• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Narodowo-Socjalistyczna Partia Rosji

  Przeczytaj także...
  Język rosyjski (ros. русский язык, russkij jazyk; dawniej też: język wielkoruski) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich, posługuje się nim jako pierwszym językiem około 145 mln ludzi, ogółem (według różnych źródeł) 250-300 mln. Jest językiem urzędowym w Rosji, Kirgistanie i na Białorusi, natomiast w Kazachstanie jest językiem oficjalnym oraz jest jednym z pięciu języków oficjalnych a jednocześnie jednym z sześciu języków konferencyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Posługuje się pismem zwanym grażdanką, graficzną odmianą cyrylicy powstałą na skutek jej upraszczania.Konstantin Pawłowicz Woskobojnik, ros. Константин Павлович Воскобойник (ur. w 1895 w wiosce Smieła w kijowskiej guberni w Rosji, zm. 8 stycznia 1942 w miejscowości Łokoć) – Ukrainiec, radziecki inżynier, organizator i pierwszy przywódca kolaboracyjnej tzw. Republiki Łokockiej na okupowanych obszarach ZSRR podczas II wojny światowej.
  Sowchoz (ros. совхоз skrótowo od советское хозяйство, ukr. радгосп) – państwowe przedsiębiorstwo rolne, charakterystyczne dla gospodarki ZSRR. W Polsce ich odpowiednikiem były PGR-y.

  Narodowo-Socjalistyczna Partia Rosji (ros. Народная Cоциалистическая Партия России "Викинг", "Витязь", NPRS) – rosyjska kolaboracyjna partia faszystowska działająca od końca 1941 r. na obszarze tzw. Republiki Łokockiej.

  Rosyjska Wyzwoleńcza Armia Ludowa (ros. Русская освободительная народная армия) – kolaboracyjna formacja zbrojna złożona z Rosjan podczas II wojny światowej.Kolaboracja (łac. ko - przedrostek oznaczający "razem, wspólnie" + łac. laborare - "pracować") - współpraca z nieprzyjacielem, okupantem; kolaborant, kolaboracjonista - współpracujący z wrogiem, zaborcą.

  Zarys historyczny[]

  4 listopada 1941 r. wojska niemieckie zajęły miejscowość Łokoć w obwodzie briańskim. 16 listopada władze okupacyjne zatwierdziły zarząd gminy Łokoć, kierowany przez Konstantina P. Woskobojnika, dotychczasowego nauczyciela fizyki w technikum leśnym w okolicznym Brasowie. Wystąpił on z koncepcją powołania nowego ugrupowania politycznego. 25 listopada wydrukowany został manifest Narodowo-Socjalistycznej Partii Rosji, kolportowany następnie na obszarze okupowanych obwodów: orłowskiego, kurskiego, smoleńskiego i czernogorskiego. Jednocześnie rozpoczęto wydawanie organu prasowego NPRS "Голос народа". Przewodniczącym partii został K. P. Woskobojnik, zaś jego zastępcą Bronisław W. Kaminski, przed wojną inżynier w łokockiej gorzelni. Głównymi hasłami głoszonymi przez NPRS było obalenie władzy sowieckiej, zlikwidowanie kołchozów i sowchozów, przekazanie ziemi w ręce chłopów na wieczne posiadanie (bez prawa sprzedaży), bezpłatne korzystanie z drewna z lasów do budowy domów, pozostawienie państwowej ochrony nad lasami, drogami i liniami kolejowymi oraz wszystkimi fabrykami i zakładami, wprowadzenie częściowej prywatnej własności (jedynie do 5 mln złotych rubli), wprowadzenie 2-miesięcznej przerwy w pracy, aby wszyscy mogli popracować na swoich przydomowych działkach. Przy pomocy Niemców miało być stworzone nowe państwo rosyjskie. Konstantin P. Woskobojnik 8 stycznia 1942 r. został zastrzelony w Łokciu przez partyzantów. Jego miejsce zajął B. W. Kamiński, który główny ciężar położył na organizowanie coraz silniejszych sił samoobrony, przekształconych na przełomie 1942/1943 r. w Rosyjską Wyzwoleńczą Armię Ludową (RONA). NPRS okazał się ostatecznie efemerydą polityczną, która zniknęła wraz z odwrotem wojsk niemieckich z okupowanego obszaru.

  Łokoć (ros. Ло́коть) – osiedle typu miejskiego w obwodzie briańskim w Federacji Rosyjskiej, centrum administracyjne rejonu brasowskiego.Kołchoz (ros. колхоз) – formalnie rolnicza spółdzielnia produkcyjna, rodzaj przedsiębiorstwa rolniczego charakterystycznego dla byłego ZSRR.

  Linki zewnętrzne[]

 • Tekst manifestu Narodowo-Socjalistycznej Partii Rosji (jęz. rosyjski)
 • Historia rosyjskiej kolaboracji w obwodzie briańskim (jęz. rosyjski)
 • (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});
  Bronisław Kaminski, ros. Бронислав Владиславович Каминский (ur. 16 czerwca 1899 w Witebsku, zm. 4 października 1944 w Łodzi) – dowódca brygady (Waffen-SS Brigadeführer) Rosyjskiej Wyzwoleńczej Armii Ludowej (RONA), zbrodniarz wojenny zwany "katem Ochoty". Starsze publikacje podawały błędnie imię Mieczysław.Republika Łokocka (ros. Локотское самоуправление) – były, administrowany przez Rosjan, autonomiczny rejon w okupowanej przez Niemców części ZSRR (na terenie Komisariatu Rzeszy Moskwa) istniejący w latach 1941–1943, w czasie II wojny światowej. Obejmował gminę Łokoć w obwodzie briańskim.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Faszyzm (wł. fascismo, od łac. fasces – wiązki, rózgi liktorskie i wł. fascio – wiązka, związek) – doktryna polityczna powstała w okresie międzywojennym we Włoszech, sprzeciwiająca się demokracji parlamentarnej, głosząca kult państwa (statolatrię, totalitarne silne przywództwo, terror państwowy i solidaryzm społeczny). Faszyzm podkreślał wrogość wobec zarówno liberalizmu, jak i komunizmu. Początkowo nazwa odnosiła się tylko do włoskiego pierwowzoru, później była stosowana wobec pokrewnych ruchów w latach 20. i 30. XX wieku, zwłaszcza narodowego socjalizmu w Niemczech, oraz współczesnych ruchów wywodzących się z partii faszystowskich (neofaszyzm i postfaszyzm). Faszyzm uważany jest na ogół za doktrynę skrajnie prawicową lub (przez takich politologów jak Zeev Sternhell, Hugh Seton-Watson, Eugen Weber) hybrydalną, tzn. łączącą elementy lewicowe i prawicowe. Sami faszyści uważali tradycyjny podział za przestarzały; twierdzili, że nie są "ani prawicą, ani lewicą".
  Rubel rosyjski (ros. рубль – rubl; biał. рубе́ль – rubiel) – jednostka monetarna używana obecnie w Rosji, we własnych odmianach na Białorusi i Naddniestrzu (oficjalnie część Mołdawii), oraz w nieuznawanych republikach: Abchazji i Osetii Południowej (oficjalnie części Gruzji). Dawniej używany był także w Rosji carskiej i terytoriach zależnych (m.in. w Królestwie Polskim – Kongresówce), a także w ZSRR, Tadżykistanie i na Łotwie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.023 sek.