• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Natrix helvetica

  Przeczytaj także...
  Zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix) – gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych (Colubridae). Zaskrońce występują w całej Europie (oprócz Szkocji, Irlandii i północnej części Skandynawii). Samica jest większa od samca i osiąga średnio długość od 85 cm do 1,2 m (wyjątkowo 2 m), a samiec od 70 cm do 1 m. Żywią się żabami, rybami albo małymi gryzoniami, które połykają bez uprzedniego uśmiercania. Atakują tylko poruszające się zwierzęta. W niewoli zaskrońce żyją do 15 lat.Włochy (Republika Włoska, wł. Italia, Repubblica Italiana) – państwo położone w Europie Południowej, na Półwyspie Apenińskim, będące członkiem wielu organizacji, m.in.: UE, NATO, należące do ośmiu najbardziej uprzemysłowionych i bogatych państw świata – G8.
  Żabowate (Ranidae), tzw. żaby właściwe – rodzina płazów bezogonowych zaliczanych do grupy Neobatrachia. Do żabowatych należy 16 rodzajów i ok. 340 gatunków.

  Natrix helveticagatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych (Colubridae), w przeszłości lokowany w obrębie gatunku Natrix natrix (zaskroniec zwyczajny). W 2017 roku zespół naukowców opublikował wyniki badań genetycznych, na podstawie których zaproponował wydzielenie dawnego podgatunku N. natrix helvetica jako odrębnego gatunku. Autorzy włączyli do niego również cztery inne podgatunki dawniej klasyfikowane wewnątrz N. natrix (N. h. cetti, N. h. corsa, N. h. lanzai i N. h. sicula). Praca została opublikowana 7 sierpnia 2017 na łamach „Scientific Reports”. Węże z wyróżnionego gatunku różnią się od zaskrońców zwyczajnych szarym ubarwieniem i nie mają charakterystycznego jasnożółtego kołnierza. Zaskrońce są oliwkowo-zielone. Zwierzęta te występują w krajach zachodniej Europy – w południowej części Anglii, w Szwajcarii, w północnych Włoszech, we Francji i w zachodnich Niemczech (Hesja). Mogą się one krzyżować z zaskrońcami zwyczajnymi, jednak strefa hybrydyzacji jest stosunkowo wąska, a przepływ genów pomiędzy tymi dwoma taksonami – niewielki. Poza nimi opisano jednak także mieszańce N. helvetica z przedstawicielami linii N. natrix persa/cypriaca introdukowanymi w Szwajcarii, poza naturalnymi strefami kontaktu z innymi taksonami zaskrońców. Węże N. helvetica zasiedlają tereny położone w pobliżu zbiorników i cieków wodnych, a żywią się głównie drobnymi płazami, takimi jak żaby i traszki.

  Europa – część świata (określana zwykle tradycyjnym, acz nieścisłym mianem kontynentu), leżąca na półkuli północnej, na pograniczu półkuli wschodniej i zachodniej, stanowiąca wraz z Azją kontynent Eurazję.Gatunek (łac. species, skrót sp.) – termin stosowany w biologii w różnych znaczeniach, zależnie od kontekstu, w jakim występuje. Najczęściej pod pojęciem gatunku rozumie się:

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Carolin Kindler, Maxime Chèvre, Sylvain Ursenbacher, Wolfgang Böhme, Axel Hille, Daniel Jablonski, Melita Vamberger, Uwe Fritz. Hybridization patterns in two contact zones of grass snakes reveal a new Central European snake species. „Scientific Reports”. 7 (7378), 2017. Macmillan Publishers Limited. DOI: 10.1038/s41598-017-07847-9. ISSN 2045-2322 (ang.). 
  2. Carolin Kindler, Wolfgang Böhme, Claudia Corti, Václav Gvoždík, Daniel Jablonski, David Jandzik, Margarita Metallinou, Pavel Široký, Uwe Fritz. Mitochondrial phylogeography, contact zones and taxonomy of grass snakes (Natrix natrix, N. megalocephala). „Zoologica Scripta”. 42 (5), s. 458–472, 2013. The Norwegian Academy of Science and Letters. DOI: 10.1111/zsc.12018. ISSN 1463-6409 (ang.). 
  3. Sylvain Dubey, Sylvain Ursenbacher, Johan Schuerch, Joaquim Golay, Pascale Aubert, Christophe Dufresnes. A glitch in the Natrix: cryptic presence of alien grass snakes in Switzerland. „Herpetology Notes”. 10, s. 205–208, 2017 (ang.). 
  4. BBC News: New grass snake identified in the UK (ang.). BBC News, 2017-08-07. [dostęp 2017-08-10].
  Krzyżowanie, hybrydyzacja – proces, w wyniku którego z komórek (zwykle gamet) osobników o odmiennym genotypie, w istotny sposób różniących się pewnymi cechami genetycznymi, powstaje organizm potomny, zwany mieszańcem (też hybrydą, krzyżówką lub bastardem). W taksonomii termin stosowany jest w odniesieniu do krzyżowania różnych taksonów, czego wynikiem jest powstawanie mieszańca taksonomicznego (międzygatunkowego, międzyrodzajowego). W zoologii i hodowli zwierząt proces krzyżowania zwierząt spokrewnionych gatunków określany jest mianem bastardyzacji. W szczególnych sytuacjach (w hodowli in vitro lub w wyniku szczepienia) dojść może do powstania mieszańców wegetatywnych, będących mieszaniną komórek lub tkanek pochodzących od różnych taksonów.Genetyka (ze starożytnej greki: γένεσις genesis – "pochodzenie") – nauka o dziedziczności i zmienności organizmów, które są oparte na informacji zawartej w podstawowych jednostkach dziedziczności – genach.
  Warto wiedzieć że... beta

  Połozowate (Colubridae) – rodzina węży z grupy Alethinophidia. Inne nazwy używane dla tej rodziny to wężowate lub węże właściwe.
  Traszki, trytony – płazy ogoniaste o wodno-lądowym trybie życia, między innymi z rodzaju Triturus z rodziny salamandrowatych.
  Płazy (Amphibia) – gromada zmiennocieplnych kręgowców z grupy czworonogów. Nazwa naukowa wywodzi się z greki od słów ἀμφí, amphi = ‘oba’, βíος, bios = ‘życie’. Zamieszkują różnorodne siedliska, większość gatunków żyje na lądzie, w gruncie, na drzewach bądź w wodach słodkich. W rozwoju przechodzą stadium larwalne, w czasie którego prowadzą wodny tryb życia, choć niektóre gatunki wykształciły adaptacje behawioralne pozwalające ominąć to ograniczenie. Kijanki przechodzą przeobrażenie, podczas którego oddychająca skrzelami larwa staje się dorosłym osobnikiem oddychającym płucami. Wymiana gazowa następuje również przez skórę. Niektóre niewielkie ogoniaste, jak i bezogonowe nie mają płuc i prowadzą całą wymianę gazową przez skórę. Powierzchownie przypominają gady, które jednak wraz z ptakami i ssakami zaliczają się do owodniowców i nie potrzebują zbiorników wodnych do rozrodu. W związku ze swym rozwojem złożonym i przepuszczalną skórą płazy stanowią często wskaźniki ekologiczne. W ostatnich dekadach odnotowano drastyczny spadek liczebności wielu gatunków płazów na całym świecie.
  Szwajcaria, Konfederacja Szwajcarska (Confoederatio Helvetica, Schweiz, Schweizerische Eidgenossenschaft) – państwo federacyjne w Europie Zachodniej. Jest jednym z niewielu państw, w których obowiązuje demokracja bezpośrednia. Szwajcaria od kongresu wiedeńskiego w 1815 roku jest państwem neutralnym. Do Organizacji Narodów Zjednoczonych przystąpiła dopiero 10 września 2002 po przegłosowaniu tej decyzji w referendum minimalną większością 52% głosów.
  Węże (Serpentes) – podrząd gadów z rzędu łuskonośnych. Charakteryzują się wydłużonym, beznogim ciałem i aparatem szczękowym umożliwiającym niezwykle szerokie rozwarcie szczęk, a co za tym idzie połykanie ofiar w całości, brakiem błony bębenkowej i ucha środkowego. Liczba kręgów, które mają (podobnie jak u waranów) dodatkowe powierzchnie stawowe, może sięgać 400. Węże (jadowite i właściwe) mają tylko jedno (prawe) płuco (dusiciele mają dwa), wydłużoną wątrobę, nerki ułożone jedna za drugą. Mają dobrze rozwinięty narząd Jacobsona. Węże są grupą monofiletyczną. Rozmnażają się płciowo.
  Introdukcja (łac. introductio – wprowadzenie, wstęp) – wprowadzenie nierodzimego gatunku lub niższego taksonu pochodzącego z innego geograficznie regionu, jako nowego elementu danej biocenozy. W rolnictwie jest to celowe wprowadzenie przez człowieka na teren uprawy chronionej organizmów pożytecznych.
  DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.81 sek.