• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Narew - gmina  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Białorusini w Polsce – jedna z dziewięciu ustawowo uznanych mniejszości narodowych w Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkująca w większości w południowo-wschodniej części województwa podlaskiego.Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).
  Struktura powierzchni[ | edytuj kod]
  Droga między Narwią a Gorędami na Podlaskim Szlaku Bocianim

  Według danych z roku 2002 gmina Narew ma obszar 241,79 km², w tym:

 • użytki rolne: 25%
 • użytki leśne: 65%
 • Gmina stanowi 14,89% powierzchni powiatu.

  Swoim obszarem gmina obejmuje północno-zachodnią część Puszczy Białowieskiej, z której obficie spływające wody zasilają rzekę Narew, tworząc dalej na odcinku 30 km naturalną dolinę rzeczną przecinającą obszar administracyjny gminy po przekątnej. Przez terytorium gminy przebiega Podlaski Szlak Bociani, przechodząc m.in. przez miejscowości: Odrynki, gminną Narew, Trześciankę i Puchły.

  Gmina Zabłudów – gmina miejsko-wiejska w województwie podlaskim, w powiecie białostockim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie białostockim.Puszcza Białowieska – kompleks leśny położony na terenie Polski i Białorusi, odznaczający się dużymi walorami przyrodniczymi i historycznymi. W Puszczy Białowieskiej zachowały się ostatnie fragmenty lasu o charakterze pierwotnym. Tutaj mieszka największa populacja wolnego żubra na świecie.

  Rolnictwo[ | edytuj kod]

  Pastwisko w Gorędach

  Według danych Powszechnego Spisu Rolnego w 2002 roku na terenie gminy funkcjonowało 1599 gospodarstw rolnych o łącznej powierzchni 15217 ha, w tym użytki rolne stanowiły 86,5% powierzchni. Rolnicy w wieku 65 lat i więcej stanowili 43% ogółu rolników, a osoby poniżej 30 roku życia 4%.

  Gorędy – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie hajnowskim, w gminie Narew. Obowiązki sołtysa pełni Henryk Snarski.Gmina Bielsk Podlaski (1952-54 gmina Dobromil) – gmina wiejska w województwie podlaskim, w powiecie bielskim. W latach 1919-1998 gmina położona była w województwie białostockim.

  Wśród użytków rolnych:

 • grunty orne stanowiły 7721 ha
 • pastwiska 1793 ha
 • lasy i grunty leśne 1497 ha
 • sady 13 ha


 • Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Rolnik – osoba pracująca na roli, uprawiająca swoją bądź cudzą ziemię rolną. Często specjalista w zakresie rolnictwa.
  Rosjanie (ros. русские / russkije) – naród wschodniosłowiański, zamieszkujący głównie Rosję oraz inne kraje byłego Związku Radzieckiego, przede wszystkim: Ukrainę, Białoruś, Kazachstan, Uzbekistan, Łotwę, Kirgistan, Estonię, Litwę, Mołdawię i Naddniestrze oraz Turkmenistan. Znaczące diaspory znajdują się w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Brazylii i Niemczech.
  Parafia Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Narwi – parafia prawosławna w dekanacie Narew diecezji warszawsko-bielskiej.
  Gmina Hajnówka (biał. гмiна Гайнаўка, hmina Hajnaŭka; w 1954 gmina Nowoberezowo ) - gmina wiejska w województwie podlaskim, w powiecie hajnowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie białostockim. W 2010 roku w gminie wprowadzono język białoruski jako język pomocniczy. Siedziba gminy to Hajnówka.
  Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Stanisława Biskupa Męczennika w Narwi – parafia rzymskokatolicka w Narwi.
  Województwo białostockie – jedno z 49 województw istniejących w latach 1975–1998, położone w północno-wschodniej Polsce.
  Pastwisko – rodzaj użytków zielonych porośniętych głównie wieloletnimi trawami, których wegetacja trwa niezależnie od tego, czy są to tereny uprawowe, czy też nieużytki.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.028 sek.