• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Narzędzia skrawające

  Przeczytaj także...
  Frez – narzędzie skrawające służące do obróbki powierzchni płaskich i kształtowych przedmiotów metalowych, drewnianych i z tworzyw sztucznych. Frezy stosowane są we frezarkach.Narzędzie – przedmiot lub urządzenie służące do bezpośredniego oddziaływania w procesie pracy na przedmiot pracy stanowiące wyposażenie człowieka lub maszyny. Większość prostych narzędzi jest maszynami prostymi. Narzędzie pozwala wykonać to, czego przeciętny człowiek nie byłby w stanie wykonać "gołymi rękami", lub ułatwia to, co może wykonać sam. Narzędziami posługują się też niektóre gatunki zwierząt.
  Nóż strugarski - narzędzie skrawające wykonujące ruch posuwisto-zwrotny, używane w strugarkach uniwersalnych do strugania płaszczyzn lub do obróbki kształtowej oraz obwiedniowej w strugarkach wyspecjalizowanych. W strugarkach narzędzie wykonuje ruch główny prostoliniowy oraz okresowy ruch posuwowy.

  Narzędzia skrawającenarzędzia do obróbki ubytkowej polegającej na zdejmowaniu (skrawaniu) małych fragmentów obrabianego materiału zwanych wiórami. Cechą wszystkich takich narzędzi jest klinowy kształt części roboczej, zwanej ostrzem skrawającym.

  Przeciąganie - obróbka wiórowa, w której cały naddatek na obróbkę skrawany jest podczas jednego przejścia narzędzia, zwanego przeciągaczem, przeprowadzana na obrabiarkach zwanych przeciągarkami. Przeciąganie stosuje się do obróbki dokładnych otworów wielobocznych, wielowypustowych, rowków wpustowych oraz do obróbki powierzchni kwadratowych zewnętrznych, np. w korbowodach, kluczach. Ze względu na znaczne koszty narzędzi przeciąganie znajduje zastosowanie wyłącznie w produkcji wieloseryjnej lub masowej.Nóż tokarski – narzędzie skrawające jednoostrzowe stosowane do obróbki toczeniem. Używane są na wszelkiego rodzaju tokarkach. W zależności od przystosowania do określonej metody obróbki rozróżnia się noże tokarskie:

  Klasyfikacja narzędzi skrawających[]

 • według sposobów obróbki: noże, frezy, przeciągacze, gwintowniki, narzynki, piły, wiertła, rozwiertaki, ściernice
 • według rodzajów obróbki: do obróbki zgrubnej (zdzieraki), wykańczającej (wykańczaki)
 • według sposobu kształtowania powierzchni: zwykłe, kształtowe, obwiedniowe
 • według napędu: ręczne, maszynowe
 • według powszechności zastosowania: uniwersalne (zwykle znormalizowane), specjalne
 • Części narzędzi skrawających[]

 • robocze – ostrza skrawające realizujące proces skrawania
 • krawędź skrawająca – główna i pomocnicza
 • powierzchnia natarcia
 • powierzchnia przyłożenia – główna i pomocnicza
 • prowadzące – przednie, wprowadzające lub tylne, wyprowadzające część roboczą ze strefy obróbki
 • chwytowe – umożliwiające połączenie narzędzia z napędem: walcowe, stożkowe, kwadratowe, prostokątne i inne; zewnętrzne i wewnętrzne.
 • Rodzaje narzędzi skrawających[]

  noże
 • nóż tokarski
 • wytaczak
 • nóż strugarski
 • nóż dłutowniczy
 • frezy
 • frez walcowy
 • frez czołowy
 • frez walcowo-czołowy
 • frez tarczowy
 • frez kątowy
 • frez kształtowy
 • frez do gwintów
 • frez modułowy do kół zębatych
 • narzędzia do otworów
 • wiertło
 • nawiertak
 • rozwiertak
 • pogłębiacz (narzędzie skrawające)
 • głowica wiertarska
 • przeciągacze
 • przeciągacz do otworów
 • przeciągacz do otworów długich
 • przeciągacz do powierzchni zewnętrznych
 • przepychacze narzędzia do gwintów
 • gwintownik
 • gwintownik maszynowy
 • gwintownik maszynowy prosty
 • gwintownik maszynowy kręty
 • gwintownik ręczny
 • gwintownik ręczny wstępny
 • gwintownik ręczny pośredni
 • gwintownik ręczny wykańczający
 • narzynka
 • głowica gwinciarska
 • Bibliografia[]

 • Górski E.: Poradnik narzędziowca. WNT, 1965. Wyd. I (Wyd. V/1989)
 • Zobacz też[]

 • obróbka skrawaniem
 • obróbka ścierna
 • obróbka erozyjna
 • ostrzarka
 • narzędzia stolarskie
 • Rozwiertak – narzędzie służące do końcowej obróbki otworu walcowego lub stożkowego przy wymaganej wyższej klasie dokładności. Osiągane są dokładności wykonania otworów w klasach od IT7 do IT5.Nóż dłutowniczy - narzędzie skrawające wykonujące ruch posuwisto-zwrotny, używane w dłutownicach do strugania pionowego. Głównym zastosowaniem jest wykonywanie obróbki kształtowej wewnątrz otworów (rowki, uzębienie itp.) oraz w przypadku braku swobodnego wybiegu narzędzia.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Obróbka ubytkowa - rodzaj obróbki materiałów metalowych i innych polegający na nadawaniu określonych cech (kształtu, wymiarów, chropowatości) poprzez usuwaniu nadmiaru materiału, czyli naddatku .
  Pogłębiacz – narzędzie do obróbki skrawaniem, którego zadaniem jest powiększenie lub inna zmiana ukształtowania otworu na pewnej części długości, lub obróbka czołowa powierzchni wokół otworu.
  Narzędzia stolarskie – zestaw narzędzi do wykonywania prac w drewnie, w zawodach takich jak stolarstwo, meblarstwo, ciesielstwo.
  Narzynka – narzędzie wieloostrzowe służące do nacinania gwintów zewnętrznych. Działa analogicznie do nakrętki z tą jednak różnicą, że jest wyposażona w nacinające ostrza, które wykonują gwint na przedmiocie (najczęściej walcu), na który jest nakręcana.
  Gwintownik – narzędzie skrawające wieloostrzowe (3 do 5), służące do nacinania gwintów wewnętrznych, np. nakrętek. Budową i kształtem podobny do śruby, z tą jednak różnicą, że jest wyposażony w skrawające ostrza, które nacinają gwint w otworze, w który jest wkręcany.
  Głowica gwinciarska – zespół noży przeznaczonych do nacinania gwintów zamontowanych na chwytaku umożliwiającym rozsuwanie i zsuwanie się noży w celu nacinania gwintów na różnej średnicy materiału. Głowica można nacinać gwinty zewnętrzne i rzadziej wewnętrzne. Warunkiem koniecznym do nacinania gwintów wewnętrznych jest odpowiednio duża średnica otworu. Tak jak w przypadku zwykłego nacinania gwintów obroty głowicy sprzężone są z jej posuwem. Głowice stosuje się zazwyczaj przy masowej produkcji gwintów na automatach.
  Obróbka ścierna – rodzaj obróbki skrawaniem, w której narzędziem skrawającym są ziarna ścierne luźne albo w postaci pasty, tarczy, osełki, papieru lub płótna ściernego. Liczba ostrzy skrawających i ich geometria są niezdefiniowane.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.