• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka

  Przeczytaj także...
  Norbert Józef Kasparek – (ur. 3 lipca 1960 w Szymocicach) – polski historyk, dr hab., profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.Tadeusz Jan Epsztein (ur. 21 maja 1959 w Warszawie) – polski historyk, specjalista w dziedzinie archiwistyki. Zajmuje się badaniem dziejów ziemiaństwa polskiego, a także pełni funkcję kierownika projektu badawczego nad edycją Archiwum Ringelbluma. Pracownik Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, członek Rady Programowej Żydowskiego Instytutu Historycznego.
  Adam Stefan Zamoyski (ur. 11 stycznia 1949 w Nowym Jorku) – historyk i publicysta polskiego pochodzenia, kawaler maltański, były prezes zarządu Fundacji Książąt Czartoryskich. Syn Stefana Adama Zamoyskiego i Elżbiety Czartoryskiej.

  Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka – nagroda honorowa przyznawana autorom i wydawcom w dziedzinie historii i archiwistyki. Ustanowiona w 1997 r. dla upamiętnienia tragicznie zmarłego dyrektora Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych Jerzego Skowronka.

  Przewodniczącym jury jest prof. UW dr hab. Jarosław Czubaty, pełniący funkcję przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Poprzednią przewodniczącą była prof. Barbara Grochulska z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego.

  Przyznawana podczas Targów Książki Historycznej w Warszawie.

  Jarosław Czubaty (ur. 1961) – polski historyk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, doktor habilitowany, od 1996 r., pracuje w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, autor podręczników do nauki historii w szkole średniej.Jerzy Skowronek (ur. 21 czerwca 1937 w Radomiu, zm. 23 lipca 1996) – polski historyk, badacz dziejów Europy Środkowowschodniej, uczeń prof. Stefana Kieniewicza.

  Laureaci[ | edytuj kod]

 • 1997 – Warszawska Oficyna Wydawnicza Gryf za pracę Andrzeja Nowaka Jak rozbić rosyjskie imperium. Idee polskiej polityki wschodniej 1733–1921;
 • 1999 – Radosław Żurawski vel Grajewski za pracę Wielka Brytania w dyplomacji księcia Adama Jerzego Czartoryskiego w okresie kryzysu wschodniego (1832–1841);
 • 2002 – Norbert Kasparek (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) za publikację Powstańczy epilog. Żołnierze Powstania Listopadowego w dniach klęski i internowania 1831–1833;
 • 2003 – Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej za pracę Stanisława Wiecha pt. Społeczeństwo Królestwa Polskiego w oczach carskiej policji politycznej 1866–1896 oraz Dariusz Matelski (Dom Wydawniczy Harasimowicz w Poznaniu) za książkę: Problemy restytucji polskich dóbr kultury od czasów nowożytnych do współczesnych. Archiwa – księgozbiory – dzieła sztuki – pomniki;;
 • 2004 – Oficyna Wydawnicza RYTM za pracę Mieczysława Adamczyka pt. Szkoły obce w edukacji Galicjan. Kraje Korony Węgierskiej i Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej. za pracę Lidii Michalskiej-Bracha pt. Powstanie styczniowe w pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego w okresie zaborów;
 • 2005 – Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku za pracę Krzysztofa Filipowa pt. Order Orła Białego 1705–2005 oraz Wydawnictwo Neriton i Instytut Historii PAN za pracę Tadeusza Epszteina pt. Z piórem i paletą. Zainteresowania intelektualne i artystyczne ziemiaństwa polskiego na Ukrainie w II połowie XIX w.;
 • 2006 – Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za pracę Tomasza Strzeżka Kawaleria Królestwa Polskiego w powstaniu listopadowym – mobilizacja i podstawy funkcjonowania oraz Dom Wydawniczy BELLONA za pracę Piotra Żurka Hotel Lambert i Chorwaci 1843–1850;
 • 2007 – Społeczny Instytut Wydawniczy Znak za pracę Adama Zamoyskiego pt. 1812. Wojna z Rosją;
 • 2009 – Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego za pracę Dariusza Nawrota Litwa i Napoleon w 1812 roku, Katowice 2008.
 • 2010 – Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie za pracę Huberta Chudzio „Polityk Hotelu Lambert. Generał Ludwik Bystrzonowski (1797–1878)” oraz Instytut Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza za pracę Krzysztofa Marchlewicza „Wielka Emigracja na Wyspach Brytyjskich (1831–1863)”;
 • 2011 – Wydawnictwo Literackie za pierwszą edycję w języku polskim rozprawy Adama Czartoryskiego „Rozważania o dyplomacji” w przekładzie Jana Marii Kłoczowskiego wraz z opracowaniem Marka Kornata. Jury postanowiło również wyróżnić Wydawnictwo TRIO za pracę Lecha Królikowskiego „Warszawa – Dzieje fortyfikacji” za propagowanie wiedzy z dziedziny historii militarnej;
 • 2013 – Album „Powstanie styczniowe” pod red. Aliny Jurkiewicz-Zejdowskiej, która ukazała się staraniem Narodowego Centrum Kultury, Wydawnictwa Bellona oraz Muzeum Wojska Polskiego;
 • 2014- Dorota Sula za "Powrót ludności polskiej z byłego Imperium Rosyjskiego w latach 1918-1937" opublikowaną przez Wydawnictwo Trio
 • 2015 - Album "Archiwa Rodzinne" - publikacja wydana nakładem Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, współautorzy: Monika Agopsowicz i Władysław Deńca, Anita Golańska, Aldona Młynarczuk, Maria Romanowska, Zbigniew Zimny oraz Eugeniusz Bałamącek, Marek Tuszyński, Aleksandra Krzyżanowska-Rudnicka, Justyna Trojanowska, Adam Trzciński.
 • 2016 – wydawnictwo Libra s.c. Wydawnictwo i Drukarnia PPHW za monografię "Bałkany słowiańskie. Aspiracje — Uwikłania — Sprzeczności" autorstwa Wiesława Walkiewicza, Białystok 2015. Wyróżnienie specjalne: Wydawnictwo Bosz za albumy z serii "Foto Retro Warszawa lata 40., 50., 60., 70., 80." pod red. Jana Łozińskiego.
 • 2017 – Wydawnictwo Naukowe UAM za pracę Michała Mencfela "Atanazy Raczyński (1788–1874). Biografia" oraz Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie za pracę Danuty Gibas-Krzak "Bośnia i Hercegowina: determinanty dziejów. Pomiędzy Serbami, Chorwatami a supremacją muzułmanów". Wyróżnienie specjalne: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy za pracę "Polska i Jugosławia po II wojnie światowej" pod redakcją Momčilo Pavlovicia, Nebojšy Stamboliji i Andrzeja Zaćmińskiego. Wyróżnienie: Wydawnictwo słowo/obraz za pracę Anny Borowiec "'Album Orbis' Cypriana Norwida jako księga sztukmistrza".
 • 2018 – prof. Wiesław Walkiewicz za pracę "Słowiańszczyzna Południowa. Między przeszłością a przyszłością" (Wydawnictwo SGGW). Wyróżnienie specjalne: dla japońskiego historyka prof. Makoto Hayasaki, który od ponad czterdziestu lat zajmuje się historią Polski i jej sąsiedztwa w czasach nowożytnych. Wyróżnienie w kategorii publikacji poświęconych okresowi napoleońskiemu: Wydawnictwo Campidoglio za pracę Piotra Z. Pomianowskiego "Rozwód w XIX wieku na centralnych ziemiach polskich. Praktyka stosowania Kodeksu Napoleona w latach 1808–1852". Wyróżnienia w kategorii bałkanistyka: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza za pracę dr. hab. Marinki Zekicia "Muslimanski odgovor izazovima Okcidenta. Islamizacija Zapada ili vesternizacija islamskog svijeta. S posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu i bosanskohercegovačke muslimane — Bošnjake"; Wydawnictwo im Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie za pracę prof. Andrzeja Krzaka "Wojny bałkańskie 1912–1913"; Księgarnia Akademicka za pracę Mirelli Korzeniewskiej-Wiszniewskiej "Serbowie jako mniejszość w warunkach transformacji politycznej w państwach byłej Jugosławii 1995–2016". Wyróżnienie w kategorii Varsaviana: dla Wydawnictwa PWN za publikację "Legia Warszawa 1916–2016" autorstwa Wiktora Bołby, Adama Dawidziuka, Grzegorza Karpińskiego i Roberta Piątka. Wyróżnienie w kategorii czasopisma naukowe: Wydawnictwo Polskiej Akademii Umiejętności za "Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne", t. XXVI, red. Jan Machnik i Irena Stawowy-Kawka. Wyróżnienia: Wydawnictwo Neriton, Instytut Historii PAN oraz Muzeum Historii Polski za pracę dr. Jana Trynkowskiego "Polski Sybir. Zesłańcy i ich życie. Narodziny mitu", do druku przygotowała Wiktoria Śliwowska oraz Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza za pracę Kariny Giel "Mały słownik frazeologiczny chorwacko-polski i polsko-chorwacki dla studentów kroatystyki".
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Krzysztof Stanisław Filipow (ur. 3 listopada 1956 w Białymstoku) – polski historyk specjalizujący się w historii powszechnej i Polski XIX-XX wieku, historii wojskowości, źródłoznawstwie i falerystyce. Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu w Białymstoku i Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku. Jeden z założycieli i były członek Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego i były dyrektor Muzeum Wojska w Białymstoku. Od 2012 redaktor naczelny czasopisma naukowego Studia i Materiały do Historii Wojskowości. Kolekcjoner militariów.Andrzej Nowak (ur. 12 listopada 1960 w Krakowie) - polski historyk, publicysta, nauczyciel akademicki, sowietolog, profesor nauk humanistycznych, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor zwyczajny w Instytucie Historii PAN (kierownik Zakładu Historii Europy Wschodniej na UJ), były redaktor naczelny dwumiesięcznika „Arcana”.
  Warto wiedzieć że... beta

  Wiesław Walkiewicz (ur. 22 grudnia 1949 w Drzewianowie) – polski historyk i badacz stosunków międzynarodowych, specjalista od spraw Bałkanów, konsul generalny i ambasador RP w Zagrzebiu (1990–1997).
  Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych (NDAP) – centralny urząd administracji rządowej obsługujący Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych – organ zarządzający archiwami państwowymi w Polsce, podlegający Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Funkcjonuje na podstawie statutu, regulaminu organizacyjnego oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  Lidia Małgorzata Michalska-Bracha (ur. 1961 w Opatowie) – polska historyk i muzealnik, doktor habilitowany nauk humanistycznych.
  Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego to placówka naukowa powołana do życia w roku 1930. Wchodzi w skład Wydziału Historycznego UW.
  Barbara Grochulska, z d. Szemplińska (ur. 13 października 1924 w Worowicach k. Płocka, zm. 30 kwietnia 2017) – polska historyk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, żołnierz Armii Krajowej i uczestniczka powstania warszawskiego.
  Mieczysław Adamczyk (ur. 5 sierpnia 1938 w Siesławicach) – polski historyk, założyciel i rektor Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach.
  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.