• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Natunaornis gigoura

  Przeczytaj także...
  Czwartorzęd (Q) – najmłodszy okres ery kenozoicznej, który zaczął się 2,588 mln lat temu z końcem neogenu i trwa do dziś. Dzieli się na:Szczątki subfosylne – pozostałości organizmów żywych, które zmarły w geologicznej skali czasu niedawno, w holocenie, a nawet w czasach historycznych. Tylko częściowo zdążyły one ulec procesowi fosylizacji, czyli przemianie w skamieniałości.
  Nielot – ptak, który wtórnie w wyniku ewolucji utracił zdolność lotu (z powodu braku zagrożeń ze strony drapieżników lub obrania innej strategii przetrwania). Obecnie istnieje około czterdziestu gatunków nielotnych ptaków. W trakcie ewolucji niezdolność do lotu pojawiała się u ptaków wielokrotnie i dotyczyła zarówno gatunków wodnych jak i lądowych. Jest to więc sztuczna, polifiletyczna grupa ptaków.

  Natunaornis gigoura – gatunek dużego, nielotnego ptaka z rodziny gołębiowatych. Wymarły prawdopodobnie w holocenie. Szczątki subfosylne odnaleziono na wyspie Viti Levu (Fidżi). Opisany w roku 2001.

  Taksonomia[]

  Gatunek opisał po raz pierwszy Trevor H. Worthy na łamach Journal of The Royal Society of New Zealand w roku 2001. Należy do monotypowego rodzaju Natunaornis. Nazwa nawiązuje do wodza plemienia Volivoli o imieniu Natuna. Drugi człon nazwy, gigoura, nawiązuje do rodzaju Goura, do którego Natuanornis prawdopodobnie był podobny. Paratypy zebrano również w jaskiniach Wainibuku Cave, Volivoli Cave i Qara-ni-vokai.

  Viti Levu – największa wyspa Fidżi, jedna z dwóch głównych obok Vanua Levu. Zajmuje powierzchnię 10 388 km², zamieszkuje ją ok. 580 tys. osób, co stanowi 3/4 ludności kraju.Skok – nieumięśniona część kończyny dolnej ptaków, której szkielet tworzy silnie wydłużona kość skokowa. Jest to odcinek nogi ptaka znajdujący się pomiędzy piętą (skierowanym do tyłu stawem skokowym) a śródstopiem zakończonym palcami. Inaczej niż u ludzi, u ptaków długość kości skokowej tworzącej skok ma znaczny wpływ na całkowitą długość kończyny. Skok zazwyczaj pokryty jest podoteką (łuskami rogowymi), rzadziej piórami, a wyjątkowo także skórą (np. u zimorodków). Pomiaru skoku dokonuje się licząc cyrklem długość kości skokowej od stawu skokowego do końca ostatniej łuski u nasady palców.

  Opis holotypu[]

  Holotyp gatunku stanowi lewy tarsometatarsus, odnaleziony w dolinie Sigatoka w jaskini Udit Cave w niestwardniałych jeszcze osadach czwartorzędowych. Dobrze zachowany, kość nie uległa jeszcze mineralizacji; powierzchnia barwy jasnej, miejscami ciemniejszej. Kompletny z wyjątkiem bloczka TII (brakuje odłamków kości po jej wewnętrznej stronie), niszczejącej części środkowej bloczka TIII oraz końca całej kości bliższemu ciału. Całkowita długość kości wynosi 121 mm; szerokość trzonu w najwęższym miejscu 13,4 mm.

  Gołębiowate, gołębie właściwe (Columbidae) – rodzina ptaków z rzędu gołębiowych (Columbiformes). Obejmuje w większości gatunki związane z drzewami, lecz występują również związane ze skałami i naziemne, zamieszkujące cały świat poza okolicami okołobiegunowymi.Binominalne nazewnictwo gatunków, nazewnictwo binominalne, nazewnictwo dwuimienne – zasada naukowego oznaczania nazwy gatunku biologicznego z wykorzystaniem dwu członów – pierwszym członem nazwy jest nazwa rodzajowa w formie rzeczownika, a drugim tzw. epitet gatunkowy, czyli nazwa gatunkowa, najczęściej w formie przymiotnikowej.

  Morfologia[]

  Bazując na rozmiarze kości skokowej, N. gigoura był nieco mniejszego rozmiaru, niż dront dodo (Raphus cucullatus) i dront samotny (Pezophaps solitaria). Był większy od wszystkich żyjących gatunków gołębiowatych. Ze względu na widocznie krótki carpometacarpus w stosunku do nóg, prawdopodobnie zbyt mały stosunek skrzydła do nogi (a więc i całego ciała) odpowiadał za nielotność tego gatunku.

  Takson monotypowy, monotyp – w klasyfikacji biologicznej takson obejmujący tylko jeden przyporządkowany takson niższy, np. rodzina do której należy tylko jeden rodzaj lub rodzaj, do którego należy jeden gatunek. Taksony monotypowe są niechętnie wyodrębniane przez taksonomów, ponieważ ich tworzenie nie poprawia przejrzystości systemu klasyfikacyjnego na kolejnych szczeblach klasyfikacji. Wyodrębniane są, gdy istnieje wyraźna przerwa (odrębność) między taksonem monotypowym i taksonem siostrzanym.Dront samotny (Pezophaps solitaria) – gatunek dużego, nielotnego z rodziny drontów. Był endemitem wyspy Rodrigues, wymarł około 1790 roku. Najbliższym krewnym zarówno dronta dodo jak i dronta samotnego jest nikobarczyk (Caloenas nicobarica.)

  Przypisy

  1. T.H. Worthy. A giant flightless pigeon gen. et sp. nov. and a new species of Ducula (Aves: Columbidae), from Quaternary deposits in Fiji. „Journal of The Royal Society of New Zealand”. 31 (4), s. 763-794, 2001. 
  (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});
  Sigatoka, Singatoka – miasto na Fidżi, na wyspie Viti Levu (Dystrykt Zachodni, prowincja Nadroga-Navosa). Według danych szacunkowych na rok 2009 liczy 9 826 mieszkańców. Jest tu rozwinięty przemysł spożywczy. Oprócz tego miasto jest ośrodkiem turystycznym.Dront dodo, dodo (Raphus cucullatus) – gatunek dużego, wymarłego ptaka nielotnego z rodziny gołębiowatych (Columbidae). Był to gatunek endemiczny dla wyspy Mauritius.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Holocen (dawniej aluwium) – najmłodsza epoka geologiczna, trwająca od 11 700 lat b2k (lub 11 650 lat BP; data radiowęglowa - 10,2 C tys. lat BP). Epoka ta rozpoczęła się z końcem ostatniego zlodowacenia plejstoceńskiego, a dokładnie - z końcem zimnej fazy młodszego dryasu (późny glacjał).
  Holotyp – pojedynczy typ nomenklatoryczny wskazany przez autora nazwy taksonu, na podstawie którego wyróżniono i opisano nowy gatunek lub podgatunek, ewentualnie także takson w randze gatunku wzorcowy dla rodzaju i rodzaj dla rodziny.
  Paratyp – okaz wymieniany w protologu, który nie jest ani holotypem, ani izotypem, ani jednym z syntypów jeśli dwa lub więcej okazów było jednocześnie wskazanych jako typ.
  Fidżi, Republika Fidżi – państwo wyspiarskie, położone w południowo-zachodniej części Oceanu Spokojnego na wschód od Vanuatu, zachód od Tonga i południe od Tuvalu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.