• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nekielka

  Przeczytaj także...
  Województwo wielkopolskie – województwo utworzone w 1999 w środkowo-zachodniej Polsce, na Pojezierzu Wielkopolskim i Nizinie Południowowielkopolskiej, w dorzeczu środkowej Warty; dzieli się na 4 miasta na prawach powiatu, 31 powiatów i 226 gmin, które zamieszkuje 3 447 441 osób (31 marca 2011); siedzibą wojewody i władz samorządu województwa jest Poznań.Olędrzy – pierwotnie osadnicy z Fryzji i Niderlandów, najczęściej wyznania mennonickiego, którzy w XVI-XVII wieku zakładali wsie w Prusach Królewskich, wzdłuż Wisły i jej dopływów, na Kujawach, Mazowszu i w Wielkopolsce. Posiadali umiejętność melioracji i reprezentowali wysoką kulturę rolną. Byli wówczas najzamożniejszą grupą chłopów. Zachowywali wolność osobistą, własną religię i przekonania. Po I rozbiorze Polski częściowo osiedli na Ukrainie.
  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

  Nekielkawieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie wrzesińskim, w gminie Nekla.

  W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa poznańskiego.

  Miejscowość powstała w połowie XVIII w. jako osada olęderska w wyniku osiedlenia się tutaj holenderskich mennonitów (przywilej osadniczy z 22 października 1749 - założycielem był Franciszek Odrowąż Wilkoński).

  We wsi znajduje się nieczynny kościół poewangelicki, służący obecnie jako okazjonalna sala koncertowa. Na terenie wsi występują także liczne stawy.

  Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.Wieś (łac. pagus, rus) – jednostka osadnicza o zwartej, skupionej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nieposiadająca praw miejskich lub statusu miasta (art. 2 ustawy z 29 sierpnia 2003 o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych).

  Na terenie wsi liczne pola były dzielone na parcele w celu sprzedaży wyżej wymienionych. Teraz jednakże odchodzi się od tego ze względu na nierentowność takiego procederu.

  Przez miejscowość przebiega Szlak Osadnictwa Olęderskiego w Gminie Nekla.

  We wrześniu 2013 we wsi zbudowano sieć światłowodową, która umożliwia świadczenie usług telewizji kablowej, telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. tablica informacyjna na cmentarzu in situ
  Gmina Nekla – to gmina miejsko-wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie wrzesińskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie poznańskim.Powiat wrzesiński – powiat w Polsce (województwo wielkopolskie), reaktywowany w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Września.
  Warto wiedzieć że... beta

  Szlak Osadnictwa Olęderskiego w Gminie Nekla – szlak turystyczny w Polsce, przebiegający przez województwo wielkopolskie, na terenie powiatu wrzesińskiego, ale również fragmentami przez powiat poznański. Przebiega w pętli, rozpoczyna są w Nekli i kończy również w Nekli. Przebiega przez tereny leśne i rolnicze, związane z historyczną działalnością Olędrów. Został wytyczony w 2005 w związku z 600-leciem Nekli. Na szlaku znajduje się 20 miejsc oznaczonych numerami i tablicami informacyjnymi. Opiekę nad szlakiem sprawuje Społeczny Komitet Renowacji Cmentarzy Olęderskich w Gminie Nekla.
  Mennonici – chrześcijańskie wyznanie protestanckie o charakterze ewangelikalnym, powstałe w roku 1539 w Holandii. Jeden z nurtów anabaptyzmu, wywodzący nazwę od swego założyciela – Menno Simmonsa.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.829 sek.