• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nazwa prosta

  Przeczytaj także...
  Nazwa – obok zdania i funktora jedna z trzech głównych kategorii syntaktycznych wyróżnionych w teorii kategorii syntaktycznych; nazwa to każde wyrażenie złożone lub proste, które przy danym jego rozumieniu może pełnić funkcję podmiotu lub orzecznika w zdaniu podmiotowo-orzecznikowym. Niekiedy określa się nazwy jako wyrażenia mogące pełnić funkcję podmiotu, nie funkcję podmiotu i orzecznika.Wyrażenie, znak językowy, symbol językowy − szczególnie istotny dla logiki i kultury zbiór znaków, mianowicie takie znaki, które mają charakter językowy: jako wyrażenia proste przynależą do słownika jakiegoś (naturalnego czy też formalnego) języka lub skonstruowane są z wyrażeń prostych tego języka zgodnie z jego regułami syntaktycznymi.
  Nazwa złożona − nazwa, która składa się z więcej niż jednego wyrazu, tj. takiego wyrażenia, którego częścią nie jest żadne inne wyrażenie. Nazwą złożoną jest więc np. nazwa "stare miasto" czy też nazwa "przedmieście Warszawy". Zauważyć należy przy tym jednak, że analiza syntaktyczna na pojęcia "wyrażenia prostego" i "wyrażenia złożonego" nakłada pewne dodatkowe warunki, które wyrażenia takie jak "potwór", mimo że podzielne na więcej wyrazów (tj. wyraz "po" i wyraz "twór"), uznawać każą za wyrażenia proste. Kwestię tę omawia szerzej artykuł Wyrażenie.

  Nazwa prostanazwa, która składa się z tylko jednego wyrazu, tj. takiego wyrażenia, którego częścią nie jest żadne inne wyrażenie. Nazwą prostą jest więc np. nazwa „miasto” czy też nazwa „Mikołaj”, nazwą złożoną zaś np. nazwa „stare miasto”. Nazwy typu „potwór” analiza syntaktyczna ujmuje jednak przeważnie jako wyrażenia proste, podobnie jak wyrażenia typu „Mikołaj Kopernik” czy „Stare Miasto” – kwestię tę omawia szerzej artykuł Wyrażenie.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • nazwa złożona
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Zygmunt Ziembiński, Logika praktyczna, Warszawa 1990, s. 22
 • Jacek Jadacki, Spór o granice języka, Warszawa 2002, s 19 i nn.
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.762 sek.