• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Neuroblast

  Przeczytaj także...
  Neuron, komórka nerwowa – rodzaj elektrycznie pobudliwej komórki zdolnej do przetwarzania i przewodzenia informacji w postaci sygnału elektrycznego. Neurony są podstawowym elementem układu nerwowego zwierząt. Najwięcej neuronów znajduje się w ośrodkowym układzie nerwowym w skład którego wchodzi mózgowie oraz rdzeń kręgowy.PMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.
  Zakręt zębaty, inaczej zawój zębaty (łac. gyrus dentatus) – obszar kory starej mózgu ssaków (archicortex), wchodzący w skład formacji hipokampa. Zakręt zębaty jest położony w przyśrodkowej części płata skroniowego, a u tych ssaków, które nie posiadają wykształconego płata skroniowego, występuje w części przyśrodkowej półkul kresomózgowia

  Neuroblastkomórka macierzysta dla neuronów oraz komórek glejowych. Neuroblasty różnicują się w kierunku neuronów i komórek gleju przede wszystkim w okresie embrionalnym, ale proces neurogenezy zachodzi również w mózgowiu ssaków w okresie postnatalnym. Wykazano obecność neuroblastów w strefie przyziarnistej zakrętu zębatego i w strefie przykomorowej komór bocznych (ang. subventricular zone, SVZ)

  Neurogeneza (ang. neurogenesis – dosłownie oznacza "narodziny neuronów") – proces powstawania nowych komórek nerwowych obejmujący zarówno neurogenezę wieku embrionalnego (prenatalnego) jak i neurogenezę wieku dorosłego (postnatalnego).Wilhelm His (ur. 9 lipca 1831 w Bazylei, zm. 1 maja 1904 w Lipsku) – niemiecki embriolog, anatom, histolog. Wynalazca mikrotomu. Jego synem był Wilhelm His młodszy (1863–1934).

  Neuroblasty drozofili są modelowymi komórkami w badaniach nad neurogenezą u eukariontów. Neuroblasty typu I podlegają asymetrycznym podziałom, samoodnawiając się i tworząc tzw. ganglion mother cells (GMC), z których po kolejnym podziale powstają neurony lub komórki gleju. Neuroblasty typu II również samoodnawiają się, tworząc kolejne neuroblasty i tzw. immature intermediate precursors (INP), które mają zdolność odnawiania swojej puli i tworzenia GMC. GMC mogą podzielić się raz, tworząc dwa niezróżnicowane neurony (postmitotyczne neuroblasty) lub dwie niezróżnicowane komórki gleju (postmitotyczne glioblasty).

  Wywilżna karłowata, drozofila karłówka, muszka owocowa, wywilżnia, wywilżanka, drozofila, octówka (Drosophila melanogaster) – niewielki owad (wielkości 2–3 mm) z rzędu muchówek. Jest gatunkiem należącym do bezkręgowych organizmów modelowych. Został użyty przez Thomasa Morgana w badaniach nad chromosomową teorią dziedziczności. Owad ten jest też jednym z pierwszych zwierząt wykorzystywanych w bioastronautyce – od 1952 w lotach balonowych w górne warstwy atmosfery – i pierwszym zwierzęciem umieszczonym przez ludzi w przestrzeni kosmicznej (20 lutego 1947).Komórki glejowe lub glej (gr. glia = klej; ang. glial cells), stanowią obok komórek nerwowych drugi składnik tkanki nerwowej. Czasami wszystkie rodzaje komórek glejowych określane są wspólnie jako neuroglej.

  Z powodu ograniczeń etycznych pozyskiwanie ludzkich neuroblastów jest trudne.

  Termin neuroblastów wprowadził do neuroanatomii Wilhelm His w 1889 roku.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. M.B Luskin. Neuroblasts of the postnatal mammalian forebrain: their phenotype and fate. „Journal of Neurobiology”. 36 (2), s. 221–233, 1998. PMID: 9712306. 
  2. C.C. Homem, J.A. Knoblich. Drosophila neuroblasts: a model for stem cell biology. „Development”. 139 (23), s. 4297–4310, 2012. DOI: 10.1242/dev.080515. PMID: 23132240. 
  3. G.J. Boer. Ethical issues in neurografting of human embryonic cells. „Theoretical Medicine and Bioethics”. 20 (5), s. 461–475, 1999. PMID: 10616323. 
  4. W. His. Die Neuroblasten und deren Entstehung im embryonalen Mark. „Abhandlungen der Mathematisch-physischen Classe der Königlich-Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften”. 15 (4), s. 311–371, 1889. 
  DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.Komórki macierzyste (dosłowny przekład z innych języków: komórki pnia) – komórki mające jednocześnie dwie zdolności:
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.008 sek.