• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Czy pomożesz?

  TAK    NIE
  Temat nie został wyczerpany?
  Zapraszamy na Forum Naukowy.pl
  Jeśli posiadasz konto w serwisie Facebook rejestracja jest praktycznie automatyczna.
  Wystarczy kilka kliknięć.

  Nagroda Kolberga

  Przeczytaj także...
  Płock – miasto na prawach powiatu na Pojezierzu Dobrzyńskim i w Kotlinie Płockiej, nad Wisłą, w województwie mazowieckim, siedziba ziemskiego powiatu płockiego; historyczna stolica Mazowsza oraz stolica Polski w latach 1079-1138; siedziba rzymskokatolickiej kurii diecezji płockiej (1075); siedziba władz Kościoła Starokatolickiego Mariawitów i mariawickiej diecezji warszawsko-płockiej, port rzeczny, rafineria ropy naftowej (1964), szkoły wyższe, teatry, muzea.Stowarzyszenie Twórców Ludowych (STL) – ogólnopolska organizacja powstała w Lublinie w 1968 r. zrzeszającą twórców uprawiających różnorodne dyscypliny plastyczne, pisarstwo czy folklor. Celem Stowarzyszenia Twórców Ludowych jest twórcze kultywowanie tradycji kultury ludowej we wszystkich dziedzinach i rodzajach plastyki, folkloru i literatury ludowej, popularyzacja najwartościowszych przejawów artystycznej twórczości ludowej, roztaczanie opieki nad twórcami ludowymi, ich reprezentacja oraz zbiorowe zarządzanie i ochrona powierzonych Stowarzyszeniu praw autorskich lub praw pokrewnych. Stowarzyszenie Twórców Ludowych liczy ponad 3 tysiące członków.
  Polskie Radio SA (PR SA) – jednoosobowa spółka akcyjna Skarbu Państwa z siedzibą w Warszawie, której celem działalności jest wypełnianie zadań radiofonii publicznej w Polsce.

  Nagroda im. Oskara Kolberga - przyznawana w Polsce od 1974 roku za szczególne zasługi i działania na rzecz kultury ludowej.

  Nagrodę zaczęto przyznawać w latach 70. z inicjatywy miesięcznika społeczno-kulturalnego "Barwy" w Płocku. W latach 1986- 2001 wręczaniem zajęło się Mazowieckie Towarzystwo Kultury w Warszawie. Od 2002 roku Muzeum Oskara Kolberga w Przysusze jest miejscem wręczania nagrody, wyróżnień oraz prezentacji nagrodzonych twórców i organizatorów.

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – urząd administracji rządowej w Polsce, obsługujący Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, obecnie właściwego do spraw jednego działu administracji rządowej - kultura i dziedzictwo narodowe. Ministerstwo utworzone zostało w dniu 26 października 1999 roku, z mocą od dnia 10 listopada 1999 roku. W okresie od dnia 23 października 2001 roku do dnia 31 października 2005 roku funkcjonowało pod nazwą Ministerstwo Kultury.Cepelia – akronim nazwy Centrala Przemysłu Ludowego i Artystycznego (CPLiA), nieistniejącego już centralnego związku spółdzielni rękodzieła ludowego, który prowadził placówki handlowe zajmujące się zbytem towarów produkowanych w zrzeszonych spółdzielniach, wykonywanych bądź inspirowanych twórczością polskich artystów ludowych.

  Współorganizatorami są Mazowieckie Towarzystwo Kultury, Fundacja "Cepelia" oraz Stowarzyszenie Twórców Ludowych. Fundatorami Nagród są Polskie Radio, Ministerstwo Kultury i Sztuki, Fundacja "Cepelia" oraz Urząd Marszałkowski woj. warszawskiego.

  Przypisy

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Laureaci Nagrody Kolberga 2012 na stronie Muzeum Wsi Radomskiej • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)


  Reklama

  tt