• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nazwisko rodowe

  Przeczytaj także...
  Metryka chrztu (akt chrztu) – aktualny dokument poświadczający przyjęcie chrztu. Wystawiany jest na bieżąco na potrzebę zainteresowanego w parafii, w której został ochrzczony. Obejmuje adnotacje z ksiąg metrykalnych, np. o zawarciu małżeństwa, co może zapobiegać bigamii.Akt urodzenia – akt stanu cywilnego stwierdzający fakt narodzin dziecka. Dokument ten jest tworzony i przechowywany przez urząd stanu cywilnego na którego obszarze działania (właściwość miejscowa) stwierdzono urodzenie. Stanowi on wyłączny dowód tego zdarzenia możliwy do obalenia tylko przez procedurę sprostowania lub unieważnienia aktu. W akcie urodzenia odnotowuje się imię i nazwisko dziecka, jego płeć, datę i miejsce urodzenia, imiona i nazwiska rodziców, daty i miejsca ich urodzin, miejsce ich zamieszkania.
  Ród – grupa społeczna oparta na wspólnocie krwi, obejmująca rodziny wywodzące swe pochodzenie od wspólnego przodka. Więź wewnętrzną rodu u większości ludów pierwotnych oraz w bardziej rozwiniętych ustrojach stanowiło pochodzenie ojcowskie. Ród jest pojęciem nadrzędnym w stosunku do rodziny, składa się bowiem z wielu rodzin posiadających niejednokrotnie inne nazwiska.

  Nazwisko rodowe – odnotowane w akcie urodzenia lub chrztu nazwisko rodu (rodziny), z którego pochodzi dana osoba. Najczęściej jest nim nazwisko ojca.

  Polskie prawo przewiduje również możliwość, by w wyniku zawarcia związku małżeńskiego:

 • małżonka przyjęła nazwisko rodowe męża,
 • mąż przyjął nazwisko rodowe żony,
 • do nazwiska rodowego żony dodano nazwisko rodowe męża,
 • do nazwiska rodowego męża dodano nazwisko rodowe żony,
 • oboje małżonkowie pozostali przy swoich nazwiskach rodowych.
 • Rzadszy, aczkolwiek nabierający popularności, jest obyczaj łączenia nazwiska małżonków. Przykładem może być nazwisko burmistrza Los Angeles Antonio Villaraigosa. Po zawarciu związku małżeńskiego z Coriną Raigosa, Antonio Villar zdecydował się na połączenie ich nazwisk przyjmując jego obecne nazwisko Villaraigosa. Problemem takich nowo powstałych nazwisk jest trudność w utrzymywaniu genealogii rodzinnych.

  Rodzina – w socjologii rozumiana jako grupa społeczna lub instytucja społeczna. Rodzina, zdaniem socjologów i najprostszych jej definicji, to najważniejsza, podstawowa grupa społeczna, na której opiera się całe społeczeństwo.Ojciec (tato, tata) – mężczyzna, który znajduje się w relacji pokrewieństwa z dzieckiem. Pokrewieństwo to może być oparte na tym, że uczestniczy on w wychowaniu dziecka lub że je począł; jest to jedna z podstawowych relacji w rodzinie. Antropologia uznaje ojcostwo społeczne (pater) i ojcostwo genetyczne (genitor).

  W wyniku prac nad nowym kodeksem cywilnym, Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego rekomendowała w 2008 umieszczenie w księdze pierwszej dokumentu art. 26 § 2 definiujący nazwisko rodowe, w brzmieniu: "nazwisko nabyte na podstawie ustalonego pochodzenia jest nazwiskiem rodowym".

  Przypisy

  1. Księga pierwsza Kodeksu cywilnego. Projekt z uzasadnieniem. Warszawa: Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego działająca przy Ministrze Sprawiedliwości, 2008, s. 22 i 42.

  Bibliografia[]

 • Ustawa z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264)
 • Antonio Ramon Villaraigosa (ur. Antonio Ramon Villar, Jr. 23 stycznia 1953) - burmistrz Los Angeles. Pierwszy burmistrz Los Angeles latynoskiego pochodzenia od 1872 roku.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.