• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nastawnia - kolejnictwo

  Przeczytaj także...
  Rozjazd - jest to urządzenie służące do zmiany kierunku przejazdu pojazdu szynowego, z toru zasadniczego na inny tor zwrotny (odgałęźny) lub odwrotnie.Gdańsk Wrzeszcz – stacja kolejowa w dzielnicy Wrzeszcz w Gdańsku, w województwie pomorskim, w Polsce na wysokości ok. 17 m n.p.m..
  Szczecin Główny (do 1945 niem. Stettin Hauptbahnhof) – najważniejszy ze szczecińskich dworców, usytuowany przy ul. K. Kolumba na Nowym Mieście na lewym brzegu Odry. Jedna z najstarszych stacji kolejowych na terenie Polski.
  Nastawnia dysponująca stacji Gdynia Główna
  Budynek nastawni na stacji Wołomin

  Nastawniaposterunek techniczny nastawczy mieszczący urządzenia do zdalnego sterowania ruchem kolejowym, wyposażony w urządzenia nastawcze, blokowe i łączności - z którego ustawia się drogi przebiegu pociągów, przestawia zwrotnice oraz nadaje sygnały (za pomocą semaforów, tarcz manewrowych i innych sygnalizatorów). Jej pracą kieruje dyżurny ruchu.

  Infra SILESIA S.A. (DBINF) – zarządca infrastruktury kolejowej na terenie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i Rybnickiego Okręgu WęglowegoSokółka – miasto w woj. podlaskim, siedziba powiatu sokólskiego i gminy miejsko-wiejskiej Sokółka, przy drodze krajowej nr 19. Prawa miejskie nadane zostały Sokółce w roku 1609. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. białostockiego.

  Część stacji kolejowej, której urządzenia (rozjazdy, semafory) są sterowane z danej nastawni, nazywa się okręgiem nastawczym. Jeśli na danej stacji jest tylko jedna nastawnia, to pojęcie okręgu nastawczego jest tożsame z terenem stacji.

  Rodzaje nastawni:

 • nastawnia dysponująca – najważniejsza (główna) nastawnia na danej stacji, kieruje ruchem pociągów i nadzoruje pozostałe nastawnie w okręgu nastawczym, za pośrednictwem urządzeń umożliwiających bezpośrednie sterowanie ruchem lub uzależniających od decyzji dyżurnego ruchu dysponującego (sterowane przez podporządkowane nastawnie wykonawcze). W nastawni dysponującej swoją siedzibę ma dyżurny ruchu dysponujący. W nastawni może pracować także dyżurny ruchu pomocniczy, a dodatkowo nawet kilku nastawniczych.
 • nastawnia wykonawcza – podlega dysponującej, pracujący na niej nastawniczy obsługuje urządzenia sterowania ruchem w określonej części stacji na polecenie dyżurnego ruchu dysponującego.
 • nastawnia manewrowa – kieruje pracą manewrową na całej stacji lub w jej części poprzez nastawianie zwrotnic i sygnałów dla manewrów. Taka nastawnia obsługująca zwrotnice w rejonie górki rozrządowej nazywana jest nastawnią rozrządową.
 • Nazwa nastawni dysponującej jest skrótem nazwy stacji, na której się znajduje. W przypadku większej liczby nastawni do skrótu nazwy dodawane są kolejne litery alfabetu. Nastawnię wykonawczą oznacza się symbolem nadrzędnej nastawni dysponującej, uzupełnionym o cyfrę 1, w przypadku większej ilości nastawni wykonawczych każda z nich otrzymuje jako wyróżnik kolejną cyfrę (2, 3, itd.). Jeżeli na stacji znajduje się kilka nastawni dysponujących posiadających podległe nastawnie wykonawcze, oznaczenia nastawni wykonawczych są jedno- i dwucyfrowe i są nadawane w taki sposób, by nastawnie wykonawcze na tej samej stacji nie posiadały takiego samego wyróżnika cyfrowego. W tym przypadku najczęściej każda nastawnia dysponująca ma przydzielony pełny zakres dziesiątek (1 – 9, 11 – 19, 21 – 29, itd.), z których to zakresów oznacza się kolejne podległe nastawnie wykonawcze.

  Dyżurny ruchu dysponujący - wykwalifikowany pracownik kolei, główny dyżurny ruchu, odpowiedzialny za wszystkich pracowników kolei związanych z ruchem pociągów na danej stacji oraz za ruch pociągów na stacji. Jego miejscem pracy jest nastawnia dysponująca.Wieża ciśnień (wieża wodna, wieża wodociągowa) – budynek w formie wieży, na którego szczycie znajduje się zbiornik wody, służący do zapewnienia stabilnego ciśnienia w wodociągu. Pokrywa chwilowy wzrost zapotrzebowania. Zbiornik musi być umieszczony powyżej odbiorców, ponieważ działa poprzez zasadę naczyń połączonych. Umieszczony jest zwykle na szczycie wieży, góry, a czasem nawet wieży na wzniesieniu. Na stacjach kolejowych była używana do zasilania parowozów.
 • Nastawnia - Bydgoszcz Wschód.

 • Nastawnia mechaniczna na stacji Szczecin Gumieńce

 • Nastawnia komputerowa na stacji Szczecin Główny

 • Wnętrze nastawni mechanicznej z lat 60.

 • Nastawnia bramowa Gdańsk Wrzeszcz

 • Nastawnia i była (nieczynna) wieża ciśnień z nadajnikami sieci Orange koło stacji Krzeszowice

 • Nastawnia Kc1 w Kościerzynie

  Dyżurny ruchu pomocniczy – to wykwalifikowany pracownik kolei samodzielnie wykonujący część zadań dyżurnego ruchu dysponującego, np. prowadzi ruch na określonym szlaku, prowadzi dziennik ruchu i książkę przebiegów, obsługuje niektóre urządzenia albo powiadamia dróżników na przejazdach o odjeździe pociągu.Posterunek techniczny – posterunek ruchu przeznaczony do wykonywania czynności ruchowych oraz bezpośredniego organizowania i nadzorowania tych czynności.
 • Nastawnia w Rzepinie

 • Nastawnia w Sokółce

 • Nastawnia w Gorzowie Wlkp.

 • Nastawnia dysponująca, stacja Szczakowa Północ na sieci spółki Infra SILESIA

 • Nastawnia w Strzelinie

 • Zobacz też[]

 • Dróżnik przejazdowy
 • Lokalne Centrum Sterowania
 • posterunek techniczny
 • Bibliografia[]

 • Bronisław Gajda: Technika ruchu kolejowego cz. I: Prowadzenie ruchu pociągów. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1985. ISBN 83-206-0290-4. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Gdynia Główna, dawniej Gdynia Główna Osobowa – jedna z większych stacji kolejowych w Polsce, według kategoryzacji PKP oznaczona kategorią A. Znajduje się wzdłuż granicy dzielnic Śródmieście (północny-wschód) i Działki Leśne (południowy-zachód). Ociera się o granicę z Grabówkiem.
  Pociąg – w transporcie kolejowym skład sprzęgniętych ze sobą wagonów lub innych pojazdów kolejowych (w odpowiedniej konfiguracji mogą to być wagon, człony zestawu trakcyjnego, zespół trakcyjny, wagon silnikowy albo sama lokomotywa) połączonych z co najmniej jedną czynną lokomotywą albo mających samodzielny napęd, osygnalizowany zgodnie z przepisami, odpowiednio wyposażony (obsługa, materiały eksploatacyjne), przygotowany do drogi albo będący w drodze. Podstawowym przeznaczeniem pociągu jest zaspokajanie potrzeb przewozowych polegających na przemieszczaniu osób i towarów.
  Semafor – pociągowy sygnalizator kolejowy do sterowania ruchem kolejowym poprzez wizualne informowanie maszynisty przy pomocy ustawienia ramion (semafory kształtowe) lub barwnych świateł (semafory świetlne lub kształtowe pod warunkiem, że zostały wyposażone w odpowiednie latarnie zapalane w porze nocnej) o prędkości jazdy bądź nakazie zatrzymania pociągu, obowiązującej prędkości przy tym, oraz na kolejnym semaforze.
  Dyżurny ruchu – wykwalifikowany pracownik kolei, którego głównym obowiązkiem jest prowadzenie ruchu na stacji i przyległych szlakach.
  Orange (dawniej Idea) – cyfrowa sieć telefonii komórkowej w Polsce. Operatorem sieci jest PTK Centertel. Posiada 27 mln przydzielonych numerów. Posiada ponad 14,9 mln klientów.
  Rzepin (niem. Reppen) – miasto w woj. lubuskim, w powiecie słubickim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Rzepin. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. gorzowskiego.
  Wołomin - stacja kolejowa Polskich Kolei Państwowych obsługiwana przez Koleje Mazowieckie i PKP Cargo. Położona jest przy ulicy Warszawskiej w mieście Wołomin, w województwie mazowieckim.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.028 sek.