• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Narodowy Park Geologiczny Zhangye Danxia

  Przeczytaj także...
  Baiyin (chin.: 白银; pinyin: Báiyín) – miasto o statusie prefektury miejskiej w Chinach, w prowincji Gansu. W 2010 roku liczba mieszkańców miasta wynosiła 197 082. Prefektura miejska w 1999 roku liczyła 1 716 777 mieszkańców.Ostaniec – wzniesienie powstałe w wyniku procesów wietrzenia i erozji (a także denudacji terenów przyległych, co powoduje odsłonięcie i pozostawienie ostańca). Ostańce występują jako wyizolowane formy terenu, często o stromych, skalistych stokach, stanowiące pozostałość większego masywu skalnego. Niekiedy ostańcami są całe wzniesienia, jak np. Szczeliniec w Górach Stołowych.
  Piaskowiec jest to drobnoziarnista skała osadowa. Występuje jako jedna z najczęstszych skał tego typu. Występuje zwykle w warstwie wodonośnej lub w miejscach występowania złóż ropy oraz gazu ziemnego.

  Narodowy Park Geologiczny Zhangye Danxia (chin.: 张掖丹霞国家地质公园) – położony w północno-zachodnich Chinach obszar chronionego krajobrazu formacji skalnych o dużych walorach estetycznych, słynący z różnokolorowych warstw piaskowca odsłoniętych przez erozję skał. Chroniony wcześniej jako prowincjonalny park krajobrazowy, został w 2011 roku przekształcony w park narodowy. W 2009 roku obszar ten został uznany za jeden z najpiękniejszych krajobrazów w Chinach pod względem ukształtowania terenu.

  Yuan (chiń. upr.: 元; chiń. trad.: 圓 lub 圆; pinyin: yuán) -waluta Chińskiej Republiki Ludowej, nazywana oficjalnie Renminbi (chiń. upr.: 人民币; chiń. trad.: 人民幣; pinyin: rénmínbì; dosł. „waluta ludowa”) . Kod ISO 4217 to CNY, ale często oznacza się ją także skrótem RMB.Korytarz Gansu (chiń.: 河西走廊; pinyin: Héxī Zǒuláng) – przedgórskie obniżenie w północnych Chinach w prowincji Gansu. Ma długość prawie 1000 km, od wieków stanowi ważny szlak komunikacyjny – dawniej biegł tamtędy jedwabny szlak łączący Chiny z Europą; obecnie biegnie tamtędy droga i linia kolejowa pomiędzy miastami Lanzhou a Urumczi.

  Położenie[ | edytuj kod]

  Park zajmuje 510 km² i jest położony na północnym pogórzu pasma Qilian Shan. Rozciąga się na terenie powiatu Linze i autonomicznego powiatu Sunan w prefekturze Zhangye w środkowej części prowincji Gansu (tzw. „Korytarz Gansu”). Główny obszar parku znajduje się w pobliżu miejscowości Kangle i Baiyin. Najważniejsza część parku, Rezerwat Krajobrazowy Linze Danxia jest położony 30 km na zachód od Zhangye. Jest to najchętniej odwiedzana część parku, posiada też najlepiej rozwiniętą infrastrukturę turystyczną. Drugi z rezerwatów, Binggou (冰沟) został otwarty 3 sierpnia 2014 roku i położony jest na północnym brzegu rzeki Liyuan (梨园河). Binggou obejmuje obszar około 300 km² i jest położony na wysokości 1500 – 2500 m n.p.m. Trzeci z obszarów chronionych w ramach parku, Rezerwat Krajobrazowy Sunan Danxia, położony jest w Ganjun, na południe od Linze.

  Orogeneza (ruchy orogeniczne, górotwórczość, ruchy górotwórcze, fałdowanie) – powstawanie gór z przyczyn tektonicznych.Język chiński (chiń. upr. 汉语, chiń. trad. 漢語, pinyin Hànyǔ; lub chiń. upr./chiń. trad. 中文, pinyin Zhōngwén) – język lub grupa spokrewnionych języków (tzw. makrojęzyk), należących do rodziny chińsko-tybetańskiej.

  Krajobraz[ | edytuj kod]

  Park Zhangye Danxia znany jest przede wszystkim z niezwykłych kolorów skał, które tworzą ostre, nieraz wysokie na setki metrów ściany skalne i ostańce o nietypowych kształtach. Są one wynikiem trwającej 24 miliony lat erozji piaskowców oraz innych skał, z których zbudowane są pogórza. W rezultacie krajobraz tworzą, przypominające tort, różnobarwne warstwy skalne, które w wyniku ruchów górotwórczych zostały przesunięte względem poziomu tworząc malownicze wzgórza. Wiatr, deszcz i mróz nasilając erozję nadały z czasem skałom fantastyczne nieraz kształty podobne do wież, filarów czy wąwozów o różnych kształtach i rozmiarach.

  Park krajobrazowy – forma ochrony przyrody, która obejmuje działania podejmowane na obszarze chronionym. Parki krajobrazowe tworzone są ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe terenów, w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.Qilian Shan (także Nan Shan 南山; hist.: Góry Richthofena; chin. upr.: 祁连山; chin. trad.: 祁連山; pinyin: Qílián Shān) – góry w północnych Chinach, we wschodnim przedłużeniu gór Ałtyn-Tag, o długości ok. 800 km i średniej wysokości 4000 m. Najwyższy szczyt ma wysokość 5547 m n.p.m. Góry zbudowane z łupków krystalicznych, piaskowców, granitów i wapieni. W części zachodniej przeważa roślinność stepowa, natomiast w części wschodniej lasy iglaste, występują lodowce.

  Turystyka[ | edytuj kod]

  Już w 2005 roku obszar ten został uznany przez reporterów za jeden z najładniejszych krajobrazów formacji skalnych w Chinach. W 2009 roku „Chinese National Geography” uznał Zhangye Danxia za „szósty najpiękniejszy krajobraz” w Chinach. Park Narodowy jest największą atrakcją turystyczną prefektury Zhangye. By ułatwić turystom zwiedzanie najciekawszych fragmentów parku na trasach wybudowano liczne pomosty, dzięki którym można dotrzeć także do trudno dostępnych formacji skalnych. W 2014 roku zainwestowano w infrastrukturę turystyczną 100 milionów juanów w świeżo utworzonym rezerwacie Binggou.

  Zhangye (chin.: 张掖; pinyin: Zhāngyè) – miasto o statusie prefektury miejskiej w Chinach, w prowincji Gansu. W 2010 roku liczba mieszkańców miasta wynosiła 96 766. Prefektura miejska w 1999 roku liczyła 1 231 126 mieszkańców.Pogórze - teren górzysty lub pagórkowaty, porozcinany dolinami rzecznymi, czasami o wierzchowinie znajdującej się na jednym poziomie. Może ona być szczątkiem dawnej powierzchni zrównanej przez denudację.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. GSJW: Narodowy Park Geologiczny Zhangye Danxia (chiń.). Rząd Prowincji Gansu. [dostęp 2015-02-22].
  2. Cao Yong: Otwarcie Rezerwatu Binggou Danxia w Narodowym Parku Geologicznym Zhangye Danxia (chiń.). Phoenix TV. [dostęp 2015-02-22].
  3. Amos Chapple, Rex Features: Galeria zdjęć: Kolorowe formacje skalne w Narodowym Parku Geologicznym Zangye Danxia (ang.). Telegraph. [dostęp 2015-02-22].
  Erozja – proces niszczenia powierzchni terenu przez wodę, wiatr, słońce, siłę grawitacji i działalność organizmów.Skrót n.p.m.nad poziomem morza – używany jest przy mierzeniu wysokości bezwzględnej danego obiektu na Ziemi. Wielkość ta wyrażona jest najczęściej w metrach (m  n.p.m.) i określa wysokość nad punktem odniesienia, którym jest średni poziom morza (p.m.).
  Warto wiedzieć że... beta

  Wąwóz – rodzaj głębokiej, suchej doliny okresowo odwadnianej, która cechuje się stromymi, urwistymi zboczami oraz płaskim dnem. Powstaje w średnio spoistych skałach (gliny, lessy, iły) wskutek erozji dennej wód okresowych lub epizodycznych (erozja wąwozowa) i z czasem przekształca się w parów. Wąwozy mają długość do kilkunastu kilometrów i głębokość od kilku do stu metrów. Łączna długość wąwozów w Polsce wynosi ok. 35 000 km. Formy podobne do wąwozów mogą się również tworzyć w skałach krasowiejących (wapiennych, gipsowych) na skutek erozyjnej działalności wód płynących.
  Park narodowy – forma ochrony przyrody występująca w większości państw świata; obszar powołany przez władzę szczebla krajowego celem ochrony występującej tam przyrody ożywionej (rzadziej np. cech krajobrazu, także kulturowego), na którym prawnie ograniczona jest możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, osiedlania się itd., jednak obszar przynajmniej w pewnym zakresie jest udostępniony do zwiedzania.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.032 sek.