• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nahalal  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Droga ekspresowa 75 (hebr. כביש 75) - jest drogą krajową położoną w Dolnej Galilei, na północy Izraela. Biegnie ona z nadmorskiego miasta Hajfa przez Dolinę Jezreel do położonego w masywie górskim Hare Naceret miasta Nazaret. Droga odgrywa ważną funkcję komunikacyjną w północnej części kraju.Afryka Wschodnia – umowny region geograficzny w Afryce obejmujący tereny na wschód od Nilu i Wielkiego Rowu Afrykańskiego, w tym wyspy na Oceanie Indyjskim, tradycyjnie zaliczane do Afryki.

  Nahalal (hebr. נהלל; ang. Nahalal) – moszaw położony w Samorządzie Regionu Emek Jizre’el, w Dystrykcie Północnym, w Izraelu.

  Położenie[ | edytuj kod]

  Moszaw Nahalal jest położony na wysokości od 80 do 91 metrów n.p.m., w północno-zachodniej części intensywnie użytkowanej rolniczo Doliny Jezreel, na zachód od masywu górskiego Hare Nacerat, który ciągnie się na wschód w kierunku miasta Nazaret w Dolnej Galilei, na północy Izraela. Z tych wzgórz spływa przepływający na zachód od moszawu strumień Szimron, natomiast na wschodzie jest strumień Nahalal. Okoliczny teren łagodnie opada w kierunku południowo-zachodnim. W jego otoczeniu znajduje się miasto Migdal ha-Emek, kibuce Jifat, Gewat i Ramat Dawid, moszawy Kefar Jehoszua i Bet Sze’arim, wioska komunalna Timrat oraz arabska wioska Manszija Zabda. Na południe od moszawu znajduje się baza lotnicza Ramat Dawid, a na północnym wschodzie baza wojskowa Ma’alul.

  Wojna domowa w Mandacie Palestyny – konflikt zbrojny, którego stronami były społeczności żydowska i arabska żyjące w brytyjskim Mandacie Palestyny.Gewat (hebr. גבת; ang. Gevat, lub także Gvat; pol. Wzgórze) – kibuc położony w Samorządzie Regionu Doliny Jezreel, w Dystrykcie Północnym, w Izraelu. Członek Ruchu Kibuców (Ha-Tenoa’a Ha-Kibbucit).

  Nahalal jest położona w Samorządzie Regionu Emek Jizre’el, w Poddystrykcie Jezreel, w Dystrykcie Północnym Izraela.

  Historia[ | edytuj kod]

  Mieszkańcy moszawu Nahalal około 1938 roku
  „Biała wieża” wybudowana w 1924 roku
  Fort Tegart w Nahalal, obecnie posterunek policji
  Wieża widokowa na szczycie wzgórza Tel Szimron

  Pierwotnie w rejonie tym znajdowała się starożytna żydowska osada Nahalal wymieniana w biblijnej Księdze Jozuego. Talmud wymienia ją jako Mahlul (hebr. מהלול). W późniejszych wiekach nazwa ta odnosiła się do pobliskiej arabskiej wioski Malul. W wyniku I wojny światowej w 1918 roku cała Palestyna przeszła pod panowanie Brytyjczyków, którzy w 1922 roku formalnie utworzyli na tym obszarze Mandat Palestyny. Stworzyło to warunki do rozwoju osadnictwa żydowskiego w Palestynie. W latach 20. XX wieku organizacje syjonistyczne wykupiły znaczne grunty w Dolinie Jezreel. W takich okolicznościach w dniu 11 września 1921 roku powstał moszaw Nahalal. Pierwotnie znajdował się on przy wzgórzu Tel Szimron, a następnie przeniósł się do doliny. Był to pierwszy moszaw założony w Ziemi Izraela. Grupa założycielska zawiązała się w 1919 roku w moszawie Kinneret W jej skład weszli socjalistyczni aktywiści, którzy posiadali już doświadczenie rolnicze - część z nich przeszła szkolenie w kibucu Deganja Alef. Większość pionierów posiadała już własne rodziny i szukała miejsca na stałe zamieszkanie. Żydowski Fundusz Narodowy przyznał im grunty położone w pobliżu arabskiej wioski Malul. Był to bagnisty teren, z licznymi źródłami i strumieniami. Wylęgające się w takich warunkach komary roznosiły malarię. Pionierzy obawiali się zamieszkania w takich warunkach, jednak zachęcił ich inżynier Josef Breuer, który przygotował plany osuszenia bagien. Osadnicy przyjechali więc do Emek Jizre’el i zamieszkali w prowizorycznych namiotach rozbitych na sąsiednim wzgórzu. Równolegle z kopaniem rowów melioracyjnych budowano baraki moszawu. W następnych latach architekt Richard Kaufmann opracował projekt nowoczesnej osady rolniczej. Zastosował on koncepcję symetrycznego koła, w którego centrum miały znaleźć się budynki użyteczności publicznej, sklepy i magazyny. Kolejny krąg składał się z zabudowań mieszkalnych i gospodarczych, natomiast zewnętrzny krąg tworzyły pola uprawna. Początkowo całą powierzchnię podzielono na 80 równych części, z których 5 przeznaczono pod potrzeby szkoły rolniczej, a 75 części podzielono pomiędzy członków moszawu. Koncepcja ta spełniała wymogi estetyczne, ale również odzwierciedlała zasady równości - każdy dom znajdował się w takiej samej odległości od centrum i można było sprawiedliwie podzielić działki. Zewnętrzny pierścień stanowiły pola uprawne. W 1923 roku wybudowano zawodową szkołę rolniczą dla dziewcząt, a w 1926 roku szkołę podstawową. Początkowo murowanymi budynkami były jedynie zabudowania gospodarcze (stajnie, obory itp.), a pozostałe domy były drewniane. Dopiero od 1933 roku rozpoczęto budowę murowanych domów mieszkalnych. Wcześniej, bo w grudniu 1932 roku doszło do ataku na moszaw. Arabska milicja dowodzona przez Izz ad-Din al-Kassama wrzuciła na teren osady granat ręczny, którego wybuch zabił dwóch osadników. Podczas arabskiego powstania (1936–1939) moszaw była narażony na ataki z pobliskich arabskich wiosek. Aby temu zapobiec, brytyjskie władze mandatowe wybudowały w moszawie fort policji Nahalal (Fort Tegart). W poszukiwaniu skutecznego rozwiązania narastającego konfliktu izraelsko-arabskiego w dniu 29 listopada 1947 roku została przyjęta Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 181. Zakładała ona między innymi, że moszaw Nahalal miał znaleźć się w granicach nowo utworzonego państwa żydowskiego. Arabowie odrzucili tę Rezolucję i dzień później doprowadzili do wybuchu wojny domowej w Mandacie Palestyny. Na samym jej początku siły Arabskiej Armii Wyzwoleńczej zajęły pobliskie wioski i sparaliżowały żydowską komunikację w regionie. Z tego powodu na początku I wojny izraelsko-arabskiej siły żydowskie przeprowadziły operację „Dekel”, w trakcie której w dniu 15 lipca 1948 roku zajęto sąsiednią wioskę Malul. Wszystkich jej mieszkańców wysiedlono, a domy wyburzono. Po wojnie moszaw uzyskał dodatkowe grunty rolne, a ustabilizowana sytuacja w Dolinie Jezreel ułatwiła dalszy rozwój osady.

  Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 181 – rezolucja uchwalona podczas II Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w dniu 29 listopada 1947 w celu podzielenia terytorium Mandatu Palestyny na dwa państwa: żydowskie i arabskie. Rezolucja posiada oficjalną nazwę Plan Podziału z Gospodarczą Unią.Lista światowego dziedzictwa (ang. World Heritage List; fr. Liste du patrimoine mondial) – lista obiektów objętych szczególną ochroną międzynarodowej organizacji UNESCO, filii ONZ, ze względu na ich unikatową wartość kulturową bądź przyrodniczą dla ludzkości. Lista obejmuje (w czerwcu 2013) 981 obiektów w 160 krajach, w tym 759 obiektów dziedzictwa kulturowego (K), 193 przyrodniczego (P) i 29 mieszanych (K, P). O wpisaniu danego obiektu na listę decyduje Komitet Światowego Dziedzictwa w trakcie corocznej sesji, począwszy od 1977 r. Nominacje zgłaszane są przez poszczególne kraje. Jeżeli wniosek o wpisanie danego miejsca na listę nie zostanie uwzględniony, może być złożony ponownie.

  W dniu 30 czerwca 2000 roku moszaw został zgłoszony przez izraelską delegację na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Wniosek ten nadal oczekuje na rozpatrzenie.

  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Warto wiedzieć że... beta

  Talmud (hebr. תלמוד talmud = nauka) – jedna z podstawowych (choć nie jest uznawana za świętą) ksiąg judaizmu. Został napisany językiem judeo-aramejskim. Talmud jest komentarzem do biblijnej Tory, w którym wyjaśniono jak przestrzegać prawa zawartego w Torze w warunkach, jakie zapanowały wśród Żydów wypędzonych z Palestyny w II w. n.e. Można powiedzieć, że Talmud jest czymś w rodzaju katechizmu obowiązującego wyznawców tradycyjnego judaizmu.
  Kefar Jehoszua (hebr. כְּפַר יְהוֹשֻׁעַ; ang. Kefar Yehoshua lub Kfar Yehoshua) – moszaw położony w Samorządzie Regionu Doliny Jizreel, w Dystrykcie Północnym, w Izraelu.
  Szkoła Rolnicza Nahalal (hebr. בית ספר חקלאי מקיף ויצו קנדה נהלל) – szkoła rolnicza położona w moszawie Nahalal w Dystrykcie Północnym w Izraelu. Szkoła jest utrzymywana przez Międzynarodową Syjonistyczną Organizację Kobiet (WIZO). Oficjalna nazwa to: WIZO Szkoła Nahalal, Młodzieżowa wioska imienia Hanny Meisel.
  Hare Nacerat (hebr. הרי נצרת) – grzbiet górski oddzielający Dolinę Jezreel od Doliny Bejt Netofa i Doliny Turan w Dolnej Galilei na północy Izraela. Większą część masywu zajmuje obszar metropolitalny Nazaretu.
  Timrat (hebr. תמרת‎‎; ang. Timrat) - wieś komunalna położona w Samorządzie Regionu Doliny Jizreel, w Dystrykcie Północnym, w Izraelu.
  Ziemia Izraela (hebr. ארץ ישראל, Erec Jisrael, także Ziemia Obiecana) – region, który według Biblii został dany Żydom przez Boga Jahwe.
  Bagno – obszar o utrzymującym się nadmiernym nawilgoceniu, porośnięty przez roślinność przystosowaną do specyficznych warunków związanych z dużym nawilgoceniem. Bagna bardzo często tworzą się w zagłębieniach terenu we wszystkich strefach klimatycznych świata. Największe przestrzenie zajmują jednak na obszarach pokrytych wieczną zmarzliną (Syberia, północna Kanada) i w strefie równikowej. Poza tym tworzą się w dolinach i deltach dużych rzek, na pojezierzach, na płaskich obszarach bezodpływowych, w nieckach krasowych, w odciętych zatokach morskich i nad brzegami mórz i oceanów. W bagnach w wyniku procesów utleniania związków organicznych tworzy się torf.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.076 sek.