• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Narodowe Archiwum Cyfrowe  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Stefan Żeromski herbu Jelita (ur. 14 października 1864 w Strawczynie, zm. 20 listopada 1925 w Warszawie) – polski prozaik, publicysta, dramaturg, nazwany „sumieniem polskiej literatury”, wolnomularz; pierwszy prezes Polskiego PEN Clubu.Józef Klemens Piłsudski (ur. 5 grudnia 1867 w Zułowie, zm. 12 maja 1935 w Warszawie) – polski działacz socjalistyczny i niepodległościowy, polityk, Naczelnik Państwa w latach 1918–1922 i naczelny wódz Armii Polskiej od 11 listopada 1918, pierwszy marszałek Polski od 19 marca 1920; dwukrotny premier Polski (1926–1928 i 1930), twórca tzw. rządów sanacyjnych w II Rzeczypospolitej wprowadzonych w 1926 po przewrocie majowym, współzałożyciel PPS i szef Wydziału Bojowego PPS (OB PPS).

  Narodowe Archiwum Cyfrowe (NAC) – centralne archiwum państwowe utworzone w 1955 w Warszawie jako Archiwum Dokumentacji Mechanicznej, obecną nazwę nosi od 2008; pierwszym dyrektorem archiwum był Roman Nowicki.

  Spis treści

 • 1 Dzieje instytucji
 • 2 Zadania
 • 3 Zasób
 • 3.1 Fotografie
 • 3.2 Nagrania
 • 3.3 Filmy
 • 4 Digitalizacja
 • 4.1 Centrum Kompetencji
 • 4.2 Centralne Repozytorium Cyfrowe
 • 5 Systemy i infrastruktura IT
 • 5.1 Zintegrowany System Informacji Archiwalnej „ZoSIA”
 • 5.2 Szukaj w Archiwach
 • 5.3 Archiwum Dokumentu Elektronicznego
 • 6 Przypisy
 • 7 Linki zewnętrzne
 • Polska Agencja Interpress – agencja prasowa działająca w latach 1967-1991. Powstała na mocy fuzji Zachodniej Agencji Prasowej, Redakcji Serwisu Zagranicznego Agencji Robotniczej (ARPRESS) oraz Wydawnictwa „Polonia”. Podlegała Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej.Archiwum państwowe w Polsce – instytucja (jednostka) prowadząca działalność archiwalną w zakresie państwowego zasobu archiwalnego w rozumieniu ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698), działająca w oparciu o przepisy tej ustawy, innych przepisów powszechnie obowiązujących oraz nadanego jej statutu. Archiwa państwowe w Polsce wchodzą w skład państwowej sieci archiwalnej i podlegają Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych. Działają w formie jednostek budżetowych i są zaliczane do sektora finansów publicznych.

  Dzieje instytucji[]

  Narodowe Archiwum Cyfrowe wywodzi się z utworzonego w 1955 Archiwum Dokumentacji Mechanicznej. Przekształcenie ADM w NAC nastąpiło 8 marca 2008 na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydanego na wniosek Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Zmiana była odpowiedzią na ewolucję dokonującą się w dziedzinie technologii zapisu, przechowywania i udostępniania archiwaliów.

  Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa – istniejąca od 3 maja 1952 do 30 czerwca 1994 w strukturze Radia Wolna Europa polskojęzyczna sekcja. W okresie PRL była najczęściej słuchanym (i systematycznie zagłuszanym) radiem zagranicznym.Ignacy Jan Paderewski herbu Jelita (ur. 6 listopada/18 listopada 1860 w Kuryłówce, zm. 29 czerwca 1941 w Nowym Jorku) – polski pianista, kompozytor, działacz niepodległościowy i polityk. W 1919 r. sprawował funkcje premiera i ministra spraw zagranicznych RP. Profesor konserwatorium w Warszawie. Kawaler Orderu Orła Białego i francuskiej Legii Honorowej.

  NAC jest pierwszym polskim archiwum cyfrowym, tzn. instytucją powołaną w celu gromadzenia, przechowywania i udostępniania materiałów archiwalnych w postaci cyfrowej oraz zarządzania nimi.

  Pierwszym dyrektorem nowej instytucji został Nikodem Bończa-Tomaszewski, który od lipca 2007 jako dyrektor ADM kierował przekształceniem ADM w NAC. Od 2012 dyrektorem archiwum jest Wojciech Woźniak.

  Czołówka, także CZOŁÓWKA Wytwórnia Filmowa Wojska Polskiego, obecnie oficjalna nazwa: Wytwórnia Filmowa "Czołówka" - polska wytwórnia filmowa.Władysław Albert Anders (ur. 11 sierpnia 1892 w Błoniu, zm. 12 maja 1970 w Londynie) – generał broni Wojska Polskiego, Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych w latach 1944–1945, następca Prezydenta RP w latach 1950-1954.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Jerzy Aleksander Popiełuszko, wcześniej Alfons Popiełuszko (ur. 14 września 1947 w Okopach, zm. 19 października 1984 we Włocławku) – polski prezbiter rzymskokatolicki, kapelan warszawskiej „Solidarności”, zamordowany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, błogosławiony Kościoła katolickiego.
  ZoSIA (Zintegrowany System Informacji Archiwalnej) – system informatyczny wdrażany w polskich archiwach państwowych, realizowany przez Narodowe Archiwum Cyfrowe.
  Nikodem Bończa Tomaszewski (ur. 1974) – menedżer, ekspert IT, publicysta, historyk, twórca Narodowego Archiwum Cyfrowego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.031 sek.