• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nagroda Prezesa Rady Ministrów

  Przeczytaj także...
  Dysertacja – pisemna praca naukowa (praca dyplomowa) pisana w celu uzyskania stopnia naukowego, zazwyczaj w formie rozprawy. W Polsce napisanie i przedstawienie do recenzji dysertacji jest warunkiem koniecznym otrzymania stopnia doktora.Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:
  Prezes Rady Ministrów (potocznie premier) – polityk, osoba kierująca Radą Ministrów w ustroju politycznym Polski. Zwyczajowo Prezes Rady Ministrów nazywany jest premierem. W Polsce występuje w podwójnej roli, jako przewodniczący Rady Ministrów oraz jako odrębny naczelny organ administracji rządowej.

  Nagroda Prezesa Rady Ministrównagroda fundowana przez Prezesa Rady Ministrów za:

 • rozprawy doktorskie
 • rozprawy habilitacyjne
 • wybitny dorobek naukowy lub artystyczny
 • wybitne osiągnięcie naukowe lub artystyczne
 • wybitne krajowe osiągnięcia naukowo-techniczne
 • Linki zewnętrzne[]

 • Biuletyn Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - strona poświęcona nagrodom Prezesa Rady Ministrów • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.012 sek.