• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • New Millennium Program

  Przeczytaj także...
  Deep Space 1 – bezzałogowa sonda kosmiczna należąca do serii sond Deep Space, wystrzelona 24 października 1998 za pomocą rakiety Delta II. Stanowiła część programu kosmicznego NASA o nazwie New Millennium Program. Głównym celem misji było przetestowanie 12 zaawansowanych technologii, które miały obniżyć koszt i podwyższyć bezpieczeństwo przyszłych misji w kosmosie.Planetoida (planeta + gr. eídos postać), asteroida (gr. asteroeidés – gwiaździsty), planetka (ang. minor planet) – ciało niebieskie o małych rozmiarach – od kilku metrów do czasem ponad 1000 km, obiegające Słońce, posiadające stałą powierzchnię skalną lub lodową, bardzo często – przede wszystkim w przypadku planetoid o mniejszych rozmiarach i mało masywnych – o nieregularnym kształcie, często noszącym znamiona kolizji z innymi podobnymi obiektami.
  NASA (National Aeronautics and Space Administration) (pl. Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej) – agencja rządu Stanów Zjednoczonych odpowiedzialna za narodowy program lotów kosmicznych, ustanowiona 29 lipca 1958 r. na mocy National Aeronautics and Space Act, zastępując poprzednika – National Advisory Committee for Aeronautics. Jest wydziałem Departamentu Obrony USA i jest mu bezpośrednio podległa.

  New Millennium Program – program misji kosmicznych NASA, którego zadaniem było przetestowanie nowych technologii na potrzeby przyszłych misji. NASA anulowała program w 2008 r., przeznaczając otrzymane w ramach budżetu na rok fiskalny 2009 środki finansowe na inne cele. Statki kosmiczne i eksperymenty programu New Millenium początkowo nosiły nazwę „Deep Space” (dla misji planetarnych) i „Earth Observing” (misje na orbicie Ziemi). W 2000, wraz ze zmianami w samym programie, Deep Space otrzymały nazwę „Space Technology”.

  Orbita geostacjonarna to orbita okołoziemska, która zapewnia krążącemu po niej satelicie zachowanie stałej pozycji nad wybranym punktem równika Ziemi. Orbita geostacjonarna jest orbitą kołową zawartą w płaszczyźnie równika. Przebiega na wysokości 35 786 km nad równikiem (42 160 km od środka Ziemi). Prędkość ciała na orbicie geostacjonarnej wynosi około 3,08 km/s, a czas okrążenia przez niego Ziemi jest równy 23 godziny 56 minut i 4 sekundy, czyli dokładnie tyle, ile trwa doba gwiazdowa.Satelita technologiczny (techniczny) – rodzaj sztucznego satelity służącego do badania i testowania prototypów elementów, urządzeń, eksperymentów, technologii, metod pomiarowych i obserwacyjnych mających być później użytymi w innych statkach kosmicznych.

  Misje i eksperymenty, które odbyły w ramach programu New Millennium[]

 • Deep Space 1, misja przeprowadzona w latach 1998–2001 zakończona sukcesem, sonda kosmiczna z silnikiem jonowym przeleciała koło planetoidy (9969) Braille i komety Borrely'ego
 • Deep Space 2, penetratory gruntu Marsa, które poleciały na pokładzie sondy Mars Polar Lander w 1999; misja zakończona niepowodzeniem
 • Earth Observing 1, satelita obserwacji Ziemi, wystartował w 2000; sukces
 • Space Technology 5, zespół trzech satelitów do obserwacji magnetosfery; misję rozpoczęto 22 marca 2006; pierwsza misja oparta o system czasu rzeczywistego RTEMS oparty na GPL
 • Space Technology 6, eksperyment składał się z dwóch części:
 • – Autonomous Sciencecraft Experiment, autonomiczny system programistyczny, działał na pokładzie satelity Earth Observing 1 od 2003 – Inertial Stellar Compass, system nawigacji bezwładnościowej, poleciał w kosmos na pokładzie satelity TacSat-2 w 2006

  Odwołane misje[]

 • Deep Space 3/Space Technology 3 (StarLight) – kosmiczny interferometr gwiezdny
 • Deep Space 4/Space Technology 4 (Champollion) – sonda, której start planowano w 2003, jej zadaniem miało być wejście na orbitę komety Tempel 1, wylądowanie, pobranie próbek gruntu i powrót na Ziemię w 2010; misja anulowana w 1999
 • Earth Observing 2 – plan użycia lidarów umieszczonych w przestrzeni kosmicznej do pomiarów wiatrów atmosferycznych, odwołany w 1998
 • Earth Observing 3 (GIFTS – (ang.) Geostationary Imaging Fourier Transform Spectrometer) – geostacjonarny satelita obserwacyjny wykorzystujący spektroskopię fourierowską; start planowany był na lata 2005-2006
 • Space Technology 8 – satelita technologiczny projektowany i budowany przez Orbital Sciences Corporation, którego start planowany był na 2009
 • Eksperyment w trakcie realizacji[]

  Mimo że New Millennium Program został anulowany, jeden z jego eksperymentów jest kontynuowany:

  9P/Tempel (lub Tempel 1) – kometa okresowa należąca do rodziny komet Jowisza. Była celem misji kosmicznej Deep Impact, mającej na celu przeprowadzenie badań naukowych tej komety. Jedno z zadań polegało na wypuszczeniu z sondy tzw. impaktora, który uderzył w jądro komety.LISA Pathfinder – sonda kosmiczna Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) wystrzelona 3 grudnia 2015 roku. Początkowo nazywane Small Missions for Advanced Research in Technology-2 (SMART-2), przedsięwzięcie ma na celu przetestowanie rozwiązań technicznych potrzebnych do planowanej na 2034 rok misji eLISA (dawniej LISA). eLISA (od Evolved Laser Interferometer Space Antenna) jest opracowywanym przez ESA eksperymentem, służącym do wykrycia i pomiaru fal grawitacyjnych.
 • Space Technology 7 – Disturbance Reduction System (DRS) – eksperyment obserwacji fal grawitacyjnych; start w lipcu 2015 na pokładzie sondy LISA Pathfinder (pierwotnie zakładano start w 2009 roku)
 • Przypisy

  1. David Shiga: NASA calls for ambitious outer solar system mission (ang.). New Scientist, 2008-02-05. [dostęp 2012-10-15].
  2. Milena Ratajczak: Kosmos. Misja Lisa Pathfinder. T. 107. Poznań: Amermedia Sp. z o.o., 2014, s. 46. ISBN 978-83-252-2323-6.
  3. ST-7 / Lisa Pathfinder (ang.). NASA Science, 2012-08-29. [dostęp 2013-01-31].

  Bibliografia[]

 • New Millennium Program na stronie Jet Propulsion Laboratory
 • Mars – czwarta według oddalenia od Słońca planeta Układu Słonecznego. Nazwa planety pochodzi od imienia rzymskiego boga wojny – Marsa. Zawdzięcza ją swej barwie, która przy obserwacji z Ziemi wydaje się być rdzawo-czerwona i kojarzyła się starożytnym z pożogą wojenną. Postrzegany odcień wynika stąd, że powierzchnia planety zawiera tlenki żelaza. Mars jest planetą wewnętrzną z cienką atmosferą, o powierzchni usianej kraterami uderzeniowymi, podobnie jak powierzchnia Księżyca. Występują tu także inne rodzaje terenu, podobne do ziemskich: wulkany, doliny, pustynie i polarne czapy lodowe. Okres obrotu wokół własnej osi jest niewiele dłuższy niż Ziemi i wynosi 24,6229 godziny (24h37min22s). Na Marsie znajduje się najwyższa góra w Układzie Słonecznym – Olympus Mons i największy kanion – Valles Marineris. Gładki obszar równinny Vastitas Borealis na półkuli północnej obejmuje 40% powierzchni planety i może być pozostałością ogromnego uderzenia. W przeciwieństwie do Ziemi, Mars jest geologicznie i tektonicznie nieaktywny.Satelita obserwacji Ziemi - rodzaj cywilnego sztucznego satelity, krążącego po orbicie okołoziemskiej, dedykowanego obserwacjom Ziemi, optycznym, radarowym lub podczerwonym i wykonywaniu zdjęć jej powierzchni w tych pasmach fal elektromagnetycznych.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Mars Polar Lander – bezzałogowa sonda kosmiczna NASA. Celem misji było pierwsze lądowanie w rejonie podbiegunowym Marsa. Poza głównym lądownikiem na pokładzie sondy leciały także dwa penetratory o wspólnej nazwie Deep Space 2, później otrzymały nazwy Amundsen i Scott. Start nastąpił 3 stycznia 1999 roku rakietą Delta II z Przylądka Canaveral.
  Magnetosfera – obszar wokół ciała niebieskiego, w którym ruchy i zjawiska dotyczące naładowanych cząstek są zdominowane przez pole magnetyczne danego obiektu. W Układzie Słonecznym następujące ciała niebieskie posiadają magnetosferę: Słońce, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun, Ziemia, Merkury oraz Ganimedes, księżyc Jowisza. Pojęcie to jest również stosowane jako określenie obszaru zdominowanego przez oddziaływanie pola magnetycznego, pochodzącego od obiektów astronomicznych jak np. magnetosfera pulsara.
  Nawigacja inercyjna, nawigacja bezwładnościowa, nawigacja inercjalna – nawigacja polegająca na pomiarze przyśpieszeń działających na obiekt oraz prędkości kątowych w celu określenia jego orientacji i położenia (jako nawigacja zliczeniowa). Najczęściej stosowana jest do pomiaru orientacji obiektów nieposiadających innych punktów odniesienia (np. wielopunktowego kontaktu z podłożem). Urządzenia tego typu są szeroko używane do stabilizacji, między innymi, statków wodnych, powietrznych i kosmicznych, platform stabilizowanych, platform balansujących (np. Segway HT).
  Fale grawitacyjne w ogólnej teorii względności – przemieszczająca się z prędkością światła zmarszczka w czasoprzestrzeni. W mechanice nierelatywistycznej fala ta objawia się jako rozchodzące się drgania pola grawitacyjnego. Źródłem fal grawitacyjnych jest ciało poruszające się z przyspieszeniem. Do uzyskania obserwowalnych efektów ciało musi mieć bardzo duże przyspieszenie i ogromną masę. Obiekt emitujący fale traci energię, która unoszona jest w postaci promieniowania. Kwantem promieniowania grawitacyjnego jest grawiton, hipotetyczna cząstka.
  RTEMS – system operacyjny czasu rzeczywistego (RTOS) rozwijany jako projekt Open Source na licencji GPL dla wielu platform: MC68000, Intel i960, Intel i386, MIPS czy LEON.
  Spektroskopia fourierowska to technika pomiarowa, w której widma nie obserwuje się bezpośrednio, tylko otrzymuje je poprzez dokonanie transformaty Fouriera sygnału mierzonego w funkcji czasu.
  GNU General Public License – licencja wolnego i otwartego oprogramowania stworzona w 1989 roku przez Richarda Stallmana i Ebena Moglena na potrzeby Projektu GNU, zatwierdzona przez Open Source Initiative. Pierwowzorem licencji była licencja Emacs General Public License. Wersja druga licencji GNU GPL została wydana w roku 1991, a wersja trzecia – 29 czerwca 2007.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.039 sek.