• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Narodna Torhiwla

  Przeczytaj także...
  Julijan Pawłykowśkyj, Julian Pawlikowski (ur. 20 lipca 1888 w Sieńkowie koło Radziechowa, zm. 28 grudnia 1949 w Monachium) – ukraiński prawnik i inżynier agronom, działacz spółdzielczy. Prezes Krajowego Związku Spółdzielni, prezes Związku Rewizyjnego Spółdzielni Ukraińskich (RSUK). Wiceprezes Ukraińskiego Zjednoczenia Narodowo-Demokratycznego (1932-1939). Senator Rzeczypospolitej 1930-1938. Publicysta.Okupacja wojenna (łac. occupatio bellica) – czasowe zajęcie przez siły zbrojne państwa prowadzącego wojnę całości lub części terytorium państwa nieprzyjacielskiego i wprowadzenie tam swojej władzy.
  Centrosojuz (właściwie Związek Spółdzielczych Związków we Lwowie) – centrala handlowa dla ukraińskich spółdzielni w Galicji, utworzona w 1899 w Przemyślu.
  Siedziba Narodnoj Torhowli, Rynek we Lwowie nr 36

  Narodna Torhiwla – ukraińska spółdzielnia spożywcza, założona we Lwowie w 1883 z inicjatywy Wasyla Nahirnego i A. Nyczaja.

  Ideą powstania spółdzielni były zakupy towaru z pierwszej ręki, oraz nauczanie społeczeństwa ukraińskiego zasad nowoczesnego handlu. Organizowała ona w miastach własne składy i hurtownie. W 1914 miała 19 własnych składów, w jej skład wchodziło 1244 członków, w tym 93 spółdzielnie, współpracowało z nią 831 sklepów.

  II Rzeczpospolita (II RP) – Rzeczpospolita Polska w latach 1918–1945, od odzyskania suwerenności państwowej w 1918 do wycofania uznania międzynarodowego dla Rządu RP na uchodźstwie w konsekwencji wykonania porozumień między mocarstwami wielkiej trójki na konferencji jałtańskiej w 1945.Lwów (dawna nazwa form. Królewskie Stołeczne Miasto Lwów), ukr. Львів (Lwiw), ros. Львов (Lwow), niem. Lemberg, łac. Leopolis, jidysz לעמבערג ,לעמבעריק (Lemberg, Lemberik), orm. Լվով (Lwow) – miasto na Ukrainie, ośrodek administracyjny obwodu lwowskiego.

  Po I wojnie światowej spółdzielczość spożywcza została wydzielona z ogólnej, którą zajmował się Centrosojuz. Od 1926 Narodna Torhiwla stała się fachową centralą spożywczej spółdzielczości, zajmującą się sprzedażą towarów kolonialnych, oraz prowadzącą sprzedaż produktów ukraińskiej spółdzielczości i prywatnych wytwórców.

  Delikatesy – pochodzenie nazwy francuskie – etym. délicatesse lub ewentualnie niemieckie – etym. Delikatesse. Często sprowadzane z kolonii, wykwintne, niecodzienne, wyszukane, delikatne artykuły spożywcze, wyjątkowe frykasy, przysmaki. Współcześnie także sklep z takimi towarami.Rynek we Lwowie – centralny plac Lwowa, miasta lokowanego w 1356 r. przez Kazimierza III Wielkiego na prawie magdeburskim. Plac ma kształt prostokątny i wymiary 142 x 129 m. Z każdego narożnika Rynku wychodzą po dwie ulice. Jest więc on podobny do Rynku warszawskiego i wrocławskiego, a różny od Rynków poznańskiego i krakowskiego. Centralną część placu zajmował blok śródrynkowy, którego południową ścianę stanowił Ratusz. Po zawaleniu się wieży ratuszowej w 1825 r. cały blok rozebrano i postawiono nowy Ratusz. Dookoła Rynku wznoszą się 44 kamienice prezentujące wszystkie style od renesansu po modernizm. W czterech narożnikach rynku znajdują się studnie-fontanny z początku XIX wieku dłuta prawdopodobnie Hartmana Witwera lub Schimsera. Przedstawiają postacie mitologiczne: Neptuna, Dianę, Amfitrytę, Adonisa. Przed Ratuszem stał pręgierz, przy którym wykonywano wyroki. Figura stojąca na jego szczycie znajduje się obecnie w Kamienicy Królewskiej. W 1998 roku Rynek wraz z całą starówką został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

  W II Rzeczypospolitej działaczami spółdzielni Narodna Torhiwla byli: Mykoła Zajaczkiwskyj, Mychajło Łazorko, O. Barylak, Julijan Pawłykowśkyj.

  Po agresji ZSRR na Polskę, okupacji Lwowa przez Armię Czerwoną i aneksji przez ZSRR, majątek spółdzielni został w grudniu 1939 wywłaszczony przez władze sowieckie, a sieć placówek włączona do państwowego systemu handlu.

  Przypisy

  1. Grzegorz Mazur, Jerzy Skwara, Jerzy Węgierski, Kronika 2350 dni wojny i okupacji Lwowa 1 IX 1939 – 5 II 1946, Katowice 2007, Wyd. Unia Katowice, ISBN 978-83-86250-49-3 s. 104.

  Bibliografia, literatura, linki[]

 • Б.Д.Лановик, М.В.Лазарович, Історія України, Київ 2001, Wyd. Знания-Прес, ISBN 966-7767-08-6 Rozdział: ЗАХІДНА УКРАЇНА В СКЛАДІ АВСТРО-УГОРЩИНИ (кінець XVIII — XIX століття). Перетворення Західної України на «П'ємонт» національного відродження (друга половина XIX ст.). Господарство.
 • Agnieszka Biedrzycka, Kalendarium Lwowa 1918-1939 , Kraków 2012 wyd. Universitas, ISBN 97883-242-1678-9
 • Spółdzielnia – podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych.Armia Czerwona, ros. Красная Армия, pełna nazwa Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona (Рабоче-Крестьянская Красная Армия, RKKA), od 23 lutego 1946 roku Armia Radziecka (ros. Советская армия, stosowane również tłumaczenie Armia Sowiecka) – wojska lądowe Sił Zbrojnych ZSRR, istniejące do grudnia 1991 (przemianowane m.in. na Wojska Lądowe Republiki Białoruś, Wojska Lądowe Federacji Rosyjskiej oraz wojska lądowe każdej z pozostałych dawnych republik ZSRR).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wasyl Nahirnyj, ukr. Василь Степанович Нагірний (ur. 11 stycznia 1848 w wsi Hirne w powiecie stryjskim, zm. 25 lutego 1921 we Lwowie) – ukraiński architekt i działacz społeczny.
  Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas – wydawnictwo założone w 1989 roku w Krakowie przez pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  Aneksja (łac. annexio – przyłączenie) – zagarnięcie, przyłączenie przez jedno państwo całości lub części terytorium innego państwa, najczęściej przy użyciu siły lub w wyniku wygranej wojny. Współcześnie zakazana przez prawo międzynarodowe. Przykładem aneksji jest np. zagarnięcie przez Niemcy w wojnie z Francją w 1871 Alzacji i Lotaryngii, aneksja przez Niemcy zachodnich terenów Polski w październiku 1939 r., czy aneksja przez ZSRR – w październiku 1939 – terenów wschodnich województw II Rzeczypospolitej, a w czerwcu 1940 państw nadbałtyckich: Litwy, Łotwy, Estonii, i rumuńskiej Besarabii.
  I wojna światowa – konflikt zbrojny trwający od 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918 (w latach 20. i 30. XX wieku nazywany "wielką wojną") pomiędzy ententą, tj. Wielką Brytanią, Francją, Rosją, Serbią, Japonią, Włochami (od 1915) i Stanami Zjednoczonymi (od 1917), a państwami centralnymi, tj. Austro-Węgrami i Niemcami wspieranymi przez Turcję i Bułgarię.
  Grzegorz Mazur (ur. 1952) - polski historyk, badacz dziejów Polskiego Państwa Podziemnego, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  Jerzy Julian Węgierski (ur. 13 lutego 1915 we Lwowie, zm. 4 czerwca 2012 w Katowicach) – polski uczony, pisarz i wojskowy, emerytowany profesor Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej, wykładowca Politechniki Śląskiej i Politechniki Warszawskiej. Żołnierz ZWZ i AK, uczestnik powstania lwowskiego w ramach Akcji Burza. Wieloletni więzień syberyjskich łagrów. Autor dziewięciu książek i wielu artykułów naukowych oraz wspomnień z dziejów Lwowa w II wojnie światowej i historii ZWZ-AK-NIE Obszaru Nr 3 (Lwów).
  Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, Związek Radziecki, ZSRR (ros. Советский Союз, Союз Советских Социалистических Республик [СССР], trb. Sowietskij Sojuz, Sojuz Sowietskich Socyalisticzeskich Riespublik, [SSSR]) – historyczne państwo socjalistyczne w Europie północnej i wschodniej oraz Azji północnej i środkowej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.