• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Neogen

  Przeczytaj także...
  Międzynarodowa Unia Nauk Geologicznych (ang. International Union of Geological Sciences (IUGS)) – organizacja naukowa utworzona w 1961 roku w Paryżu, wspierająca współpracę międzynarodową w dziedzinie geologii i nauk pokrewnych. Zrzesza 121 państw (wśród nich Polskę).Czwartorzęd (Q) – najmłodszy okres ery kenozoicznej, który zaczął się 2,588 mln lat temu z końcem neogenu i trwa do dziś. Dzieli się na:
  Miocen – najstarsza epoka neogenu. Epoka wielkich przemian geologicznych skorupy ziemskiej. Wypiętrzenie nowych łańcuchów górskich zmieniło cyrkulację powietrza w atmosferze i wód w morzach. Trwał od 23,03 mln do 5,333 mln lat temu.

  Neogen – młodszy okres ery kenozoicznej trwający od 23,03 do 2,58 mln lat temu. Dzieli się na:

 • pliocen od 5,333 mln do 2,58 mln lat temu,
 • miocen od 23,03 mln do 5,333 mln lat temu.
 • Gelas, dawniej ostatnie piętro pliocenu, w nowym podziale jest najniższym piętrem plejstocenu i zalicza się do okresu czwartorzędu.

  Inny proponowany podział[]

  Obecny status neogenu jest wynikiem nowego podziału kenozoiku, dokonanego przez Międzynarodową Unię Nauk Geologicznych, skorygowanego w 2006 r. Według propozycji z 2004 roku neogen miał obejmować także czwartorzęd, czyli plejstocen i holocen, a zatem trwałby do dziś. Propozycja ta spotkała się z ostrą krytyką (m.in. Międzynarodowej Unii Badań Czwartorzędu).

  Międzynarodowa Unia Badań Czwartorzędu (ang. International Union for Quaternary Research, INQUA) – międzynarodowe stowarzyszenie naukowe zrzeszające badaczy wielu dziedzin nauki zajmujących się studiami odnoszącymi się do okresu czwartorzędu. Powstało w 1928 r. Jednym z przedmiotów prac stowarzyszenia są kwestie periodyzacji zmian klimatycznych.Holocen (dawniej aluwium) – najmłodsza epoka geologiczna, trwająca od 11 700 lat b2k (lub 11 650 lat BP; data radiowęglowa - 10,2 C tys. lat BP). Epoka ta rozpoczęła się z końcem ostatniego zlodowacenia plejstoceńskiego, a dokładnie - z końcem zimnej fazy młodszego dryasu (późny glacjał).

  Przypisy

  1. 0% obecnej. Zapoznaj się również z: Zawartość tlenu w atmosferze w fanerozoiku
  2. 0 × poziom przed rewolucją przemysłową. Zapoznaj się również z: Zawartość dwutlenku węgla w atmosferze w fanerozoiku
  3. -14 °C w stosunku do obecnej. Zapoznaj się również z: Średnie temperatury w fanerozoiku

  Linki zewnętrzne[]

 • ICS-Chart/Time Scale (ang.). Międzynarodowa Komisja Stratygrafii. [dostęp 2015-08-28].
 • Ronald Blakey: Miocene (20 Ma). W: Mollewide Plate Tectonic Maps [on-line]. Colorado Plateau Geosystems, Inc.. [dostęp 2015-08-28].
 • Dyskusja na temat statusu czwartorzędu i neogenu: Leszek Marks. Co dalej z czwartorzędem?. „Przegląd geologiczny”. 53 (5), s. 394-395, 2005. [dostęp 2011-02-23]. 

 • Era kenozoiczna, kenozoik – era, która rozpoczęła się ok. 65 mln lat temu (od wymierania kredowego) i trwa do dziś. Era kenozoiczna bywa czasem określana mianem ery ssaków, owadów lub ery roślin kwiatowych, bowiem te grupy przeszły w niej równie intensywny rozwój ewolucyjny.Międzynarodowa Komisja Stratygrafii (ICS) (ang. International Commission on Stratigraphy) – największe ciało naukowe Międzynarodowej Unii Nauk Geologicznych, zajmujące się stratygrafią na skalę globalną. Jednym z głównych jej zadań jest ustalenie standardowej dla całego świata tabeli stratygraficznej. W skład ICS wchodzi ok. 400 stałych członków i ponad 2000 stratygrafów z całego świata, biorących udział w przedsięwzięciach Komisji.


  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.026 sek.