• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nagroda im. Księdza Idziego Radziszewskiego

  Przeczytaj także...
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (KUL, łac. Catholica Universitas Lublinensis Ioannis Pauli II) – niepubliczny katolicki uniwersytet mieszczący się w Lublinie, posiadający pełne prawa uczelni publicznej i finansowany z budżetu państwa na zasadach uczelni publicznych. Założony w 1918, do 1928 pod nazwą Uniwersytet Lubelski, od 16 października 2005, na podstawie uchwały Senatu zatwierdzonej przez Episkopat Polski, uczelnia zmieniła nazwę na Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. W 1938 roku KUL uzyskał prawo do nadawania stopni naukowych.Irena Zofia Sławińska (ur. 30 sierpnia 1913 w Wilnie, zm. 18 stycznia 2004 w Warszawie) – polska teatrolog, historyk i teoretyk literatury.
  Czesław Stanisław Bartnik (ur. 9 sierpnia 1929 w Źrebcach koło Szczebrzeszyna) – katolicki prezbiter, prałat honorowy Ojca Świętego, prof. dr hab. nauk teologicznych, dogmatyk, filozof, publicysta społeczno-polityczny, historiolog, poeta, twórca tzw. personalizmu uniwersalistycznego, profesor zwyczajny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, od 2006 wykładowca WSKSiM w Toruniu, kanonik honorowy Kapituły Lubelskiej. Związany ze środowiskiem Radia Maryja.

  Nagroda im. Księdza Idziego Radziszewskiego, założyciela i pierwszego rektora KUL. Przyznawana od 1974 przez Zarząd Towarzystwa Naukowego KUL "za wybitne osiągnięcia naukowe w duchu humanizmu chrześcijańskiego".

  Władysław Tatarkiewicz (ur. 3 kwietnia 1886 w Warszawie, zm. 4 kwietnia 1980 tamże) – filozof i historyk filozofii, estetyk i etyk, historyk sztuki, członek Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk.Mieczysław Albert Maria Krąpiec, OP (ur. 25 maja 1921 w Berezowicy Małej – zm. 8 maja 2008 w Lublinie) – katolicki prezbiter, dominikanin, profesor filozofii, tomista, teolog, humanista, wieloletni rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, współtwórca Lubelskiej Szkoły Filozoficznej, inicjator wydawania i przewodniczący komitetu naukowego Powszechnej Encyklopedii Filozofii.

  Dotychczasowi laureaci Nagrody im. Księdza Idziego Radziszewskiego[]

 • 1974 - Władysław Tatarkiewicz
 • 1975 - Konrad Górski
 • 1976 - Jakub Sawicki
 • 1977 - Stefania Skwarczyńska
 • 1978 - Wincenty Granat
 • 1979 - Karol Górski
 • 1980 - Marian Plezia
 • 1982 - Stefan Swieżawski
 • 1983 - Izydora Dąmbska
 • 1984 - Józef Pastuszka
 • 1985 - Julian Aleksandrowicz
 • 1986 - Irena Sławińska
 • 1988 - Józef Majka
 • 1989 - Czesław Strzeszewski
 • 1990 - Tymon Terlecki
 • 1991 - Mieczysław Albert Krąpiec
 • 1992 - Krzysztof Skubiszewski
 • 1993 - Lech Kalinowski
 • 1994 - Alfons Nossol
 • 1995 - Jan Turowski
 • 1996 - Andrzej Stelmachowski
 • 1997 - Józef Kudasiewicz
 • 1998 - Anna Świderkówna
 • 1999 - Zenomena Płużek
 • 2000 - Stefan Sawicki
 • 2001 - Michał Heller
 • 2002 - Włodzimierz Fijałkowski
 • 2003 - Marek Safjan
 • 2004 - Józef Życiński
 • 2005 - Czesław Bartnik
 • 2006 - Juliusz Domański
 • 2007 - Stanisław Wielgus
 • 2008 - Jadwiga Puzynina
 • 2009 - Antoni B. Stępień
 • 2010 - Bogusław Nadolski
 • 2011 - Józef Krukowski
 • 2012 - Zenon Grocholewski
 • 2013 - Zofia Zdybicka
 • 2014 - Bogdan Chazan
 • 2015 - Andrzej Półtawski
 • Linki zewnętrzne[]

  Nagroda im. Księdza Idziego Radziszewskiego

  Marek Henryk Safjan (ur. 28 sierpnia 1949 w Warszawie) – polski prawnik, prezes Trybunału Konstytucyjnego w latach 1998–2006, sędzia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (od 2009). Syn Zbigniewa Safjana, mąż Doroty Safjan.Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (skrót: Towarzystwo Naukowe KUL lub TN KUL) - instytucja naukowo-wydawnicza, odrębna, ale komplementarna w stosunku do KUL, założona w 1934 przez księdza Antoniego Szymańskiego.
  Stefan Swieżawski (ur. 10 lutego 1907 w Hołubiu, zm. 18 maja 2004 w Konstancinie-Jeziornie) – polski historyk filozofii, autor ponad 250 prac naukowych, w tym Dziejów filozofii europejskiej w XV wieku, najobszerniejszego dzieła w literaturze światowej poświęconego filozofii tego okresu.Andrzej Stelmachowski (ur. 28 stycznia 1925 w Poznaniu, zm. 6 kwietnia 2009 w Warszawie) – polski prawnik i polityk, nauczyciel akademicki, profesor nauk prawnych, marszałek Senatu I kadencji w latach 1989–1991, minister edukacji narodowej w rządzie Jana Olszewskiego, doradca prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego ds. Polonii. Kawaler Orderu Orła Białego.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Michał Kazimierz Heller (ur. 12 marca 1936 w Tarnowie) – polski prezbiter katolicki, teolog, profesor nauk filozoficznych specjalizujący się w filozofii przyrody, fizyce, kosmologii relatywistycznej oraz relacji nauka-wiara.
  Józef Kudasiewicz (ur. 23 lipca 1926 w Kijach, zm. 16 listopada 2012 w Starachowicach) − polski duchowny katolicki, protonotariusz apostolski, profesor dr hab. nauk teologicznych, biblista, tłumacz.
  Izydora Dąmbska (ur. 3 stycznia 1904 we Lwowie, zm. 18 czerwca 1983 w Krakowie) - polska filozof, logik, epistemolog. Uczennica i współpracowniczka Kazimierza Twardowskiego, przedstawicielka filozoficznej szkoły lwowsko-warszawskiej.
  Zenomena Płużek (ur. 17 kwietnia 1926 w Górach Laszowskich, zm. 16 sierpnia 2005) – uczona polska, psycholog, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
  Tymon Terlecki (ur. 10 sierpnia 1905 w Przemyślu, zm. 6 listopada 2000 w Oksfordzie) – nestor polskiej literatury emigracyjnej, krytyk literacki i teatralny, eseista i organizator życia naukowego i literackiego w Anglii oraz Stanach Zjednoczonych
  Jadwiga Puzynina z domu Zapolska (ur. 29 stycznia 1928 w Rożyszczach na Wołyniu)- polska językoznawczyni i badaczka literatury, profesor nauk humanistycznych.
  Stefan Sawicki (ur. 8 lutego 1927 w Brześciu n. Bugiem) – teoretyk i historyk literatury, emerytowany profesor zwyczajny KUL.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.161 sek.