• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nagroda Literacka i Historyczna Identitas

  Przeczytaj także...
  Andrzej Paczkowski (ur. 1 października 1938 w Krasnymstawie) – polski historyk, naukowiec, wykładowca akademicki, profesor nauk historycznych i alpinista. W okresie PRL działacz opozycji demokratycznej, w III RP członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej dwóch kadencji, następnie przewodniczący Rady IPN. W latach 1974–1995 (przez 7 kadencji) prezes Polskiego Związku Alpinizmu.Anna Janko, właściwie Aneta Jankowska (ur. 27 sierpnia 1957 w Rybniku) – polska poetka, pisarka, felietonistka, krytyk literacki.
  Jarosław Krawczyk (ur. 1955 w Warszawie) – doktor historii sztuki, felietonista, od 1995 roku redaktor naczelny miesięcznika historycznego "Mówią Wieki". Autor książek Matejko i historia, Jan Matejko. Mistrz Legendy św.Stanisława oraz O Polsce i Polakach. W 2008 roku pod jego redakcją ukazał się zbiór artykułów Mówią Wieki: antologia tekstów 1958-2007. W listopadzie 2010 roku ukazała się książka "Wilanowski widnokrąg. Szkice o pałacu i sztuce europejskiej" której jest współautorem (wraz z Krzysztofem Chmielewskim). Książka ta jest historią sztuki europejskiej opartą na dziełach sztuki z kolekcji Muzeum Pałacu w Wilanowie.

  Nagroda Literacka i Historyczna Identitas – polskie wyróżnienie dla monografii historycznych oraz prac z zakresu humanistyki i literatury pięknej. Przyznawane jest w dwóch kategoriach jako Nagroda Historyczna i jako Nagroda Literacka. Konkurs organizuje Fundacja Identitas. Pierwsze wręczenie nagród nastąpiło w roku 2014. Członkami jury Nagrody Historycznej są: prof. Andrzej Paczkowski (przewodniczący), prof. Andrzej Chwalba i Jarosław Krawczyk. Jury Nagrody Literackiej tworzą: Paweł Lisicki (przewodniczący), Andrzej Horubała i Maciej Urbanowski.

  Grzegorz Motyka (ur. 1967) – polski historyk, specjalizujący się w tematyce ukraińskiej, od 2011 członek Rady Instytutu Pamięci Narodowej.Maciej Urbanowski (ur. 1965) – historyk literatury polskiej, krytyk literacki, edytor, pracownik naukowy, a od 2008 kierownik Katedry Krytyki Współczesnej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, współzałożyciel (1995) i w latach 1998-2012 zastępca redaktora naczelnego dwumiesięcznika "Arcana".

  Laureaci roku 2014[]

 • Bogdan Podgórski, Józef Retinger. Prywatny polityk, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2013 ISBN 97883-242-2351-0
 • Jan Polkowski, Ślady krwi, Wydawnictwo M, Kraków 2013 ISBN 978-83-7595-561-3
 • Nominacje w roku 2015[]

  Do Nagrody Historycznej:

 • Ryszard Kaczmarek, Polacy w armii kajzera, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2014
 • Kazimierz Krajewski, Na straconych posterunkach, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2014
 • Daniel Mikulski, Historia Murzynowa Kościelnego czyli krótka rozprawa między Panem, Wójtem a Plebanem, Wydawnictwo Unitex, Bydgoszcz 2014
 • Grzegorz Motyka, Na białych Polaków obława, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2014
 • Jerzy Rohoziński, Bawełna samowary i sartowie. Muzułmańskie okrainy carskiej Rosji, Wydawnictwo Dialog, Warszawa 2014
 • Robert Spałek, Komuniści przeciwko komunistom. Poszukiwanie wroga wewnętrznego w kierownictwie partii komunistycznej w Polsce w latach 1948–1956, Wydawnictwo Zysk i S-ka
 • Do Nagrody Literackiej:

  Jarosław Marek Rymkiewicz (ur. 13 lipca 1935 w Warszawie jako J.M. Szulc) – polski poeta, eseista, dramaturg, krytyk literacki i profesor nauk filologicznych.Andrzej Chwalba (ur. 11 grudnia 1949 w Częstochowie) – historyk i eseista, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, badacz dziejów Krakowa.
 • Przemysław Dakowicz, Obcowanie. Manifesty i eseje, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2014
 • Przemysław Dakowicz, Przeklęte continuum. Notatnik smoleński, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2014
 • Anna Janko, Mała zagłada, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2015
 • Marta Kwaśnicka, Krew z mlekiem, Wydawnictwo Teologia Polityczna, Warszawa 2014
 • Jarosław Marek Rymkiewicz, Pastuszek Chełmońskiego, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2014
 • Mariusz Urbanek, Genialni. Lwowska szkoła matematyczna, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 2014
 • Laureaci roku 2015[]

 • Ryszard Kaczmarek, Polacy w armii kajzera, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2014
 • Marta Kwaśnicka, Krew z mlekiem, Wydawnictwo Teologia Polityczna, Warszawa 2014
 • Daniel Mikulski, Historia Murzynowa Kościelnego czyli krótka rozprawa między Panem, Wójtem a Plebanem, Wydawnictwo Unitex, Bydgoszcz 2014
 • Przypisy

  1. Nominacje do Nagrody Identitas 2015. dorzeczy.pl. [dostęp 16 listopada 2015].
  2. Laureaci 2015. identitas.pl. [dostęp 2016-08-15].
  Przemysław Dakowicz (ur. 21 września 1977 r. w Nowym Sączu) - polski poeta, eseista, krytyk literacki i historyk literatury; adiunkt w Katedrze Literatury i Tradycji Romantyzmu Uniwersytetu Łódzkiego; w latach 2010-2013 także wykładowca literatury współczesnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.Andrzej Horubała (ur. 14 stycznia 1962 w Warszawie) – pisarz, krytyk literacki, producent i reżyser telewizyjny. Absolwent VI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Reytana i wydziału polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Marta Kwaśnicka (ur. 1981 w Katowicach) – polska pisarka, blogerka, krytyk literacki. Nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.
  Ryszard Kaczmarek (ur. 1959 w Mysłowicach) – historyk, profesor w dziedzinie nauk humanistycznych (tytuł naukowy profesora nadany postanowieniem Prezydenta RP z 30 czerwca 2008) samodzielny pracownik nauki z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, badacz dziejów Górnego Śląska w XIX wieku i XX wieku, a w szczególności ziemi pszczyńskiej. Ukończył III Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Sosnowcu. Studia magisterskie ukończył na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Stypendysta Fundacji Friedricha Eberta i Konferenz der Wissenschaftlichen Akademien. W 1991 odbył staż naukowy w Instytucie im. Herdera w Marburgu, w latach 1996–1997 staż naukowy w Institut für Osteuropäische Geschichte Uniwersytetu w Tybindze; w 2004 Fundacja Lanckorońskich – badania naukowe w Archiv der Republik in Wien. Koordynator współpracy w ramach programu Socrates/Erasmus z uniwersytetami w: Bonn (RFN) i Graz (Austria). Pobyt na licznych kwerendach archiwalnych i bibliotecznych oraz konferencjach naukowych w: Niemczech, Francji, Austrii, Słowacji i CSR.
  Paweł Andrzej Lisicki (ur. 20 września 1966) – polski dziennikarz, publicysta, pisarz, w latach 2006–2011 redaktor naczelny dziennika Rzeczpospolita, w latach 2011–2012 redaktor naczelny tygodnika Uważam Rze. Od 2013 jest redaktorem naczelnym tygodnika Do Rzeczy.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.023 sek.