• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nici chirurgiczne

  Przeczytaj także...
  Polifluorek winylidenu (ang. Polyvinylidene Fluoride, PVDF) – termoplastyczny polimer fluorowy o wysokim stopniu krystalizacji.PVDF łączy dobre własności mechaniczne, cieplne i elektryczne z wysoką odpornością chemiczną. Używany do produkcji m.in. membran do mikrofiltracji i ultrafiltracji.Catgut, a także polskie katgut lub ketgut (najprawdopodobniej od ang. cattle - bydło, gut - jelito), struna chirurgiczna - włókno wytwarzane z baranich lub kozich jelit charakteryzujące się dobrymi właściwościami mechanicznymi, ulegające biodegradacji. Stosowane w chirurgii. Szwy wykonane z catgutu wchłaniane są stopniowo przez organizm pacjenta, rozpuszczając się bez żadnych pozostałości. Umożliwia to jednoczesne łączenie kilku warstw tkanek bez potrzeby usuwania szwów. Obecnie zastępowane przez syntetyczne włókna wchłanialne np. poliglikolowe.
  Blizna (łac. cicatrix) – w dermatologii zmiana skórna będąca najczęściej następstwem uszkodzenia skóry właściwej i zastąpieniem ubytku przez tkankę łączną włóknistą.
  Nić niewchłanialna 6-0 z igłą 3/8 koła o długości 15,5 mm.
  Szew niewchłanialny na lewym kciuku.
  Szwy niewchłanialne

  Szwy są sposobem zaopatrywania ran w chirurgii, czasami jako szwy określa się same nici chirurgiczne.

  Nici chirurgiczne[]

  W zależności od rodzaju szytej tkanki używane są nici różnej grubości, oznaczanych liczbami - im cieńsza, tym większa liczba (np. 7-0, 6-0, 5-0, ..., 0, 1, itd.). Najcieńsze nici to nici o grubościach 10-0, 11-0 lub jeszcze cieńsze (nici mikrochirurgiczne). Nić jest nawlekana na ucho igły chirurgicznej bądź w nią fabrycznie wtapiana.

  Jedwab – włókno pochodzenia zwierzęcego (białkowe) uzyskiwane z kokonu jedwabnika morwowego lub jedwabnika dębowego. Światowa produkcja jedwabiu na poziomie ok. 50 000 ton rocznie jest bardzo niewielka i stanowi zaledwie 0,2% całej produkcji włókien.Stal – stop żelaza z węglem, plastycznie obrobiony i obrabialny cieplnie, o zawartości węgla nieprzekraczającej 2,10%, co odpowiada granicznej rozpuszczalności węgla w żelazie (dla stali stopowych zawartość węgla może być dużo wyższa). Węgiel w stali najczęściej występuje w postaci perlitu płytkowego. Niekiedy jednak, szczególnie przy większych zawartościach węgla, cementyt występuje w postaci kulkowej w otoczeniu ziaren ferrytu.

  Rodzaje szwów[]

 • wchłanialne
 • naturalne (catgut, catgut chromowany)
 • syntetyczne (jedno- lub wielowłóknowe), wykonane z:
 • Poliglikolid (założony zwykle około 75% z kwasu poliglikolowego z dodatkiem ok. 25% kaprolaktonu (gdyż czysty glikolid jest zbyt sztywny),
 • Poliglaktyna 910, to kopolimer poli(glikolidu-co-L-laktydu) (90/10) złożony z 90% poliglikolidu i 10% polilaktydu (kwasu polimlekowego),
 • Polidioksanon
 • niewchłanialne
 • jednowłóknowe syntetyczne (poliamid, poliester, polipropylen, polifluorek winylidenu)
 • wielowłóknowe
 • naturalne (len, jedwab o zmniejszonej ilości serycyny wywołującej odczyny zapalne)
 • syntetyczne (poliamid, poliester)
 • metalowe (stal)
 • Metody szycia ran[]

 • szew pojedynczy węzełkowy
 • szew poziomy materacowy
 • szew pionowy materacowy
 • szew ciągły
 • szew ciągły przekładany
 • szew ciągły poziomy materacowy
 • szew śródskórny
 • Szew pojedynczy węzełkowy

  Polikaprolakton (PCL) - polimer biodegradowalny, należący do grupy poliestrów alifatycznych, otrzymywany z kaprolaktonu w wyniku polimeryzacji z otwarciem pierścienia:Ziarnina (łac. granulatio) – nowopowstała tkanka łączna zawierająca bogatą sieć naczyń włosowatych. Ziarnina jest jednym z procesów naprawy (gojenia) tkanek, które uległy uszkodzeniu i mają małą zdolność regeneracji lub nie posiadają jej wcale. Wypełnia ona ubytek powstały po uszkodzeniu tkanki. Naprawa tkanki poprzez ziarninowanie może następować na skutek oparzenia, urazu lub zakażenia.
 • Szew materacowy pionowy

 • Szew materacowy poziomy

 • Szew śródskórny

 • Metody zastosowania szwów podczas leczenia ran[]

  Szew pierwotny rany[]

  Stosowany w leczeniu ran ciętych niezakażonych, których brzegi są dobrze dopasowane. Może być również zastosowany po zabiegu pierwotnego wycięcia rany. Celem takiego leczenia jest skrócenie okresu gojenia i zmniejszenie wielkości blizny.

  Rana – uszkodzenie ciągłości skóry, a często również głębszych tkanek lub narządów na skutek urazu mechanicznego. Istnieją rodzaje ran, które powstają w wyniku innych procesów chorobowych, np. owrzodzenie żylakowe, owrzodzenie troficzne (odleżyna), owrzodzenie neuropatyczne, czy też rana powstała w wyniku niedokrwienia lub zakażenia tkanek.Polilaktyd (poli(kwas mlekowy), PLA z ang. polylactic acid, polylactide) - polimer należący do grupy poliestrów alifatycznych. Jest on w pełni biodegradowalny. Otrzymuje się z odnawialnych surowców naturalnych takich jak np: mączka kukurydziana.

  Odroczone zszycie rany[]

  Stosowany w razie braku pewności co do jałowości rany lub jej wystarczającego ukrwienia. Po oczyszczeniu ranę zostawia się otwartą (z jałowym opatrunkiem) na 24-72 godz., jeżeli rana goi się prawidłowo można ją zamknąć.

  Szew wtórny rany[]

  Stosowany po wtórnym wycięciu rany odroczonej lub wcześniej zakażonej po ustąpieniu zakażenia. Gdy występuje ziarninowanie wykonywane jest wycięcie tkanek martwiczych i następnie założenie szwów.

  Przypisy

  1. PGLA Lactic. Dostęp: 25 lipca 2012.

  Star of life.svg Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć medycznych i pokrewnych w Wikipedii.

  Chirurgia (z grec. cheir − ręka, ergon – czyn, działanie, cheirurgia – ręcznie wykonywana praca) – dziedzina medycyny zajmująca się leczeniem operacyjnym. Jest nauką nadrzędną i zawiera wiele podspecjalności. Sama nazwa chirurgia identyfikowana jest z dziedziną o nazwie chirurgia ogólna. Jest to kliniczna dziedzina medycyny. Oprócz chirurgii zabiegowej istnieje jednak szeroki zakres chirurgii zachowawczej. Praca chirurga jest ciągłym wybieraniem mniejszego ryzyka. Niekiedy okazuje się, że mniejszym ryzykiem jest zaniechanie operacji, np. leczenie operacyjne małej przepukliny u pacjenta z ciężką niewydolnością oddechową stanowi większe ryzyko niż zaniechanie operacji.Zakażenie, infekcja (z łac. infectio) – wtargnięcie do organizmu drobnoustrojów chorobotwórczych. W celu wywołania choroby muszą one pokonać odporność organizmu. Jeżeli wrota zakażenia znajdują się w pobliżu miejsca występowania infekcji mówi się o zakażeniu miejscowym. Gdy zakażeniu towarzyszą objawy ogólnoustrojowej reakcji zapalnej taki stan nazywa się sepsą.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Igła chirurgiczna - narzędzie chirurgiczne służące do łączenia tkanek przy pomocy nici chirurgicznych, połączenia takie noszą nazwę szwów.
  Serycyna (łac.) klej jedwabny - białko zaliczane do skleroprotein, zlepiające włókna fibroinowe jedwabiu naturalnego. Zawiera do 40% reszt seryny, a także reszty glicyny i kwasu asparaginowego.
  Len (Linum L.) – rodzaj roślin zielnych krótkowiecznych (przeważnie trzyletnich) z rodziny lnowatych (Linaceae). Pochodzi ze wschodniej Europy i z rejonu Morza Śródziemnego. Do rodzaju należy ok. 200 gatunków, z czego na stanowiskach naturalnych lub zdziczałych notowanych jest 6 gatunków. W uprawie kilka kolejnych spośród których największe znaczenie ma len zwyczajny. Gatunkiem typowym jest Linum usitatissimum L..
  Polipropylen – polimer z grupy poliolefin, który zbudowany jest z merów o wzorze: –[CH2CH(CH3)]–. Otrzymuje się go w wyniku niskociśnieniowej polimeryzacji propylenu. Polipropylen jest jednym z dwóch, obok polietylenu, najczęściej stosowanych tworzyw sztucznych. Na przedmiotach produkowanych z tego tworzywa umieszcza się zwykle symbol PP.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.032 sek.