• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Neocallimastigomycota

  Przeczytaj także...
  Neocallimastix Vavra & Joyon ex I.B. Heath – rodzaj grzybów należący do rodziny Neocallimastigaceae, typ nomenklatoryczny gromady Neocallimastigomycota.Anaerob (gr. an – przedrostek oznaczający przeczenie; aer – powietrze; bio – żyję), beztlenowiec, anaerobiont, anoksybiont – organizm rozwijający się w warunkach beztlenowych.
  Wić – (łac. flagellum, l.mn. flagella), organellum ruchu wyrastające z powierzchni komórki u niektórych mikroorganizmów, bakterii, pierwotniaków, niższych roślin i komórek zwierząt, np. u wiciowców, młodocianych korzenionóżek, promienionóżek, komórek kołnierzykowo-biczykowatych gąbek, plemników.

  Neocallimastigomycota M.J. Powell – gromada uwicionych grzybów.

  Charakterystyka[ | edytuj kod]

  Organizmy uwicione, anaerobiczne, żyjące w układzie pokarmowym roślinożernych ssaków i (prawdopodobnie) także w innych beztlenowych warunkach. Komórki tych grzybów pozbawione są centriol i mitochondriów, lecz posiadają hydrogenosomy pochodzenia mitochondrialnego.

  Cyllamyces aberensis Ozkose et al. – gatunek grzybów należący do rodziny Glomeraceae. Jest jedynym gatunkiem z rodzaju Cyllamyces Ozkose et al.Układ pokarmowy, układ trawienny (łac. systema digestorium) – układ narządów zwierząt służący do pobierania, trawienia i wchłaniania pokarmu oraz usuwania niestrawionych resztek.

  Systematyka[ | edytuj kod]

  Jest to takson monotypowy – należy do niego tylko jedna klasa, również monotypowa:

 • klasa: Neocallimastigomycetes M.J. Powell
 • rząd: Neocallimastigales J. L. Li
 • rodzina: Neocallimastigaceae I.B. Heath
 • rodzaje: Anaeromyces, Buwchfawromyces, Caecomyces, Cyllamyces, Feramyces , Liebetanzomyces, Neocallimastix, Oontomyces, Pecoramyces, Orpinomyces, Piromyces, Ruminomyces.
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Index Fungorum (ang.). [dostęp 2012-010-09].
  2. Bisby i inni, 2009 Annual Checklist, [w:] Species 2000 & ITIS Catalogue of Life [online] [dostęp 2020-09-20] (ang.).
  3. David S. Hibbett i inni, A higher level phylogenetic classification of the ''Fungi'', „Mycological Research”, 111 (5), 2007, s. 509–47 [zarchiwizowane z adresu 2017-01-06].i inni
  4. CABI databases [dostęp 2016-04-24] (ang.).
  Gromada (w botanice divisio, w zoologii classis) – nazwa stosowana w języku polskim na określenie dwóch różnych rangą kategorii systematycznych.Centriola - organellum komórkowe zbudowane z filamentów mikrotubulowych ułożonych w formę cylindra. Dwie ułożone prostopadle do siebie centriole, otoczone amorficzną substancją pericentrioralną, tworzą strukturę centrosomu. Centriole są obecne w komórkach zwierzęcych, ale nie ma ich w komórkach grzybów, ani u większości roślin wyższych.
  Warto wiedzieć że... beta

  Takson monotypowy, monotyp – w klasyfikacji biologicznej takson obejmujący tylko jeden przyporządkowany takson niższy, np. rodzina do której należy tylko jeden rodzaj lub rodzaj, do którego należy jeden gatunek. Taksony monotypowe są niechętnie wyodrębniane przez taksonomów, ponieważ ich tworzenie nie poprawia przejrzystości systemu klasyfikacyjnego na kolejnych szczeblach klasyfikacji. Wyodrębniane są, gdy istnieje wyraźna przerwa (odrębność) między taksonem monotypowym i taksonem siostrzanym.
  Klasa (łac. classis) – kategoria systematyczna w systematyce roślin obejmująca spokrewnione rzędy, odpowiadająca rangą gromadzie (classis) w systematyce zwierząt. Kategoriami pomocniczymi dla klasy są nadklasa (superclassis) i podklasa (subclassis).
  Mitochondrium (w liczbie mnogiej mitochondria) – otoczone błoną organellum, obecne w większości komórek eukariotycznych. Organella te mają różną wielkość, przeważnie od 2 do 8 μm, mogą też szybko zmieniać swój kształt i rozmiary. Są one miejscem, w którym w wyniku procesu oddychania komórkowego powstaje większość adenozynotrifosforanu (ATP) komórki, będącego jej źródłem energii. Oprócz tego mitochondria są zaangażowane w wiele innych procesów, takich jak sygnalizacja komórkowa, specjalizacja, wzrost i śmierć komórki, czy też kontrola cyklu komórkowego. Nazwa pochodzi od greckiego μίτος (mitos) – nić oraz χονδρίον (chondrion) – ziarno.
  Grzyby (Fungi Juss.) R. T. Moore – królestwo należące do domeny jądrowców (Eucaryota). Dawniej, w zależności od ujęcia systematycznego takson ten miał rangę podkrólestwa (Fungi R.T. Moore, 1971), podtypu, (Fungi Engl. 1889) i klasy (Fungi Bartling, 1830).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.