podgórze - zwyczajowo wyodrębniane, obecnie nie posiadające ugruntowania prawnego, osiedle we wschodniej części Łodzi, w (dawnej dzielnicy) Delegaturze Urzędu Miasta Widzew. Przez lata w XX wieku wśród mieszkańców ukształtowała się niemiecko brzmiąca nazwa, nadana jeszcze przez niemieckich kolonistów, którzy zamieszkiwali do końca II wojny światowej w tej okolicy. Jednak niemal wszystkie mapy z początku XX wieku określają tereny tego osiedla już tylko polską nazwą. Zgodnie z oficjalnym podziałem administracyjnym Podgórze stanowi część osiedla administracyjnego Stoki. Natomiast inny podział miasta (stworzony w 2005 specjalnie dla potrzeb Systemu Informacji Miejskiej) zalicza Podgórze do obszaru SIM Niciarniana.Stoki - osiedle administracyjne (jednostka pomocnicza gminy) w północno-wschodniej Łodzi, na obszarze (dawnej dzielnicy) Delegatury Urzędu Miasta Łodzi - Widzew, zamieszkiwane przez 10 847 osób.

  Przypisy

  1. Nie mylić z ul. Podgórze znajdującą się w osiedlu Stoki.



  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.198 sek.