• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Natężenie oświetlenia

  Przeczytaj także...
  Światłość (natężenie źródła światła) w fotometrii – wielkość charakteryzująca wizualną jasność źródła światła. Światłość jest podstawową wielkością w fotometrii wizualnej. Jednostką światłości jest kandela, która należy do jednostek podstawowych układu jednostek SI.Normalna do krzywej C w punkcie X to prosta L, przechodząca przez ten punkt i prostopadła do stycznej do krzywej w tym punkcie.
  Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej jest wydawnictwem Politechniki Warszawskiej specjalizującym się w wydawaniu skryptów, podręczników, monografii oraz prac naukowych autorstwa głównie wykładowców Politechniki Warszawskiej.
  Luksomierz – miernik natężenia oświetlenia

  Natężenie oświetlenia – gęstość strumienia świetlnego padającego na daną powierzchnię, równa granicy ilorazu strumienia świetlnego padającego na powierzchnię i pola tej powierzchni, przy dążącym do 0.

  Luks (lx) – jednostka natężenia oświetlenia E w układzie SI (Jednostka pochodna układu SI). Nazwa pochodzi od łac. lux = światło.Metr kwadratowy (symbol: ) – jednostka pola powierzchni w układzie SI. 1 metr kwadratowy to pole równe polu kwadratu o boku 1 metra. W zestawie znaków Unicode metr kwadratowy ma kod: 33A1.
  .

  Gdy znana jest światłość źródła światła, to wzór opisujący natężenie oświetlenia w dowolnym punkcie powierzchni można przedstawić następująco:

  Strumień świetlny – wielkość fizyczna z dziedziny fotometrii wizualnej określająca całkowitą moc światła emitowanego z danego źródła światła mogącego wywołać określone wrażenie wzrokowe.
  ,

  gdzie jest natężeniem oświetlenia, jest kątem między normalną do powierzchni a wektorem skierowanym na źródło światła a odległością punktu powierzchni od źródła światła.

  Natężenie oświetlenia jest jedyną wielkością światła, która nie charakteryzuje samego źródła światła, lecz jasność oświetlenia powierzchni.

  Jednostką natężenia oświetlenia w układzie SI jest luks (lx) równy lumen na metr kwadratowy (cd·sr·m)

  Natężenie oświetlenia miejsca pracy (Polska)[]

  Poziom natężenia oświetlenia i jego rozkład na polu pracy i w jego bezpośrednim otoczeniu decyduje w głównej mierze o sprawnym wykonaniu pracy wzrokowej. Wpływają również na ogólną ocenę wnętrza. Kryterialne wartości średniego natężenia oświetlenia na polu pracy określane są dla normalnych warunków widzenia i uwzględniają: zdolność rozróżniania szczegółów, wygodę widzenia, odczucia przyjemnościowe, względy bezpieczeństwa, ergonomiczne i ekonomiczne, a także doświadczenia praktyczne. Zalecane są następujące stopniowania poziomów natężenia oświetlenia: 20-30-50-100-150-200-300-500-750-1000-1500-2000-3000-5000 lx.

  Natężenie oświetlenia miejsca pracy określają polskie normy. W normie tej przyjęto, że wymagane natężenie oświetlenia w celu dostrzeżenia rysów ludzkiej twarzy w normalnych warunkach oświetleniowych, powinno być nie mniejsze niż 20 lx i jest to najmniejsze natężenie oświetlenia wymieniane przez normę. W typowych pracach biurowych, takich jak: pisanie ręczne, pisanie na maszynie, czytanie, obsługiwanie klawiatury wymagane jest natężenie oświetlenia 500 lx, dla prac precyzyjnych przewyższa 1000 lx. W słoneczny letni dzień natężenie oświetlenia w miejscach niezacienionych osiąga wartość 100 000 lx.

  Dla orientacji – według normy PN-EN 12 464-1: 2004 zalecane natężenie oświetlenia:

 • rozpoznanie rysów twarzy – 20 lx
 • wykonywanie prostych czynności – 50 lx
 • kuźnia (kucie swobodne) – 200 lx
 • obsługa komputera, prace biurowe – 500 lx
 • montaż precyzyjny, mikromechanika, zakład jubilerski – 1000 lx
 • oraz dla porównania (wartości orientacyjne zalezne od różnych czynników, np.: pory roku i dnia, stopnia zachmurzenie czy czystości powietrza):

 • oświetlenie powierzchni ziemi przez Księżyc w pełni w pogodną noc – 0,2 lx
 • oświetlenie uliczne w nocy – 5 lx
 • pomieszczenie od zacienionej strony w środku dnia – 300 lx
 • oświetlenie słoneczne terenu na zewnątrz (zachmurzone niebo) – 5000 lx
 • słoneczny letni dzień (czyste niebo) – 100 000 lx
 • Bibliografia[]

  Dla części "Natężenie oświetlenia miejsca pracy":

 • Pracki Piotr: Projektowanie oświetlenia wnętrz, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.034 sek.