• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • NetBeans

  Przeczytaj także...
  Wątek (ang. thread) – część programu wykonywana współbieżnie w obrębie jednego procesu; w jednym procesie może istnieć wiele wątków.Java Platform, Micro Edition lub Java ME (znana wcześniej jako Java 2 Platform, Micro Edition lub J2ME) – specyfikacja opracowana przez firmę Sun Microsystems opisująca uproszczoną wersję platformy Java. Platforma Java ME została zaprojektowana z myślą o tworzeniu aplikacji mobilnych dla urządzeń o bardzo ograniczonych zasobach, takich jak telefony komórkowe lub palmtopy. Ze względu na ograniczenia techniczne takich urządzeń, tj. wolniejsze procesory, mniejszą pamięć, Java ME posiada swój własny, okrojony w stosunku do Java SE zbiór klas zwanych konfiguracją (ang. configuration). Konfiguracje są uzupełniane przez profile (ang. profiles) dodające do istniejących klas swoje własne klasy zapewniające wykonywanie określonych zadań na konkretnych urządzeniach. Profile mogą natomiast być wzbogacone o pakiety opcjonalne (ang. Optional Packages). Taka różnorodność API (Application Programming Interface) daje projektantom i programistom dużą elastyczność w tworzeniu oprogramowania dla urządzeń wyposażonych w różne konfiguracje sprzętowe. Środowisko Java ME posiada także w zależności od wybranej konfiguracji swoje własne maszyny wirtualne.
  MIDP (ang. Mobile Information Device Profile) – uzupełnienie konfiguracji CLDC o odpowiednie klasy języka Java przeznaczone dla urządzeń o niewielkich rozmiarach i małych parametrach technicznych. Specyfikacja MIDP jest rozwijana przez Java Community Process (JCP). W lipcu 2000 r. udostępniono wersję 1.0, a pod koniec 2002 roku wersję 2.0 MIDP. Programy napisane z wykorzystaniem MIDP noszą nazwę MIDletów i są uruchamiane w środowisku K virtual machine.

  NetBeans – projekt otwartego oprogramowania mający za zadanie dostarczanie efektywnych narzędzi programowania. Dwa najważniejsze produkty to NetBeans IDE oraz NetBeans Platform.

  NetBeans IDE to zintegrowane środowisko programistyczne (IDE) dla języka Java, którego głównym celem jest przyspieszenie budowy aplikacji Java, w tym również usług sieciowych oraz aplikacji mobilnych.

  NetBeans Platform to gotowa platforma służąca za fundament dla aplikacji Rich Client. Dzięki użyciu gotowej bazy i udostępnianych przez NetBeans Platform gotowych do użycia usług – okna, menu, zarządzanie i przechowywanie konfiguracji, dostęp do plików – można znacząco skrócić proces budowy aplikacji.

  XML (ang. Extensible Markup Language, w wolnym tłumaczeniu Rozszerzalny Język Znaczników) – uniwersalny język formalny przeznaczony do reprezentowania różnych danych w strukturalizowany sposób.Embarcadero Delphi – nazwa środowiska programistycznego rozwijanego obecnie przez firmę Embarcadero (środowisko zostało stworzone w 1995 roku przez firmę Borland jako Borland Delphi).

  W ramach projektu NetBeans rozwijane są także produkty będące rozszerzeniami dla NetBeans IDE – NetBeans Mobility Pack, NetBeans Profiler, NetBeans Enterprise Pack oraz NetBeans C/C++ Development Pack.

  NetBeans Mobility Pack to rozszerzenie pozwalające pisać, debugować oraz testować aplikacje mobilne. Rozszerzenie pozwala obsługiwać Mobile Information Device Profile (MIDP) 2.0 oraz Connected Limited Device Configuration (CLDC) 1.1. Dzięki możliwości wykorzystania emulatorów firm trzecich, możliwe jest testowanie aplikacji tworzonych na wiele urządzeń docelowych.

  Emulator – program komputerowy, który duplikuje funkcje jednego systemu informatycznego w innym, dzięki czemu ów drugi system zwraca te same rezultaty, co pierwszy. Mówimy wtedy, że pierwszy system jest emulowany przez drugi.Definicja intuicyjna: Kod źródłowy to zapis programu komputerowego w formie czytelnej dla człowieka umożliwiający jego modyfikację i rozwój.

  NetBeans Profiler jest profilerem pozwalającym śledzić stan wątków, wykorzystanie procesora oraz zużycie pamięci. Profilowane aplikacje mogą być uruchamiane na tej samej lub na innej maszynie co NetBeans Profiler.

  NetBeans Enterprise Pack dodaje do NetBeans IDE obsługę tworzenia aplikacji w architekturze SOA, użycia XML i schematów XML, BPEL i Java web services, modelowania UML, orkiestracji usług sieciowych.

  NetBeans C/C++ Development Pack dodaje do NetBeans IDE obsługę języków programowania C i C++. Umożliwia to tworzenie w NetBeans IDE aplikacji dedykowanych konkretnemu systemowi operacyjnemu.

  XML Schema (Schemat XML, Schemat Rozszerzalnego Języka Znaczników) to opracowany przez W3C standard służący do definiowania struktury dokumentu XML. XML Schema stanowi alternatywę dla DTD, przy czym posiada znacznie większe możliwości.Pamięć komputerowa to różnego rodzaju urządzenia i bloki funkcjonalne komputera, służące do przechowywania danych i programów (systemu operacyjnego oraz aplikacji). Potocznie przez "pamięć komputerową" rozumie się samą pamięć operacyjną.

  Historia[ | edytuj kod]

  NetBeans narodził się w Czechach jako projekt studencki stanowiący próbę stworzenia odpowiednika Delphi dla Javy. Stąd pierwszą nazwą późniejszego NetBeans było Xelfi.

  Pod koniec 1999 roku prawa do projektu wykupione zostały przez firmę Sun Microsystems. W tym samym czasie po przejęciu przez Suna firmy Forté, tworzącej narzędzia programistyczne, zdecydowano o zmianie nazwy IDE z NetBeans na Forté for Java. W konsekwencji nazwa NetBeans nie była przez jakiś czas używana.

  System operacyjny (ang. Operating System, skrót OS) – oprogramowanie zarządzające systemem komputerowym, tworzące środowisko do uruchamiania i kontroli zadań użytkownika.BPEL (ang. Business Process Execution Language for Web Services, pełna nazwa Web Services Business Process Execution Language, WS-BPEL) – oparty na XML język do definiowania procesów biznesowych opartych o usługi sieciowe, będący standardem OASIS. Każdy proces biznesowy zdefiniowany w BPEL również jest usługą sieciową i może wchodzić w skład innych procesów.

  Po mniej niż sześciu miesiącach Sun zdecydował się na udostępnienie źródeł programu, NetBeans został upubliczniony na zasadach licencji Common Development and Distribution License. W czerwcu 2000 roku otwarto stronę główną projektu.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. [ANNOUNCE Apache NetBeans 12.0] (ang.). [dostęp 2020-06-09].

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Witryna programu
 • Witryna programu (pl)
 • Planet NetBeans – strona zbierająca wpisy z blogów poświęconych NetBeans
 • Warto wiedzieć że... beta

  Procesor (ang. processor), także CPU (ang. Central Processing Unit) – urządzenie cyfrowe sekwencyjne, które pobiera dane z pamięci, interpretuje je i wykonuje jako rozkazy. Wykonuje on ciąg prostych operacji (rozkazów) wybranych ze zbioru operacji podstawowych określonych zazwyczaj przez producenta procesora jako lista rozkazów procesora.
  Otwarte oprogramowanie (ang. open source movement, dosł. ruch otwartych źródeł) – odłam ruchu wolnego oprogramowania (ang. free software), który proponuje nazwę open source software jako alternatywną dla free software, głównie z przyczyn praktycznych, a nie filozoficznych.
  Język programowania – zbiór zasad określających, kiedy ciąg symboli tworzy program komputerowy oraz jakie obliczenia opisuje.
  Gruby klient (ang. fat client) - termin informatyczny funkcjonujący w sieciach o architekturze klient-serwer. Odnosi się do stacji roboczej użytkownika, która jest wyposażona w komplet urządzeń peryferyjnych, z zainstalowanym systemem operacyjnym i zestawem aplikacji. Programy użytkowe wykonywane są bezpośrednio i autonomicznie na stacji, dokonującej przetwarzania danych oraz wymiany danych z użytkownikiem i innymi komputerami w sieci. Dane są przechowywane po stronie serwera.
  Konfiguracja CLDC (ang. Connected Limited Device Configuration) jest jedną z dwóch, obok CDC (ang. Connected Device Configuration), ograniczonych konfiguracji środowiska Java ME zdefiniowanych przez Java Community Process.
  Format otwarty UML (ang. Unified Modeling Language, czyli Zunifikowany Język Modelowania) – język formalny wykorzystywany do modelowania różnego rodzaju systemów, stworzony przez Grady Boocha, Jamesa Rumbaugha oraz Ivara Jackobsona, obecnie rozwijany przez Object Management Group.
  Czechy (czes. Česko), Republika Czeska (czes. Česká republika) – państwo śródlądowe w Europie Środkowej. Od północnego wschodu graniczy z Polską, od zachodu i północnego zachodu z Niemcami, od południa z Austrią, a od południowego wschodu ze Słowacją. Stolicą i największym miastem Czech jest Praga. Kraj składa się z trzech historycznych krain – Czech właściwych, Moraw i czeskiej części Śląska. Na powierzchni 78 866 km² żyje ponad 10,5 mln osób, z czego 94% to Czesi. Państwo czeskie dzieli się na czternaście krajów. Czechy są republiką parlamentarną, demokratycznym państwem prawa o liberalnym systemie rządów, opartym na swobodnej rywalizacji partii i ruchów politycznych. Głową państwa jest prezydent. Naczelnym organem władzy ustawodawczej jest parlament z Izbą Poselską i Senatem, władzy wykonawczej rząd z czternastoma ministerstwami, a władzy sądowniczej Sąd Konstytucyjny i Sąd Najwyższy. Czechy są członkiem wielu organizacji międzynarodowych, m.in. ONZ, Unii Europejskiej, NATO, strefy Schengen, Rady Europy, OECD i Grupy Wyszehradzkiej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 1.62 sek.