Nazwisko rodowe

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Nazwisko rodowe – również „de domo” (łac. z domu) odnotowane w akcie urodzenia lub chrztu nazwisko rodu (rodziny), z którego pochodzi dana osoba. Najczęściej jest nim nazwisko ojca.

Rodzina – grupa osób powiązanych ze sobą poprzez pokrewieństwo, powinowactwo lub wspólne zamieszkiwanie. Rodzina, zdaniem socjologów i według najprostszych jej definicji, to „najważniejsza, podstawowa grupa społeczna, na której opiera się całe społeczeństwo”. Celem rodzin jest utrzymanie dobrobytu swoich członków i całego społeczeństwa. W idealnej sytuacji rodziny gwarantowałyby przewidywalność, strukturę i bezpieczeństwo podczas gdy ich członkowie dojrzewają i uczestniczą w życiu społecznym. Ojciec (tato, tata) – mężczyzna, który znajduje się w relacji pokrewieństwa z dzieckiem. Pokrewieństwo to może być oparte na tym, że uczestniczy on w wychowaniu dziecka lub że je począł; jest to jedna z podstawowych relacji w rodzinie. Antropologia uznaje ojcostwo społeczne (pater) i ojcostwo genetyczne (genitor).

Polskie prawo przewiduje możliwość, by w wyniku zawarcia związku małżeńskiego:

 • małżonkowie nosili wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich,
 • każdy z małżonków zachował swoje dotychczasowe nazwisko albo
 • połączył z nim dotychczasowe nazwisko drugiego małżonka, przy czym nazwisko utworzone w wyniku połączenia nie może składać się z więcej niż dwóch członów.
 • Zmiana nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa, gdy jest ono tożsame z nazwiskiem rodowym, rozciąga się na nazwisko rodowe wyłącznie na wyraźne żądanie osoby ubiegającej się o zmianę nazwiska.

  Łacina, język łaciński (łac. lingua Latina, Latinus sermo) – język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii, na północnym skraju której znajduje się Rzym.Antonio Ramon Villaraigosa (ur. Antonio Ramon Villar, Jr. 23 stycznia 1953) - burmistrz Los Angeles. Pierwszy burmistrz Los Angeles latynoskiego pochodzenia od 1872 roku.

  Poza Polską możliwe są też inne rozwiązania, np. nazwisko burmistrza Los Angeles, Antonia Villaraigosy, powstało z połączenia nazwiska Antonia Villary z nazwiskiem jego żony, Coriny Raigosy.

  W wyniku prac nad nowym polskim kodeksem cywilnym, Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego rekomendowała w 2008 umieszczenie w księdze pierwszej dokumentu art. 26 § 2 definiujący nazwisko rodowe, w brzmieniu: „nazwisko nabyte na podstawie ustalonego pochodzenia jest nazwiskiem rodowym”.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Nazwiskiem rodowym jest nazwisko zamieszczone w akcie urodzenia, a nazwiskiem jest nazwisko zamieszczone w akcie małżeństwa lub akcie zgonu; nazwiskiem osoby, która nie zawarła związku małżeńskiego, jest nazwisko rodowe. Art. 29 ust. 1 Ustawy o aktach stanu cywilnego z 28 listopada 2014 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 709)
  2. Art. 7 ust. 2 ustawy z 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 707).
  3. Księga pierwsza Kodeksu cywilnego. Projekt z uzasadnieniem. Warszawa: Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego działająca przy Ministrze Sprawiedliwości, 2008, s. 22 i 42.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 709)
 • Reklama