• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Najwyższy Trybunał Sygnatury Apostolskiej

  Przeczytaj także...
  Państwo Kościelne (łac. Patrimonium Sancti Petri - ojcowizna świętego Piotra) – państwo znajdujące się na terenie obecnych środkowych Włoch istniejące w okresie od 755 (lub 754 albo 756) do 1870 (zajęcie Rzymu po zjednoczeniu Italii) i rządzone przez papieży jako świeckich monarchów.<|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>
  Eugeniusz IV (łac. Eugenius IV, właśc. Gabriele Condulmaro OSA; ur. między 24 lutego 1383 a 23 lutego 1384 w Wenecji, zm. 23 lutego 1447 w Rzymie) – papież w okresie od 3 marca 1431 do 23 lutego 1447.

  Najwyższy Trybunał Sygnatury Apostolskiej (Sygnatura Apostolska) – najwyższy organ sądowniczy Kościoła katolickiego, którego kompetencje i działanie regulowane są przez Kodeks prawa kanonicznego (kan. 1445). Obecnie prefektem Trybunału jest kard. Dominique Mamberti.

  Pericle Felici (1 sierpnia 1911, Segni – 22 marca 1982, Foggia), włoski duchowny katolicki, wysoki urzędnik watykański, kardynał.Codex Iuris canonici auctoritate Joannis Pauli PP. II promulgatus (pol. Kodeks prawa kanonicznego, skrót: CIC lub KPK) – podstawowy dokument ustawodawczy Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego promulgowany 25 stycznia 1983 przez Jana Pawła II konstytucją apostolską Sacrae disciplinae leges. Wszedł w życie 27 listopada 1983 r. Zastąpił pio-benedyktyński kodeks prawa kanonicznego i liczne ustawy kościelne wydane po 1917.

  Historia[]

  Jego początki sięgają XIII wieku i wiążą się z napływającymi do Stolicy Apostolskiej prośbami o rozpatrzenie różnych spraw, procesów i wyroków, wydawanych przez sądy kościelne na szczeblu diecezjalnym czy krajowym. Pierwszym stałym urzędem tego rodzaju była Sygnatura Sprawiedliwości, ustanowiona przez papieża Eugeniusza IV (1432-1447).

  Francesco Ragonesi (ur. 21 grudnia 1850 w Bagnaia, zm. 14 września 1931 w Poggio a Caiano) – włoski kardynał, prefekt Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej w latach 1926-1931.Dominique François Joseph Mamberti (ur. 7 marca 1952 w Marrakeszu, Maroko) – francuski duchowny katolicki, dyplomata watykański, od 2006 sekretarz ds. relacji z państwami w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej.

  Ten najwyższy organ sądowniczy Kościoła przestał istnieć w 1870, z chwilą upadku Państwa Kościelnego. Przez prawie 40 lat nie było instancji sądowniczej w Stolicy Apostolskiej. Przywrócił ją Pius X w ramach reformy Kurii Rzymskiej w 1908, nadając jej obecną nazwę.

  Zakres orzecznictwa[]

  Najwyższy Trybunał Sygnatury Apostolskiej rozpatruje:

  Kuria Rzymska – organ, przez który papież sprawuje swoją władzę. Kuria składa się z dykasterii i innych urzędów, z których każdy ma swój zakres działania, co wiąże się z odpowiedzialnością oraz odpowiednimi kompetencjami. Najważniejszymi działami Kurii są Sekretariat Stanu oraz kongregacje. Kolejne miejsca w hierarchii zajmują rady i komisje papieskie. Oprócz stałych urzędów papież może zwoływać konsystorze Kolegium Kardynalskiego w celu wyjaśnienia szczególnie trudnych kwestii. Powołano w szczególności Komisję Kardynalską ds. Organizacji i Problemów Ekonomicznych Stolicy Apostolskiej, która zajmuje się zarządzaniem finansami Watykanu. Kuria stanowi osobisty personel papieża i jej organizacja zależy całkowicie od niego.Kościół katolicki – największa na świecie chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia określane mianem katolicyzmu. Kościół katolicki jest jednym z trzech głównych nurtów chrześcijaństwa, obok Cerkwi prawosławnej i Kościołów protestanckich.
  1. sprawy o nieważność, prośby o przywrócenie do stanu poprzedniego i inne rekursy przeciwko wyrokom rotalnym;
  2. rekursy dotyczące stanu osób w sprawach, których dopuszczenia do ponownego zbadania odmówiła Rota Rzymska;
  3. zarzuty stronniczości oraz inne sprawy przeciwko audytorom Roty Rzymskiej, z powodu aktów dokonanych przy wykonywaniu ich funkcji;
  4. konflikty właściwości;
  5. spory powstałe na skutek działania kościelnej władzy administracyjnej przekazane mu przez Biskupa Rzymu lub dykasterie Kurii Rzymskiej a także konflikty właściwości między dykasteriami.

  Nadzoruje także działanie sądów kościelnych niższego rzędu. Zajmuje się sprawami prawnymi dotyczącymi potwierdzenia, rewizji, zmiany itp. spraw prowadzonych przez sądy kościelne w poszczególnych diecezjach, sporami kompetencyjnymi między różnymi instytucjami Kurii Rzymskiej, troską o prawidłowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w Kościele itp.

  Stolica Apostolska, Stolica Święta (łac. Sancta Sedes, wł. Santa Sede) – siedziba papieży (także papiestwo, władza zwierzchnia papieża w Kościele katolickim wraz z jej instancjami wykonawczymi, stanowiąca suwerenny podmiot prawa międzynarodowego) mieszcząca się w państwie Watykan, który jest z nią połączony unią personalną i funkcjonalną i nad którym sprawuje ona wyłączne zwierzchnictwo oraz suwerenną władzę i jurysdykcję.Gaetano Cicognani (ur. 26 listopada 1881 w Brisighella, zm. 5 lutego 1962 w Rzymie) – włoski duchowny katolicki, dyplomata, kardynał.

  Dodatkowo zadaniem najwyższego trybunału jest czuwanie nad prawidłowym wymiarem sprawiedliwości, przedłużanie właściwości trybunałów oraz popieranie i zatwierdzanie erekcji trybunałów niższych instancji.

  Prefekci Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej[]

 • Vincenzo Vannutelli 1908 – 1914
 • Michele Lega 1914 – 1920
 • Augusto Silj 1920 – 1926
 • Francesco Ragonesi 1926 – 1931
 • Bonaventura Cerretti 1931 – 1933
 • Enrico Gasparri 1933 – 1946
 • Massimo Massimi 1946 – 1954
 • Giuseppe Bruno 1954 – 1954
 • Gaetano Cicognani proprefekt 1954 – 1959
 • Francesco Roberti 1959 – 1969
 • Dino Staffa 1969 – 1977
 • Pericle Felici 1977 – 1982
 • Aurelio Sabattani proprefekt 1982 – 1983 prefekt 1983 – 1988
 • Achille Silvestrini 1988 – 1991
 • Gilberto Agustoni proprefekt 1991 – 1994 prefekt 1994 – 1998
 • Zenon Grocholewski 1998 – 1999
 • Mario Francesco Pompedda 1999 – 2004
 • Agostino Vallini 2004 – 2008
 • Raymond Leo Burke 2008 – 2014
 • Dominique Mamberti od 2014
 • Obecny zarząd[]

 • Prefekt – kard. Dominique Mamberti
 • Sekretarz - bp Giuseppe Sciacca
 • Promotor sprawiedliwości – prał. Gianpaolo Montini
 • Obrońca wezła – prał. Joseph R. Punderson
 • Substytut promotora sprawiedliwości – o. Nikolaus Schöch
 • Substytut promotora sprawiedliwości – prał. Paweł Malecha
 • Zobacz też[]

 • Kara kościelna
 • Bibliografia[]

  1. Codex Iuris canonici auctoritate Joannis Pauli PP. II promulgatus, Kodeks prawa kanonicznego.Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu. tekst dwujęzyczny, Edward Sztafrowski (tłumaczenie) i komisja naukowa pod redakcją Kazimierza Dynarskiego. Poznań: Pallottinum, 1984.

  Linki zewnętrzne[]

 • Słownik biograficzny kardynałów Salvadora Mirandy
 • Strona Davida M Cheneya
 • Giga-Catholic Information
 • Papież (Ojciec Święty) (łac. Summus Pontifex, od staroż. Pontifex Maximus; wł. papa, gr. pappas; forma funkcjonująca w języku polskim pochodzi od czeskiego papež) – biskup Rzymu, zwierzchnik Kościoła katolickiego, głowa Stolicy Apostolskiej oraz Suweren Państwa Miasto Watykan. Obecnym papieżem jest Franciszek.Achille Silvestrini (ur. 23 października 1923 w Brisighella), włoski duchowny katolicki, dyplomata watykański, wysoki urzędnik Kurii Rzymskiej, kardynał.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Aurelio Sabattani (ur. 18 października 1912 w Casal Fiumanese, zm. 19 kwietnia 2003 w Watykanie), włoski duchowny katolicki, wysoki urzędnik Kurii Rzymskiej, kardynał.
  Enrico Gasparri (ur. 25 lipca 1871 w Ussita, zm. 20 maja 1946 w Rzymie) – włoski kardynał, wysoki urzędnik Kurii Rzymskiej.
  Giuseppe Bruno (ur. 30 czerwca 1875 w Sezzadio, zm. 10 listopada 1954 w Rzymie) – włoski duchowny katolicki, wysoki urzędnik Kurii Rzymskiej, kardynał.
  Vincenzo Vannutelli (ur. 5 grudnia 1836 w Genazzano, zm. 9 lipca 1930 w Rzymie) − włoski kardynał. Brat kardynała Serafino Vannutelli.
  Pius X (łac. Pius X, właśc. Giuseppe Melchiorre Sarto; ur. 2 czerwca 1835 w Riese, w prowincji Treviso, zm. 20 sierpnia 1914 w Rzymie) – papież w okresie od 4 sierpnia 1903 do 20 sierpnia 1914, święty Kościoła katolickiego.
  Raymond Leo Burke (ur. 30 czerwca 1948 w Richland Center) - amerykański duchowny katolicki, były arcybiskup metropolita Saint Louis, kardynał, wysoki urzędnik Kurii Rzymskiej.
  Rota Rzymska, oficjalnie Trybunał Roty Rzymskiej - obok Sygnatury Apostolskiej i Penitencjarii Apostolskiej jeden z trybunałów w Kurii Rzymskiej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.032 sek.