• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Namur - geologia

  Przeczytaj także...
  Geochronologia - dyscyplina naukowa zajmująca się ustalaniem wieku skał i skamieniałości skorupy ziemskiej oraz umieszczaniem w czasie pewnych wydarzeń geologicznych i biologicznych. Geochronologia umożliwia rekonstrukcję historii geologicznej Ziemi. Formalne jednostki geochronologiczne to:Wiek (ang. Age) - formalna jednostka geochronologiczna (czasowa), niższa rangą od epoki a wyższa od chronu (doby). Czas trwania waha się od kilkuset tysięcy do kilkunastu milionów lat.
  Ingresja morza, ingresja morska - jest to proces polegający na zalewaniu nisko położonych obszarów lądowych, np. depresji przez morze w wyniku podnoszenia się poziomu wód albo też obniżania lądu.

  Namur (ang. Namurian)

 • w sensie geochronologicznym – najstarszy wiek silezu (karbonu późnego), trwający około 10,5 miliona lat (od 326,4 ± 1,6 do około 315 mln lat temu). W podziale standardowym jest odpowiednikiem serpuchowu i starszego baszkiru.
 • w sensie chronostratygraficznym – dolne piętro silezu, leżące powyżej wizenu, a poniżej westfalu. Nazwa pochodzi od miasta Namur w Belgii. Stratotyp dolnej granicy namuru znajduje się na Pendle Hill, hrabstwo Lancashire (Anglia). Namur dzieli się na: namur A, namur B i namur C.
 • Namur jest tradycyjną jednostką stratygraficzną karbonu produktywnego, stosowaną dla regionu europejskiego z zagłębiami węglowymi. Osady namuru tworzyły się zwykle w warunkach lądowych z niewielkimi ingresjami morskimi i zawierają liczne pokłady węgla kamiennego.

  Belgia, Królestwo Belgii (Koninkrijk België, Royaume de Belgique, Königreich Belgien) – państwo federacyjne w zachodniej Europie w południowych Niderlandach. Belgia jest członkiem Unii Europejskiej (UE), ONZ oraz NATO.Stratotyp – najbardziej typowa i wzorcowa sukcesja warstw skalnych, charakteryzująca jednostkę stratygraficzną (głównie lito- albo chronostratygraficzną).

  Zobacz też[]

 • tabela stratygraficzna
 • Bibliografia[]

  International Commission on Stratigraphy (ang.)
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Tabela stratygraficzna – schemat obrazujący przebieg historii Ziemi na podstawie następstwa procesów i warstw skalnych. Obecnie przyjęta tabela stratygraficzna została ustalona przez Międzynarodową Komisję Stratygrafii (ICS).
  Stratygrafia – dział geologii historycznej zajmujący się ustalaniem wieku i przyczyn rozmieszczenia skał w skorupie ziemskiej.
  Zagłębie – obszar występowania i eksploatacji złóż kopalin użytecznych, np. węgla (zagłębie węglowe), ropy naftowej (zagłębie naftowe), miedzi (zagłębie miedziowe). Zwykle silnie zindustrializowane miasta, rejony głównie nastawione na produkcję związaną z wydobyciem danego surowca, z silnie od niego uzależnioną gospodarką. Inne działalności gospodarcze działające w zagłębiach są w dużej mierze powiązane z sektorem wydobywczym np. usługi transportowe (np. przewiezienie rud miedzi do huty). Upadek tego sektora pociąga za sobą niezwykle niekorzystne skutki (duże bezrobocie, zubożenie ludności, migracje). W celu ich zapobieżenia, miasta tworzące zagłębia rozszerzają rynek wewnętrzny o dodatkowe podmioty gospodarcze niezwiązane z sektorem wydobywczym, dające nowe miejsca pracy i podnoszące potencjał regionu.
  Namur (nid. Namen) – miasto w południowej Belgii, położone u ujścia rzeki Sambry do Mozy. Stolica regionu Walonia i prowincji Namur.
  Węgiel kamienny – skała osadowa pochodzenia roślinnego, zawierająca 75-97% pierwiastka węgla, powstała głównie w karbonie (era paleozoiczna) ze szczątków roślinnych, które bez dostępu tlenu uległy uwęgleniu. Ma czarną barwę, matowy połysk, czarną rysę.
  Pokład – w geologii jest to złoże mające formę warstwy, zalegające na dużej przestrzeni i ograniczone dwiema mniej więcej równoległymi warstwami (górna to strop, dolna to spąg). Pokłady są charakterystyczne dla skał osadowych. W formie pokładów występują najczęściej węgiel kamienny, węgiel brunatny, siarka, sole potasowe itd. Złoża występujące w więcej niż jednym pokładzie to złoża wielopokładowe.
  Karbon produktywny – tradycyjna, górnicza nazwa zespołu skał górnego karbonu Europy i Ameryki Północnej, charakteryzującego się wysoką węglonośnością.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.026 sek.