• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Najmniej znaczący bit

  Przeczytaj także...
  Najbardziej znaczący bit (ang. most significant bit, MSB), zwany też najstarszym bitem – bit o największej wadze, znajdujący się w słowie cyfrowym na miejscu najbardziej wysuniętym w lewo, przedstawiający największą wartość liczbową. Np. 10010101.Dwójkowy system liczbowy, system binarny, bin – pozycyjny system liczbowy, w którym podstawą jest liczba 2. Do zapisu liczb potrzebne są tylko dwie cyfry: 0 i 1.
  Kontrola parzystości – metoda wykrywania przekłamań w transmitowanych wiadomościach. Polega na dodawaniu do wysyłanej wiadomości bitu kontrolnego. W zależności od przyjętej konwencji bit ten nazywany jest bitem parzystości lub bitem nieparzystości. Kontrola parzystości opiera się na parzystości sumy bitów wiadomości, której nie należy mylić z parzystością wiadomości potraktowanej jako liczba dwójkowa. Tę drugą parzystość można odczytać wprost z najmłodszego bitu wiadomości.
  Przykładowa reprezentacja binarna bajtu wynoszącego w systemie dziesiętnym 149, z podświetlonym najmniej znaczącym bitem. Waga LSB, w tym przypadku w systemie dziesiętnym, wynosi 1 (1*2). MSB reprezentuje tu wartość 128

  .

  Dziesiętny system liczbowy (system dziesiątkowy, system decymalny (skrót dec), system arabski) – pozycyjny system liczbowy, w którym podstawą pozycji są kolejne wielokrotności liczby 10; do zapisu liczb potrzebne jest w nim 10 cyfr, którymi są 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Liczby zapisuje się jako ciąg cyfr, z których każda jest mnożnikiem kolejnej potęgi liczby stanowiącej podstawę systemu, niekiedy grupowanych po trzy (Okcydent) lub cztery (część Orientu). Część całkowitą i ułamkową oddziela separator dziesiętny.W sytuacjach, kiedy liczby całkowite lub jakiekolwiek inne dane zapisywane są przy użyciu wielu (przynajmniej dwóch) bajtów, nie istnieje jeden unikatowy sposób uporządkowania tych bajtów w pamięci lub w czasie transmisji przez dowolne medium i musi być użyta jedna z wielu konwencji ustalająca kolejność bajtów (ang. byte order lub endianness). Jest to analogiczne do zapisu pozycyjnego liczb lub kierunku pisma w różnych językach – ze strony lewej na prawą albo z prawej na lewo.

  Najmniej znaczący bit (ang. least significant bit, LSB), zwany też najmłodszym bitembit o najmniejszej wadze, znajdujący się w słowie maszynowym na miejscu najbardziej wysuniętym w prawo, przedstawiający najmniejszą wartość liczbową. Np. 10010101. W naturalnym kodzie binarnym świadczy o parzystości liczby.

  Bit (w ang. kawałek, skrót od binary digit, czyli cyfra dwójkowa) – najmniejsza ilość informacji potrzebna do określenia, który z dwóch równie prawdopodobnych stanów przyjął układ. Jednostka logiczna.Bajt (dop. bajtu lub bajta) – najmniejsza adresowalna jednostka informacji pamięci komputerowej, składająca się z bitów.

  Zobacz też[]

 • kolejność bajtów
 • najbardziej znaczący bit
 • bit parzystości • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.