• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nerw sromowy

  Przeczytaj także...
  Mięsień dźwigacz odbytu (łac. Musculus levator ani) – parzysty mięsień wchodzący w skład przepony miednicy. Zaczyna się on na powięzi zasłonowej oraz kości łonowej niedaleko spojenia łonowego. Kończy się on natomiast na kolcu kulszowym.Splot krzyżowy (łac. plexus sacralis) - jest największym splotem w organizmie, twór powstały z wymieszanych (przegrupowanych) gałęzi przednich (brzusznych) nerwów rdzeniowych od L5 do C0 i częściowo L4 (poprzez nerw widełkowy). Ma kształt trójkąta którego podstawa skierowana jest do powierzchni miednicznej kości krzyżowej, a wierzchołek do nerwu kulszowego, w stronę dolnej części otworu kulszowego. Swą powierzchnią tylną przylega do przedniej powierzchni mięśnia gruszkowatego (musculus piriformis) , przednią powierzchnią zwrócony jest do jamy miednicy i przykryty tylną częścią powięzi miednicy, przylega do naczyń biodrowych wewnętrznych. Splot podzielony jest na 3 odcinki kulszowy, sromowy i guziczny. Od splotu wychodzą gałęzie krótkie i długie. Krótkie zaopatrują mięsień gruszkowaty, zasłaniacz wewnętrzny, oba bliźniacze i czworoboczny uda. Do gałęzi krótkich należą także gałęzie stawowe i gałęzie okostnowe.
  Mięsień poprzeczny głęboki krocza (łac. musculus tranversus perinei profundus ang. deep transverse perineal muscle) – płaski mięsień położony w tylnej części przegrody moczowo-płciowej.

  Nerw sromowy (łac. nervus pudendus) – nerw mieszany, zawierający włókna czuciowe, ruchowe, współczulne i przywspółczulne, pochodzące z gałęzi brzusznych nerwów rdzeniowych S2, S3, S4. Jest gałęzią długą splotu krzyżowego (łac. plexus sacralis).

  Mięsień opuszkowo-gąbczasty (łac. musculus bulbospongiosus ang. bulbospongiosus muscle) – jeden z mięśni krocza, cechuje się największymi różnicami płciowymi wśród wszystkich mięśni krocza.Wydawnictwo Lekarskie PZWL – polskie wydawnictwo istniejące od 1945 roku, wydające literaturę fachową dla pracowników systemu opieki zdrowotnej, podręczniki szkolne i akademickie i publikacje popularnonaukowe. Do 1993 roku państwowe wydawnictwo istniało pod nazwą Państwowe Zakłady Wydawnictw Lekarskich (PZWL). W 1998 roku nastąpiła prywatyzacja, aktualnie stanowi część grupy wydawniczej PWN.

  Przebieg[]

  Wychodzi z miednicy przez dolną część otworu kulszowego większego, następnie owija się wokół kolca kulszowego i z powrotem wraca do miednicy przechodząc przez otwór kulszowy mniejszy. Dostaje się on do dołu kulszowo-odbytniczego (łac. fossa ischiorectalis) i biegnie tutaj po jego bocznej ścianie, przyśrodkowo do guza kulszowego. Wchodzi do kanału sromowego (łac. canalis pudendalis), utworzonego przez rozdwojenie powięzi zasłonowej, w tylnej części tego kanału dzieli się na gałązki końcowe czyli nerwy kroczowe (łac. nervi perineales) i nerw grzbietowy prącia/łechtaczki (łac. nervus dorsalis penis/clitoridis).

  Mięsień kulszowo-jamisty (łac. musculus ischiocavernosus ang. ischiocavernosus muscle) – jeden z mięśni krocza, współtworzy przeponę moczowo-płciową.Mięsień poprzeczny powierzchowny krocza (łac. musculus tranversus perinei superficialis ang. superficial transverse perineal muscle) - jest to parzysty wąski mięsień położony pod tylnym brzegiem przegrody moczowo-płciowej. Mięsień cechuje się dużą zmiennością osobniczą. Często jest bardzo słabo rozwinięty, może nawet być nieobecny, szczególnie u kobiet.

  Zakres unerwienia[]

 • skóra krocza i narządów płciowych zewnętrznych z wyjątkiem wzgórka łonowego i przedniej części moszny/warg sromowych
 • mięsień dźwigacz odbytu (łac. musculus levator ani)
 • mięsień guziczny (łac. musculus coccygeus)
 • mięsień zwieracz zewnętrzny odbytu (łac. musculus sphincter ani externus)
 • mięsień opuszkowo-gąbczasty (łac. musculus bulbospongiosus)
 • mięsień kulszowo-jamisty (łac. musculus ischiocavernosus)
 • mięsień poprzeczny krocza powierzchowny (łac. musculus tranversus perinei superficialis)
 • mięsień poprzeczny krocza głęboki (łac. musculus tranversus perinei profundus)
 • mięsień zwieracz cewki moczowej (łac. musculus sphincter urethrae)
 • włókna układu autonomicznego biegnące z tym nerwem unerwiają trzewia i naczynia miednicy
 • Porażenie[]

  Uszkodzenie tego nerwu powoduje nietrzymanie kału i moczu oraz uszkodzenie czynności płciowych.

  Adam Wawrzyniec Bochenek (ur. 10 sierpnia 1875 w Krakowie, zm. 25 maja 1913 tamże) – polski lekarz, anatom, histolog, antropolog. Autor wielokrotnie wznawianego podręcznika anatomii.Kanał sromowy (kanał Alcocka, łac. canalis pudendalis) biegnie w ścianie bocznej dołu kulszowo-odbytniczego (łac. fossa ischiorectalis) wzdłuż gałęzi kości kulszowej, jego ściany tworzą blaszki powstałe na skutek rozdwojenia się powięzi zasłonowej (łac. fascia obturatoria).

  Bibliografia[]

 • Adam Krechowiecki, Florian Czerwiński: Zarys anatomii człowieka. Szczecin: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2004. ISBN 83-200-3362-4.
 • Adam Bochenek, Michał Reicher: Anatomia człowieka tom II,V. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 1998. ISBN 83-200-1230-9.
 • Star of life.svg Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć medycznych i pokrewnych w Wikipedii.

  Dół kulszowo-odbytniczy (łac. fossa ischiorectalis) znajduje się w miednicy. Jest dołem parzystym. W przekroju czołowym ma kształt trójkąta wierzchołkiem skierowanym ku górze a podstawą ku dołowi. Jego ścianę boczną stanowi powięź zasłonowa (łac. fascia obturatoria), ścianę przyśrodkową powięź dolna przepony miedniczej, ścianę dolną skóra krocza. Ku przodowi przechodzi w zachyłek łonowy (łac. reccesus pubicus). W jego bocznej ścianie znajduje się kanał sromowy (łac. canalis pudendalis). Dół kulszowo-odbytniczy wypełniony jest tkanką łączną i tłuszczową, przebiegają przez niego nerw sromowy i jego gałęzie, oraz naczynia sromowe wewnętrzne i ich gałęzie.Mięsień guziczny (łac. musculus coccygeus, ang. coccygeus muscle) – parzysty, trójkątny płaski mięsień, położony do tyłu od mięśnia dźwigacza odbytu na przedniej powierzchni więzadła krzyżowo-kolcowego. Przyczepia się na kolcu kulszowym i kończy na dolnym brzegu dolnych kręgów krzyżowych i górnych guzicznych. Mięsień guziczny kurcząc się pociąga wierzchołek kości guzicznej; funkcja mięśnia ma jednak przede wszystkim charakter statyczny. Unerwienie mięśnia pochodzi od splotu krzyżowego, unaczynienie od tętnicy krzyżowej bocznej będącej odgałęzieniem tętnicy biodrowej wewnętrznej.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Michał Reicher, Michał Reicher-Sosnowski (ur. 17 listopada 1888 w Sosnowcu, zm. 31 sierpnia 1973 w Gdańsku) – polski anatom i antropolog pochodzenia żydowskiego; profesor zwyczajny dr nauk biologicznych. Współautor i kontynuator prac nad kompleksowym podręcznikiem Anatomia Człowieka, rozpoczętych przez prof. dra Adama Bochenka. Twórca działającego do dziś wileńskiego Collegium Anatomicum oraz jeden ze współtwórców Akademii Lekarskiej w Gdańsku. Rodzice Stanisław Reicher i Maria Permuter (Perlmutter).
  Adam Krechowiecki (ur. 15 listopada 1913 we Lwowie, zm. 8 października 1991 w Szczecinie) – lekarz specjalista w dziedzinie anatomii prawidłowej, nauczyciel akademicki i naukowiec.
  Otwór kulszowy (łac. foramen ischiadicum) - otwory w tylnej części miednicy, przechodzą przez nie ważne struktury anatomiczne, rozróżniamy:
  Mięsień zwieracz zewnętrzny odbytu (łac. musculus sphincter ani externus, ang. sphincter ani externus muscle) – eliptycznego kształtu pasmo mięśniówki poprzecznie prążkowanych. Miejscem przyczepu m. zwieracza zewnętrznego odbytu jest środek ścięgnisty krocza (centrum tendineum perinei). Leży zewnętrznie od m. zwieracza wewnętrznego odbytu, oddzielony od niego podłużną warstwą błony mięśniowej odbytnicy. Czynność zwieracza zewnętrznego jest zależna od woli, odgrywa on więc rolę w końcowych fazach procesu defekacji. Znajdując się w stanie napięcia spoczynkowego mięsień ten zamyka odbyt, a kurcząc się zaciska się silniej. Unerwienie zwieracza zewnętrznego odbytu pochodzi od nerwów odbytniczych dolnych będących gałęziami nerwu sromowego.

  Reklama