• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nederlandse Spoorwegen  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Arnhem (niem. Arnheim) – miasto we wschodniej Holandii nad Dolnym Renem, stolica prowincji Geldria. Arnhem jest częścią regionu miasta Arnhem-Nijmegen, aglomeracji z 736.000 mieszkańców.Narodowy socjalizm (niem. Nationalsozialismus), nazizm (skrót od Nationalsozialismus), czasem określany również jako hitleryzm (od nazwiska Adolfa Hitlera) – rasistowska, antykomunistyczna i antysemicka ideologia Niemieckiej Narodowosocjalistycznej Partii Robotników (NSDAP). Niemiecka skrajna odmiana faszyzmu, opierająca się na biologicznym rasizmie, w szczególności na antysemityzmie, czerpiąca z haseł zarówno nacjonalistycznych, jak i socjalnych, trudna do jednoznacznego uplasowania na klasycznej osi prawica-lewica. Ideologia państwowa w czasie sprawowania władzy w totalitarnych Niemczech przez NSDAP w latach 1933-1945.

  Nederlandse Spoorwegen, NS – główny kolejowy przewoźnik pasażerski w Holandii. Pociągi spółki korzystają z torów i infrastruktury kolejowej zarządzanej przez firmę ProRail, niegdyś część NS.

  Przedsiębiorstwo jest w całości własnością rządu Holandii. Istniały plany publicznej emisji akcji spółki, lecz zostały one przełożone na bliżej nieokreśloną przyszłość.

  Pokrycie Holandii siecią kolejowych przewozów pasażerskich jest bardzo dobre, pociągi docierają do prawie wszystkich miast, do większości z nich co najmniej raz lub dwa razy na godzinę. Pomiędzy największymi miastami kraju: Amsterdamem, Rotterdamem, Hagą i Utrechtem, pociągi NS kursują co 15 minut.

  Tor – dwie szyny podtrzymujące i prowadzące koła pojazdów szynowych, ułożone na podkładach lub wlane w specjalną płytę betonową służą jako droga kolejowa, tramwajowa lub metro, w określonej odległości od siebie. Ułożony jest na podtorzu.Northern Rail - brytyjski przewoźnik kolejowy posiadający koncesję na obsługę podmiejskich i regionalnych połączeń pasażerskich w północnej części Anglii. Okres koncesyjny rozpoczął się 12 grudnia 2004 i potrwa do września 2013. Firma należy do międzynarodowego konsorcjum, w skład którego wchodzą największy holenderski przewoźnik kolejowy, Nederlandse Spoorwegen (za pośrednictwem swojej spółki zależnej Abellio), oraz notowana na London Stock Exchange grupa Serco. Pociągi Northern Rail zatrzymują się na 519 stacjach, z czego 471 jest administrowanych przez tego przewoźnika.

  Pociągi kursują zwykle między 6 rano a północą, chociaż w aglomeracji Randstad NS zapewnia całonocną komunikację kolejową.

  Oddziały NS[ | edytuj kod]

  Nederlandse Spoorwegen posiadają szereg jednostek zależnych.

 • NS Reizigers (NSR) (NS Podróżni) – oddział odpowiedzialny za ruch pociągów pasażerskich oraz zatrudniający maszynistów i konduktorów.
 • NS Stations (NS Stacje) – odpowiedzialny za eksploatację wszystkich 390 dworców kolejowych w Holandii, również tych, z których korzystają pociągi innych niż NS przewoźników.
 • NedTrain – oddział odpowiedzialny za serwisowanie pociągów.
 • NS Vastgoed (NS Nieruchomości) – posiada 48 km² gruntów, zwykle w pobliżu stacji kolejowych, budując i użytkując na tych terenach węzły komunikacji publicznej, biura i budynki mieszkalne.
 • NS Commercie (NS Handel) – marketing, sprzedaż i obsługa klienta.
 • NS International – wraz z NS Reizigers i partnerami zagranicznymi uruchamia pociągi do innych krajów, takie jak Thalys (z Amsterdamu do Paryża), ICE (z Amsterdamu do Frankfurtu nad Menem) czy City Night Line (do Monachium).
 • NedRailways – spółka joint-venture z Serco, uruchamiająca pociągi Merseyrail w okolicach Liverpoolu, i Northern Rail w północnej Anglii.
 • W 2002 roku Nederlandse Spoorwegen planowały założenie spółki joint-venture Nedkoleje z Polskimi Kolejami Państwowymi w celu prowadzenia pasażerskich przewozów kolejowych w województwie zachodniopomorskim. Plany te nie zostały zrealizowane.

  Przewoźnik kolejowy – przedsiębiorca, który na podstawie licencji wykonuje przewozy kolejowe lub zapewnia pojazdy trakcyjne.Intercity-Express (dawniej InterCityExpress lub w skrócie ICE) – kategoria pociągów dalekobieżnych dużych prędkości przedsiębiorstwa DB Fernverkehr. ICE stanowi system pociągów łączących największe miasta w Niemczech istniejący od 1991, w późniejszych latach rozpoczął kursowanie w krajach ościennych.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Konduktor to, współcześnie, pracownik kolejowy podległy bezpośrednio kierownikowi pociągu zajmujący się obsługą pociągu.
  Przedsiębiorstwo kolejowe – publiczne lub prywatne przedsiębiorstwo świadczące usługi transportu towarów i/lub pasażerów koleją. Wyłącza się przedsiębiorstwa, których jedyną działalnością jest świadczenie usług w zakresie transportu pasażerów metrem, tramwajem i/lub koleją miejską.
  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.
  Amsterdam – największe miasto Holandii i jej stolica konstytucyjna. Wszystkie instytucje rządowe oraz przedstawicielstwa obcych państw znajdują się w Hadze.
  Peron jest to element przystanku, dworca kolejowego lub autobusowego służący do bezpiecznego wsiadania i wysiadania podróżnych oraz ładowania bagażu.
  Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna (PKP S.A.) – powstała w wyniku komercjalizacji istniejącego od 1926 przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe. Ich jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, który reprezentuje obecnie Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Spółka pełni dominującą rolę w Grupie PKP. Do jej podstawowych zadań należą:
  Randstad, także Randstad Holland (dosł. „miasto obrzeżne”) – konurbacja w zachodniej Holandii w kształcie olbrzymiej podkowy, obejmująca aglomeracje: Amsterdamu, Rotterdamu, Utrechtu i Hagi, a także Haarlem, Dordrecht, Leiden i inne miasta. Częściami Randstadu są Zuidvleugel i Groene Hart. Randstad jest ważnym obszarem zurbanizowanym Unii Europejskiej, który w 2009 roku liczył ponad 6,8 mln mieszkańców, co stanowi ponad 40% ludności Holandii.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.771 sek.