• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Natalia Jakowenko

  Przeczytaj także...
  Nagroda Przeglądu Wschodniego – nagroda za najlepszą książkę naukową o tematyce wschodnioeuropejskiej, przyznawana od 1994 przez "Przegląd Wschodni".Uniwersytet Narodowy "Akademia Mohylańska w Kijowie" (ukr. Києво-Могилянська Академія (Kyjewo-Mohylanśka Akademija), ang. Kyiv-Mohyla Academy, skrót: NaUKMA) – najstarsza uczelnia wyższa na terenie współczesnej Ukrainy, zgodnie z uchwałą władz uczelnianych kontynuator tradycji Akademii Kijowskiej założonej w 1658 roku.
  Ola Hnatiuk, właśc. Aleksandra Hnatiuk (ur. 1961) - ukrainistka, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Profesor nadzwyczajny w Instytucie Slawistyki PAN, profesor nadzwyczajny w Studium Europy Wschodniej Wydziału Orientalistyki Uniwersytetu Warszawskiego, aktywna tłumaczka i popularyzatorka literatury ukraińskiej w Polsce. W latach 2006-2010 radca Ambasady RP w Kijowie.

  Natalia Jakowenko ukr. Наталя Миколаївна Яковенко (ur. 16 października 1942 w Apreliwce (Rejon bobryniecki Ukrainy) – ukraińska historyczka.

  W 1967 ukończyła filologię klasyczną na Uniwersytecie Lwowskim i rozpoczęła pracę jako archiwistka. Od 1991 jest docentem, pracuje w Instytucie Ukraińskiej Archiwistyki i Źródłoznawstwa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie. Od 1994 doktor nauk historycznych. Obecnie jest profesorem Akademii Kijowsko-Mohylańskiej w Kijowie.

  Język ukraiński (ukr. українська мова, ukrajinśka mowa) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich. Posługuje się nim ponad 47 mln ludzi, głównie na Ukrainie, gdzie ma status języka urzędowego. Używany jest również przez Ukraińców w Rosji, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Mołdawii, Polsce i na Białorusi. Współczesny alfabet ukraiński stanowi odmianę cyrylicy, a obecna ortografia ustalona została zasadniczo na początku XX wieku.16 października jest 289. (w latach przestępnych 290.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 76 dni.

  Jest autorką ponad 160 prac. Jej książka Historia Ukrainy od czasów najdawniejszych do końca XVIII wieku zdobyła Nagrodę Przeglądu Wschodniego.

  Wybrane publikacje w języku polskim[]

 • Posłowie województw wołyńskiego, kijowskiego i bracławskiego na sejmach Rzeczypospolitej w końcu XVI i w pierwszej połowie XVII w. (próba portretu zbiorowego) [w:] Społeczeństwo obywatelskie i jego reprezentacja (1493-1993), pod red. nauk. Juliusza Bardacha przy współudziale Wandy Sudnik, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe 1995, s. 88-93.
 • Historia Ukrainy od czasów najdawniejszych do końca XVIII wieku, przeł. Ola Hnatiuk i Katarzyna Kotyńska, Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej 2000, ISBN 8385854541
 • Między sobą. Szkice historyczne polsko-ukraińskie, pod red. Teresy Chynczewskiej-Hennel i Natalii Jakowenko, Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej 2000.
 • Druga strona lustra. Z historii wyobrażeń i idei na Ukrainie XVI–XVII wieku, przeł. Katarzyna Kotyńska, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2010, ISBN 978-83-235-0677-5
 • Historia Ukrainy do 1795 roku, przeł. Anna Babiak-Owad, Katarzyna Kotyńska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2011, ISBN 978-83-01-16763-9
 • Ukraina (ukr. Україна, Ukrajina) – państwo położone w Europie Wschodniej. Graniczy od północy z Białorusią, od zachodu z Polską, Słowacją i Węgrami, od południa z Rumunią i Mołdawią oraz Morzem Czarnym i Morzem Azowskim, od północnego wschodu i wschodu z Federacją Rosyjską. Ukraina jest członkiem założycielem ONZ, członkiem Światowej Organizacji Handlu, Rady Europy, Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej oraz organizacji regionalnych i subregionalnych, tj. Wspólnoty Niepodległych Państw, OBWE, GUAM i Organizacji Państw Morza Czarnego.Doktor nauk – stopień naukowy wprowadzony ponownie w 1934 roku w ZSRR. Obecnie nadawany w Rosji, niektórych innych państwach WNP (m.in. Białoruś i Ukraina) oraz w Bułgarii. Odpowiada polskiemu stopniowi naukowemu doktora habilitowanego - według tzw. Konwencji praskiej i podpisanych umów dwustronnych.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Uniwersytet Lwowski (ukr. Львівський національний університет імені Івана Франка) – uniwersytet we Lwowie, założony przez króla Polski Jana Kazimierza w 1661 jako Akademia Lwowska, w okresie międzywojennym 1919-1949 Uniwersytet Jana Kazimierza; jeden z najstarszych uniwersytetów w Europie Wschodniej i na dawnych ziemiach Rzeczypospolitej Obojga Narodów, współcześnie jeden z największych ukraińskich uniwersytetów państwowych.
  Narodowa Akademia Nauk Ukrainy (ukr. Національна академія наук України, НАНУ) - najwyższa państwowa badawcza organizacja na Ukrainie. Powstała w 1918. Jednym z jej zadań jest regulowanie języka ukraińskiego. Zajmuje się również naukami humanistycznymi oraz naukami podstawowymi.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.008 sek.