• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nagroda im. Jerzego Giedroycia

  Przeczytaj także...
  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – uczelnia publiczna powołana do życia w 1944 roku, jako piąty uniwersytet w Polsce.Barbara Teresa Engelking (ur. 22 kwietnia 1962 w Warszawie) – polska psycholog i socjolog. Zajmuje się badaniem historii getta warszawskiego, okupacyjnej Warszawy i zagłady Żydów. Jest autorką książek związanych z zagadnieniami Holocaustu. Prowadzi bazę danych getta warszawskiego. Jest profesorem i kierownikiem Centrum Badań nad Zagładą Żydów Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.
  Jerzy Andrzej Jedlicki (ur. 14 czerwca 1930 w Warszawie) – polski historyk idei, profesor nauk humanistycznych, działacz opozycji w okresie PRL.

  Nagroda im. Jerzego Giedroycia - nagroda o profilu humanistycznym ustanowiona przez Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, przyznawana od 2001 za badania nad dziedzictwem paryskiej „Kultury” lub za twórczą kontynuację przesłania Jerzego Giedroycia w dziedzinie nauki. Do konkursu mogą być zgłaszane „monografie i wydawnictwa zbiorowe, opublikowane w ciągu pełnych dwóch lat kalendarzowych poprzedzających rok przyznania nagrody, oparte na niewykorzystanych dotąd lub na nowo zinterpretowanych materiałach źródłowych i wnoszące nowe ustalenia do stanu badań nad daną problematyką".

  Grzegorz Motyka (ur. 1967) – polski historyk, specjalizujący się w tematyce ukraińskiej, od 2011 członek Rady Instytutu Pamięci Narodowej.Tomasz Stryjek (ur. 14 września 1964 w Warszawie) – profesor nadzwyczajny politologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

  Wysokość nagrody wynosi 25 tysięcy złotych.

  Bohdan Hieronim Cywiński (ur. 19 lipca 1939 w Milanówku) – polski publicysta, historyk idei, opozycjonista i działacz społeczny, profesor nauk humanistycznych.Tadeusz Wyrwa (ur. 15 marca 1926 w Warszawie, zm. 20 listopada 2010 w Saint-Rémy-lès-Chevreuse ) – polski historyk emigracyjny, pisarz, żołnierz AK.

  Laureaci[]

 • 2001: „Druga Wielka Emigracja 1945–1990”, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 1999 (Andrzej Friszke, t. 1: „Życie polityczne emigracji”; Paweł Machcewicz, t. 2: „Emigracja w polityce międzynarodowej”; Rafał Habielski, t. 3: „Życie społeczne i kulturalne emigracji”)
 • 2002: Tadeusz Wyrwa - „Krytyczne eseje z historii Polski XX wieku”, PWN, Warszawa 2001.
 • 2003: Barbara Engelking, Jacek Leociak - „Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście”, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2001
 • 2004: Aleksandra Hnatiuk - „Pożegnanie z imperium. Ukraińskie dyskusje o tożsamości”, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003
 • 2005: Marek Kornat - „Bolszewizm, totalitaryzm, rewolucja, Rosja. Początki sowietologii i badań nad systemami totalitarnymi w Polsce (1918–1939)”, Księgarnia Akademicka, t. 1–2, Kraków 2003 i „Polska szkoła sowietologiczna 1930–1939”, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2003
 • 2006: Daniel Beauvois - „Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793–1914”, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005
 • 2007: Robert Traba - „Wschodniopruskość. Tożsamość regionalna i narodowa w kulturze politycznej Niemiec”, PTPN, Poznań 2005
 • 2008: Timothy Snyder - „Rekonstrukcja narodów: Polska, Ukraina, Litwa i Białoruś 1569–1999”, Wydawnictwo Pogranicze, Sejny 2006
 • 2009: Maciej Janowski, Jerzy Jedlicki, Magdalena Micińska - „Dzieje inteligencji polskiej do roku 1918”, Instytut Historii PAN, Wydawnictwo Neriton – Instytut Historii PAN, Warszawa 2008
 • 2010: Tomasz Rakowski - „Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy”, Wydawnictwo Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2009
 • 2011: Mariusz Mazur - „O człowieku tendencyjnym. Obraz nowego człowieka w propagandzie komunistycznej w okresie Polski Ludowej i PRL 1944–1956”, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009
 • 2012: Dariusz Kosiński - „Teatra polskie. Historie”, PWN, Warszawa 2010
 • 2013: Jarosław Hrycak - „Prorok we własnym kraju. Iwan Franko i jego Ukraina (1856-1886)”, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2011
 • 2014:
 • Grzegorz Motyka, Rafał Wnuk, Tomasz Stryjek, Adam F. Baran - „Wojna po wojnie. Antysowieckie podziemie w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1944-1953”, Wydawnictwo Naukowe Scholar - Instytut Studiów Politycznych PAN - Muzeum II Wojny Światowej, Gdańsk - Warszawa 2012,
 • wyróżnienie Karol Modzelewski „Zajeździmy kobyłę historii. Wspomnienia poobijanego jeźdźca", Iskry, Warszawa 2013
 • 2015:
 • Andrzej S. Kowalczyk „Wena do polityki. O Giedroyciu i Mieroszewskim”, Biblioteka "Więzi", Warszawa 2014
 • wyróżnienie Bohdan Cywiński Szańce kultur. Szkice z dziejów narodów Europy Wschodniej, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2013
 • Bibliografia[]

 • strona Nagrody
 • Mariusz Bogdan Mazur (ur. 1972) – polski historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.Jerzy Władysław Giedroyc książę herbu Hippocentaurus (ur. 27 lipca 1906 w Mińsku, zm. 14 września 2000 w Maisons-Laffitte) – polski wydawca, publicysta, polityk i działacz emigracyjny, epistolograf, w dwudziestoleciu międzywojennym związany z obozem młodokonserwatystów, autor wspomnień. Po przewrocie majowym jeden z liderów Myśli Mocarstwowej i Związku Pracy Mocarstwowej. Był m.in. prezesem Związku Drużyn Ludowych Mocarstwowej Polski.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Ola Hnatiuk, właśc. Aleksandra Hnatiuk (ur. 1961) - ukrainistka, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Profesor nadzwyczajny w Instytucie Slawistyki PAN, profesor nadzwyczajny w Studium Europy Wschodniej Wydziału Orientalistyki Uniwersytetu Warszawskiego, aktywna tłumaczka i popularyzatorka literatury ukraińskiej w Polsce. W latach 2006-2010 radca Ambasady RP w Kijowie.
  Jarosław Hrycak (ukr. Ярослав Грицак, ur. 1 stycznia 1960 w Dowhem w rejonie stryjskim) – ukraiński historyk, dyrektor Instytutu Badań Naukowych Uniwersytetu Lwowskiego. Profesor wizytujący Central European University w Budapeszcie oraz profesor i szef katedry historii Ukrainy na Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim we Lwowie. Członek Komitetu Naukowego Collegium Artium. Główny redaktor czasopisu naukowego Ukraina Moderna.
  Andrzej Friszke (ur. 29 sierpnia 1956 w Olsztynie) – polski historyk, członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, członek Rady IPN, profesor nauk humanistycznych, członek korespondent PAN.
  Timothy D. Snyder (ur. 18 sierpnia 1969) – amerykański historyk, profesor Yale University specjalista historii nowożytnego nacjonalizmu i historii Europy Środkowej i Wschodniej. Współpracował z uniwersytetami w Paryżu, Wiedniu, Warszawie, Pradze i Harvard University. Jego żoną jest Marci Shore.
  Kultura - emigracyjny miesięcznik polski, ukazujący się w latach 1947–2000, stanowiący centrum kulturalno-polityczne dla emigracji polskiej po drugiej wojnie wywierając wpływ na Polskę Ludową.
  Dariusz Kosiński (ur. 1 lipca 1966) – polski teatrolog i performatyk, profesor nauk humanistycznych i nauczyciel akademicki.
  Karol Cyryl Modzelewski (ur. 23 listopada 1937 w Moskwie) – polski historyk, mediewista, profesor nauk humanistycznych, działacz opozycji w okresie PRL, senator I kadencji; odznaczony Orderem Orła Białego (1998).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.023 sek.