• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Neurony wrzecionowate

  Przeczytaj także...
  Dendryt (dendritum) - element neuronu, rozgałęziona (zazwyczaj) struktura, przenosząca sygnały otrzymywane z innych neuronów przez synapsy do ciała komórki, której jest częścią. Występuje w tkance nerwowej. Słowo wywodzi się z greckiego słowa "déndron", czyli drzewo. Dendryty otrzymały taką nazwę, ponieważ przypominają gałęzie.Walenie (Cetacea) – rząd ssaków (w kladystyce to klad w obrębie parzystokopytnych). Występują one głównie w oceanach. Wyjątkiem są delfiny słodkowodne, zamieszkujące rzeki, oraz nieliczne gatunki żyjące na styku tych dwóch środowisk (estuaria).
  Butlonos, delfin butlonosy (Tursiops truncatus) – gatunek walenia z rodziny delfinowatych (Delphinidae) należy do najczęściej występujących i najszerzej rozprzestrzenionych gatunków delfinów.
  Schematyczne przedstawienie zwykłego neuronu (po lewej) i neuronu von Economo (po prawej)

  Neurony von Economo lub neurony wrzecionowate (ang. spindle neurons, von Economo neurons, VENs) – rodzaj komórek nerwowych, charakteryzujących się wrzecionowatym perikarionem, z jednej strony przechodzącym w pojedynczy neuryt, po drugiej stronie w pojedynczy dendryt. Neurony von Economo znajdują się w określonych obszarach kory mózgowej ludzi i innych człowiekowatych, waleni (humbaków, finwali, orek, kaszalotów, butlonosów, delfinów Risso, białuch), a także słoni afrykańskich i indyjskich. Odkrywcą tych szczególnych neuronów był Constantin von Economo.

  Neuron, komórka nerwowa – rodzaj elektrycznie pobudliwej komórki zdolnej do przetwarzania i przewodzenia informacji w postaci sygnału elektrycznego. Neurony są podstawowym elementem układu nerwowego zwierząt. Najwięcej neuronów znajduje się w ośrodkowym układzie nerwowym w skład którego wchodzi mózgowie oraz rdzeń kręgowy.Kora przedczołowa – część płata czołowego, leżąca najbardziej z przodu i obejmująca okolicę oczodołową kory mózgu.

  U ludzi i małp neurony von Economo znajdują się w korze przedniego zakrętu obręczy (ACC) i czołowej części kory wyspowej (FI). Niedawno wykazano obecność neuronów o podobnej morfologii w korze przedczołowej.

  Ich występowanie wyłącznie u najinteligentniejszych ssaków było przesłanką do hipotezy, że są one wyrazem adaptacji neuronalnej w dużych mózgowiach, umożliwiając szybkie przetwarzanie i przekazywanie informacji, co ma związek z zachowaniami społecznymi.

  Zaproponowano, że dysfunkcja neuronów von Economo może mieć związek z patogenezą autyzmu. Zmniejszenie liczby tych komórek opisywano w mózgach z agenezją ciała modzelowatego i otępieniem czołowo-skroniowym.

  Spektrum autystyczne – szerokie pojęcie, obejmujące różne typy osób o cechach autystycznych, wykazujących odmienne mechanizmy lub przyczyny powodujące trudności rozwojowe i mające często odrębne wymagania wobec środowiska. Wszystkie one charakteryzują się znacznymi zaburzeniami interakcji społecznych i komunikacji, jak również znacznie ograniczonymi zainteresowaniami i bardzo powtarzalnym zachowaniem.Słoń indyjski (Elephas maximus) – ssak z rzędu trąbowców, jeden z trzech żyjących gatunków rodziny słoniowatych, zamieszkujący lasy i zarośla Azji Południowej i Południowo-Wschodniej.

  Przypisy

  1. KK Watson, TK Jones, JM Allman. Dendritic architecture of the von Economo neurons. „Neuroscience”. 141 (3), s. 1107-12, wrzesień 2006. DOI: 10.1016/j.neuroscience.2006.04.084. PMID: 16797136. 
  2. C Butti, CC Sherwood, AY Hakeem, JM Allman i inni. Total number and volume of Von Economo neurons in the cerebral cortex of cetaceans. „The Journal of Comparative Neurology”. 515 (2), s. 243-59, lipiec 2009. DOI: 10.1002/cne.22055. PMID: 19412956. 
  3. PR Hof, E Van der Gucht. Structure of the cerebral cortex of the humpback whale, Megaptera novaeangliae (Cetacea, Mysticeti, Balaenopteridae). „The Anatomical Record: Advances in Integrative Anatomy and Evolutionary Biology”. 290 (1), s. 1-31, styczeń 2007. DOI: 10.1002/ar.20407. PMID: 17441195. 
  4. AY. Hakeem, CC. Sherwood, CJ Bonar, C Butti i inni. Von Economo neurons in the elephant brain. „The Anatomical Record: Advances in Integrative Anatomy and Evolutionary Biology”. 292 (2), s. 242-248, luty 2009. DOI: 10.1002/ar.20829. PMID: 19089889. 
  5. C Fajardo, MI Escobar, E. Buriticá, G Arteaga i inni. Von Economo neurons are present in the dorsolateral (dysgranular) prefrontal cortex of humans. „Neuroscience Letters”. 435 (3), s. 215-8, kwiecień 2008. DOI: 10.1016/j.neulet.2008.02.048. PMID: 18355958. 
  6. JM Allman, KK Watson, NA Tetreault, AY Hakeem. Intuition and autism: a possible role for Von Economo neurons. „Trends in Cognitive Sciences”. 9 (8), s. 367-73, sierpień 2005. DOI: 10.1016/j.tics.2005.06.008. PMID: 16002323. 
  7. JA Kaufman, LK Paul, KF Manaye, AE Granstedt i inni. Selective reduction of Von Economo neuron number in agenesis of the corpus callosum. „Acta Neuropathologica”. 116 (5), s. 479-489, listopad 2008. DOI: 10.1007/s00401-008-0434-7. PMID: 18815797. 
  8. WW Seeley, DA Carlin, JM Allman, MN Macedo i inni. Early frontotemporal dementia targets neurons unique to apes and humans. „Annals of Neurology”. 60 (6), s. 660-7, grudzień 2006. DOI: 10.1002/ana.21055. PMID: 17187353. 

  Star of life.svg Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć medycznych i pokrewnych w Wikipedii.

  PMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.Agenezja ciała modzelowatego (łac. agenesis corporis callosi, ang. agenesis of corpus callosum, ACC) – wada wrodzona przodomózgowia, polegająca na różnego stopnia niedorozwoju spoidła wielkiego mózgu (ciała modzelowatego). Wada ta wykazuje dużą różnorodność, od zwykłego braku tej struktury mózgu po częściowy brak (zachowanie przedniej części przy braku tylnej).
  (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});
  Białucha, wal biały (Delphinapterus leucas) – gatunek walenia z rodziny narwalowatych. Białucha ma cechę dziedziczną, przejawiającą się niezdolnością do wytwarzania ciemnego barwnika, melaniny (patrz: albinizm). Białucha ma bardzo wydatny melon (warstwa podskórnego tłuszczu na czole), który pełni ważną rolę w echolokacji. Przypuszcza się, że białuchy mają jeszcze lepsze zdolności echolokacyjne niż delfinowate.Długopłetwiec (Megaptera novaeangliae), zwany też humbakiem – gatunek walenia z podrzędu fiszbinowców. Jeden z większych fałdowców, dorosłe osobniki osiągają zazwyczaj 14–17 metrów długości i 30–45 ton masy. Gatunek ten wyróżnia się specyficzną budową, w tym długimi, przypominającymi skrzydła płetwami piersiowymi i pokrytą guzkami głową. Często można zaobserwować, jak zwierzę wyskakuje nad wodę, czasami całkowicie się wynurzając. Długopłetwiec słynie z wydawania wyjątkowych pieśni, niskich złożonych dźwięków, słyszalnych na przestrzeni setek kilometrów, trwających około 10–25 minut. Naukowcy nie są pewni czemu służą te dźwięki, mogą być elementem godów lub formą porozumiewania się na otwartym oceanie.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Otępienia czołowo-skroniowe (ang. frontotemporal lobar degeneration, FTLD) – klinicznie, genetycznie i morfologicznie heterogenna grupa chorób neurodegeneracyjnych, należących do tauopatii. Należą tu choroba Picka, wariant czołowy FTLD, wariant skroniowy FTLD i postępująca afazja bez płynności mowy (PA).
  Człowiekowate, hominidy (Hominidae) – rodzina ssaków naczelnych obejmująca największe wśród naczelnych gatunki wykazujące dużą inteligencję, skłonność do przyjmowania spionizowanej, dwunożnej postawy oraz zdolność do wytwarzania i używania narzędzi. Gatunkiem typowym rodziny jest Homo sapiens Linnaeus, 1758. Najstarszy znany z zapisów kopalnych hominid Sahelanthropus tchadensis pochodzi z miocenu, 7 mln lat temu.
  Kaszalot, potwal, potwal olbrotowiec (Physeter macrocephalus) – gatunek walenia z rodziny kaszalotowatych, największy przedstawiciel podrzędu zębowców. Występuje we wszystkich oceanach.
  Perikarion (perycaryon), inaczej ciało komórki nerwowej, soma lub neurocyt - część neuronu otaczająca jądro komórkowe (lub czasami dwa jądra).
  Delfin Risso, delfin szary (Grampus griseus) – gatunek walenia z rodziny delfinowatych, jedyny przedstawiciel rodzaju Grampus.
  Finwal (Balaenoptera physalus) – gatunek walenia z rodziny fałdowców, występujący we wszystkich oceanach. Jest drugim co do wielkości zwierzęciem na Ziemi (po płetwalu błękitnym), dorastającym do 27 metrów długości. Płetwy długie, szpiczaste. Brzuch biały, grzbiet szary i czarny. Cechą charakterystyczną jest niesymetryczne ubarwienie: warga żuchwy po lewej stronie jest ciemnoszara, warga po prawej stronie jest biała. Fiszbin biały. Fontanna podwójna, wysokości ok. 5 m. Głowa stanowi prawie 1/4 długości ciała. Żyje samotnie, w parach lub małych stadach (6-8 osobników). W lecie finwale migrują na żerowiska w wodach polarnych, w zimie wracają na wody cieplejsze – tam samice wydają na świat jedno młode.
  Orka, miecznik (Orcinus orca) – gatunek walenia z rodziny delfinowatych (Delphinidae). Duże, charakterystycznie ubarwione zwierzę o silnie rozwiniętej płetwie grzbietowej (zwłaszcza u samców, u których dochodzi ona do 1,8 m) i długich, zaokrąglonych, wiosłowatych płetwach piersiowych (u samców powierzchnia płetwy znacznie większa – wykazuje więc duży dymorfizm płciowy). Największy przedstawiciel delfinowatych, jedyny przedstawiciel rodzaju Orcinus Fitzinger, 1860. Grzbiet czarny, jedynie za okiem biała plama i biaława plama za płetwą grzbietową. Spód ciała biały, połączony z białą łatą na boku. W uzębieniu górnym i dolnym mają po 10-12 par szpiczastych lekko zakrzywionych do tyłu zębów. Uzębienie wtórnie homodontyczne.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.038 sek.