• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nekla - gmina

  Przeczytaj także...
  Województwo wielkopolskie – województwo utworzone w 1999 w środkowo-zachodniej Polsce, na Pojezierzu Wielkopolskim i Nizinie Południowowielkopolskiej, w dorzeczu środkowej Warty; dzieli się na 4 miasta na prawach powiatu, 31 powiatów i 226 gmin, które zamieszkuje 3 447 441 osób (31 marca 2011); siedzibą wojewody i władz samorządu województwa jest Poznań.Kościół św. Andrzeja Apostoła w Nekli – zabytkowy kościół parafialny w Nekli, w powiecie wrzesińskim, w województwie wielkopolskim.
  Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”.

  Nekla – to gmina miejsko-wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie wrzesińskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie poznańskim.

  Siedziba gminy to Nekla.

  Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 6598 osób. Natomiast według danych z 31 grudnia 2017 roku gminę zamieszkiwały 7461 osoby. Było to wówczas 9,7% ludności powiatu.

  Struktura powierzchni[ | edytuj kod]

  Według danych z roku 2002 gmina Nekla ma obszar 96,24 km², w tym:

  Gmina miejsko-wiejska – gmina, w skład której wchodzi miasto oraz wsie. Siedzibą gminy miejsko-wiejskiej jest zazwyczaj miasto, jedynym wyjątkiem jest obecnie gmina Nowe Skalmierzyce, której siedziba mieści się we wsi Skalmierzyce.Dwór w Targowej Górce – odbudowywany dwór znajdujący się we wsi Targowa Górka w powiecie średzkim (wielkopolskim).
 • użytki rolne: 64%
 • użytki leśne: 31%
 • Gmina stanowi 13,67% powierzchni powiatu.

  Demografia[ | edytuj kod]

  Dane z 31 grudnia 2017 roku:

 • Piramida wieku mieszkańców gminy Nekla w 2014 roku.

 • Piramida wieku Gmina Nekla.png

  Sąsiednie gminy[ | edytuj kod]

  Czerniejewo, Dominowo, Kostrzyn, Pobiedziska, Września

  Zabytki[ | edytuj kod]

  Na terenie gminy znajduje się 10 obiektów zabytkowych:

  Targowa Górka (do 1958 Targowagórka) – wieś (1343-XVIII? w. miasto) w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie wrzesińskim, w gminie Nekla.Kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Opatówku - zabytkowy drewniany kościół parafialny w Opatówku, w powiecie wrzesińskim, w województwie wielkopolskim.
 • 2 obiekty zabytkowe w Nekli
 • Kokoszki - wiatrak koźlak z 1751 (nr rej.: 953/A z 5.03.1970) (wg rejestru już nie istnieje)
 • Mystki - zespół pałacowy z II połowy XIX w. (nr rej.: 1453/A z 8.06.1973):
 • pałac z 1870-1880
 • park z połowy XIX–XX w.
 • Nekielka - dawny kościół ewangelicki z IV ćwierci XIX w. (nr rej.: 2256/A z 24.11.1992)
 • Opatówko - kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej, drewniany z 1752-54 (nr rej.: 2440/A z 22.12.1932)
 • Podstolice - zespół dworski z połowy XIX w.:
 • dwór (nr rej.: 2154/A z 22.04.1988)
 • park (nr rej.: 1987/A z 16.01.1985)
 • Targowa Górka - dzwonnica drewniana z XVIII w., przy kościele św. Michała Archanioła (nr rej.: 968/A z 6.03.1970)
 • Targowa Górka - poczta (obecnie dom mieszkalny) z XVIII/XIX w. (nr rej.: 969/A z 6.03.1970)
 • Targowa Górka - park dworski z XVIII w. (nr rej.: 2367/A z 14.11.1958)
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Gmina Nekla w liczbach, [w:] Polska w liczbach [online], polskawliczbach.pl [dostęp 2016-03-17] (pol.), liczba ludności w oparciu o dane GUS.
  2. Baza Demograficzna – Tablice predefiniowane – Wyniki badań bieżących; Stan i struktura ludności; Ludność według płci i miast (pol.). GUS. [dostęp 2010-09-14].
  3. Gmina Nekla w liczbach, [w:] Polska w liczbach [online], polskawliczbach.pl [dostęp 2020-02-03] (pol.), liczba ludności w oparciu o dane GUS.
  4. Portal Regionalny i Samorządowy REGIOset (pol.). regioset.pl. [dostęp 2010-09-14].
  5. Narodowy Instytut Dziedzictwa: Rejestr zabytków nieruchomych – województwo wielkopolskie. 2020-09-30. s. 254. [dostęp 2012-06-22].
  Gmina Pobiedziska (do 1954 miasto Pobiedziska + gmina Polskawieś) - gmina miejsko-wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie poznańskim.Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.
  Warto wiedzieć że... beta

  Nekla – miasto w woj. wielkopolskim, w powiecie wrzesińskim, położone przy drodze krajowej nr 92 z Poznania do Wrześni. Prawa miejskie ponownie od 2000. Siedziba gminy miejsko-wiejskiej Nekla. W latach 1975-1998 wieś administracyjnie należała do woj. poznańskiego.
  Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.
  Gmina Kostrzyn - gmina miejsko-wiejska położona we wschodniej części powiatu poznańskiego (województwo wielkopolskie). Siedzibą gminy jest miasto Kostrzyn. Powierzchnia gminy wynosi 154 km², a jej ludność 14.700 mieszkańców, w tym ok. 55% w Kostrzynie. Graniczy z gminami: od wschodu: Nekla (powiat wrzesiński), od południa: Dominowo i Środa Wlkp. (powiat średzki) oraz z gminami powiatu poznańskiego: Kleszczewo (od południowego zachodu), Swarzędz (od zachodu) i Pobiedziska (od północy).
  Powiat wrzesiński – powiat w Polsce (województwo wielkopolskie), reaktywowany w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Września.
  Gmina Dominowo – gmina wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie średzkim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie poznańskim.
  Gmina Czerniejewo – gmina miejsko-wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie gnieźnieńskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie poznańskim.
  Główny Urząd Statystyczny, GUS – centralny organ administracji państwowej podległy Prezesowi Rady Ministrów zajmujący się zbieraniem i udostępnianiem informacji statystycznych na temat większości dziedzin życia publicznego i niektórych stron życia prywatnego. Do przekazywania danych obligują odpowiednie przepisy prawa (ustawa o statystyce publicznej oraz ogłaszany corocznie Program Badań Statystycznych). Dane mogą być udostępniane tylko w formie zagregowanej (opracowanej), która uniemożliwia identyfikację pojedynczych respondentów (tajemnica statystyczna).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.891 sek.