• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nginx  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Perl – interpretowany język programowania autorstwa Larry’ego Walla początkowo przeznaczony głównie do pracy z danymi tekstowymi, obecnie używany do wielu innych zastosowań. Wzorowany na takich językach jak C, skryptowe: sed, awk i sh oraz na wielu innych.Post Office Protocol version 3 (POP3) to protokół internetowy z warstwy aplikacji pozwalający na odbiór poczty elektronicznej ze zdalnego serwera do lokalnego komputera poprzez połączenie TCP/IP. Ogromna większość współczesnych internautów korzysta z POP3 do odbioru poczty.

  nginx (wymawiany jako engine x) – serwer WWW (HTTP) oraz serwer proxy dla HTTP i IMAP/POP3 stworzony przez Igora Sysojewa a rozwijany i wspierany przez założoną przez niego firmę, Nginx, Inc.

  Zaprojektowany z myślą o wysokiej dostępności i silnie obciążonych serwisach (nacisk na skalowalność i niską zajętość zasobów). Wydawany jest na licencji BSD.

  Historia[ | edytuj kod]

  Oryginalnie stworzony na potrzeby rosyjskiej wyszukiwarki i portalu Rambler.ru.

  WebDAV (ang. Web-based Distributed Authoring and Versioning) – rozszerzenie protokołu HTTP 1.1 o metody COPY, LOCK, MKCOL, MOVE, PROPPATCH, UNLOCK. Pozwala na zarządzanie i kontrolę wersji plików na serwerze WWW. Jedyną przeglądarką posiadającą funkcję zapisu poprzez protokół DAV jest Konqueror.FastCGI – interfejs programistyczny zwiększający szybkość oraz zapewniający lepszą skalowalność aplikacji internetowych opartych na technologii CGI.
 • 4 października 2004 – pierwsza wersja udostępniona publicznie (0.1.0)
 • 23 września 2005 – wersja 0.2.0
 • lipiec 2007 – rozdzielenie wersji stabilnej (0.5 i rozwojowej 0.6)
 • 19 maja 2008 – oddzielenie gałęzi rozwojowej 0.7 (0.6 uzyskuje status stabilnej)
 • 7 lipca 2008 – ostatnie wydanie z gałęzi 0.5 (0.5.37)
 • 2 czerwca 2009 – nowa gałąź rozwojowa (0.8.0), gałąź 0.7 zostaje oznaczona jako stabilna, a gałąź 0.6 uzyskuje status „legacy” (ostatnie wydanie 0.6.39)
 • 14 września 2009 – ze względu na lukę w bezpieczeństwie wydane zostały poprawki do wszystkich czterech gałęzi (0.8.15, 0.7.62, 0.6.39, i 0.5.38)
 • 27 września 2010 – nowa gałąź rozwojowa (0.9.0), gałąź 0.8 zostaje oznaczona jako stabilna, a gałąź 0.7 uzyskuje status „legacy”
 • 12 kwietnia 2011 – zakończenie cyklu rozwojowego 0.9.x poprzez wydanie wersji stabilnej 1.0.0 w 50. rocznicę startu radzieckiego programu kosmicznego Wostok 1
 • 23 września 2011 – nginx został włączony do kodu źródłowego OpenBSD
 • Październik 2011 – powstanie firmy Nginx, Inc. oferującej liczne opcje wsparcia oraz konsultacji dla wielkoskalowych implementacji
 • SMTP (ang.) Simple Mail Transfer Protocol – protokół komunikacyjny opisujący sposób przekazywania poczty elektronicznej w Internecie. Standard został zdefiniowany w dokumencie RFC 821 a następnie zaktualizowany w 2008 roku w dokumencie RFC 5321Domena internetowa – zbiór nazw systemu nazw DNS wykorzystywanego w Internecie, składający się z nazw umieszczonych w pewnym poddrzewie struktury DNS tj. zakończonych stałym sufiksem (np. ".wikipedia.org").


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Apache – otwarty serwer HTTP dostępny dla wielu systemów operacyjnych (m.in. UNIX, GNU/Linux, BSD, OS X, Microsoft Windows).
  Licencje BSD (Berkeley Software Distribution Licenses, BSDL) – jedne z licencji zgodnych z zasadami wolnego oprogramowania. Powstałe początkowo na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley.
  OpenBSD – wolnodostępny system operacyjny typu UNIX z rodziny BSD zgodny z normą POSIX. Projekt powstał w 1995 roku jako efekt rozłamu w zespole NetBSD, jego inicjatorem był kanadyjski programista Theo de Raadt.
  CGI (ang. Common Gateway Interface) – znormalizowany interfejs, umożliwiający komunikację pomiędzy oprogramowaniem serwera WWW a innymi programami znajdującymi się na serwerze. Zazwyczaj program serwera WWW wysyła do przeglądarki statyczne dokumenty HTML. Za pomocą programów CGI można dynamicznie (na żądanie klienta) generować dokumenty HTML uzupełniając je np. treścią pobieraną z bazy danych.
  Skalowalność (ang. scalability) - zapewnienie coraz wydajniejszej pracy w miarę zwiększania liczby elementów składowych.
  Subversion (znany również jako SVN) – system kontroli wersji, który powstał w celu zastąpienia CVS. Z założenia SVN jest w większości przypadków funkcjonalnie zgodny ze swoim poprzednikiem, z kompatybilności zrezygnowano tam, gdzie było to niezbędne do wprowadzenia nowych rozwiązań. SVN jest wolnym i otwartym oprogramowaniem na licencji Apache.
  FreeBSD — system operacyjny z rodziny Unix. Do wersji 2.0 wywodził się z systemu 4.3BSD, kolejne wersje wywodziły się z 4.4BSD Lite2; obu stworzonych przez Computer Systems Research Group (CSRG) na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Podobnie jak NetBSD, jest bezpośrednią pochodną 386BSD – systemu będącego pierwszą próbą przeportowania systemu Unix z gałęzi BSD na architekturę IA-32.Początkowo znany pod nazwą Unofficial 386BSD Patchkit.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.