• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nagroda Kolberga

  Przeczytaj także...
  Obrzęd to zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności. Obrzędy dzielimy na religijne i świeckie.Płock – miasto na prawach powiatu na Pojezierzu Dobrzyńskim i w Kotlinie Płockiej, nad Wisłą, w województwie mazowieckim, siedziba ziemskiego powiatu płockiego; historyczna stolica Mazowsza oraz stolica Polski w latach 1079-1138; siedziba rzymskokatolickiej kurii diecezji płockiej (1075); siedziba władz Kościoła Starokatolickiego Mariawitów i mariawickiej diecezji warszawsko-płockiej, port rzeczny, rafineria ropy naftowej (1964), szkoły wyższe, teatry, muzea.
  Poronin – wieś podhalańska w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie tatrzańskim, w gminie Poronin, położona 7 km od Zakopanego. Przez miejscowość przechodzi łącząca Kraków z Zakopanem droga krajowa nr 47, będąca częścią zakopianki.

  Nagroda im. Oskara Kolberga – przyznawana w Polsce od 1974 nagroda za szczególne zasługi i działania na rzecz kultury ludowej.

  Nagrodę zaczęto przyznawać w latach 70. z inicjatywy miesięcznika społeczno-kulturalnego „Barwy” w Płocku. W latach 1986–2001 wręczaniem zajęło się Mazowieckie Towarzystwo Kultury w Warszawie. Od 2002 miejscem wręczania nagrody, wyróżnień oraz prezentacji nagrodzonych twórców i organizatorów jest Muzeum Oskara Kolberga w Przysusze.

  Istebna – wieś gminna w powiecie cieszyńskim w województwie śląskim, siedziba gminy Istebna. Wieś leży w historycznych granicach regionu Śląska Cieszyńskiego. Powierzchnia sołectwa wynosi 4741 ha, a liczba ludności 5078 (mężczyźni: 2497, kobiety: 2581), co daje gęstość zaludnienia równą 107,1 os./km².Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – urząd administracji rządowej w Polsce, obsługujący Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, obecnie właściwego do spraw jednego działu administracji rządowej - kultura i dziedzictwo narodowe. Ministerstwo utworzone zostało w dniu 26 października 1999 roku, z mocą od dnia 10 listopada 1999 roku. W okresie od dnia 23 października 2001 roku do dnia 31 października 2005 roku funkcjonowało pod nazwą Ministerstwo Kultury.

  Współorganizatorami są Mazowieckie Towarzystwo Kultury, Fundacja „Cepelia” oraz Stowarzyszenie Twórców Ludowych. Fundatorami Nagród są Polskie Radio, Ministerstwo Kultury i Sztuki, Fundacja „Cepelia” oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

  2015[]

 • Aniela Krupczyńska – śpiewaczka i tancerka, popularyzatorka pieśni, gwary, obrzędów i zwyczajów górali pienińskich, kierowniczka Zespołu Regionalnego im. Jana Malinowskiego ze Szczawnicy.
 • Zuzanna Ptak – koronczarka, wykonawczyni tradycyjnych motywów i kompozycji z koronki szydełkowej (Koniaków, Śląsk Cieszyński)
 • Maria Siwiec – śpiewaczka i tancerka ludowa, kierowniczka Zespołu „Gołcunecki” (Gałki, pow. przysuski)
 • Wincenty Staśkiewicz – wykonawca wycinanek kurpiowskich (Ostrołęka, Kurpie)
 • Waleria Prochownik – pisarka ludowa, poetka i prozatorka, gawędziarka (Żywiec, Beskid Żywiecki)
 • Kapela Jana Kmity (Przystałowice Małe, pow. przysuski)
 • Zespół Śpiewaczy „Dorbozianki” z Dorboz (Dorbozy, pow. biłgorajski)
 • Zespół Regionalny „Regle” im. Jana Jędrola z Poronina (Podhale, pow. tatrzański)
 • Prof. Piotr Dahlig – etnomuzykolog, badacz i dokumentalista muzyki ludowej (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)
 • Anna Urbaczka-Bury – regionalistka popularyzująca folklor cieszyński i wiedzę o regionie, pisarka i poetka ludowa, reżyserka teatru ludowego, solistka i kierownik zespołu „Istebna”, tancerka i gawędziarka (Istebna, Śląsk Cieszyński)
 • Łódzki Dom Kultury – za wspieranie i upowszechnianie tradycji kultury regionalnej, ochronę najcenniejszych form twórczości ludowej województwa łódzkiego (Łódź).
 • Przypisy

  Linki zewnętrzne[]

 • Laureaci Nagrody Kolberga 2012 na stronie Muzeum Wsi Radomskiej
 • Podhale – region kulturowy w południowej Polsce u północnego podnóża Tatr, w dorzeczu górnego Dunajca z wyłączeniem obszarów leżących na prawym brzegu Białki i prawym brzegu Dunajca, poniżej ujścia Białki. Podhale zajmuje środkową część Kotliny Podhala, na południu wkracza w Tatry. Gawęda – gatunek prozy epickiej, wywodzący się z tradycji kultury szlacheckiej. Pierwotnie była tylko opowieścią ustną, wygłaszaną w towarzyskich okolicznościach w trakcie biesiady. Odznacza się otwartą kompozycją, swobodą w prowadzeniu wątków, powtórzeniami, licznymi zwrotami do słuchaczy.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Szczawnica – miasto uzdrowiskowe w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim, siedziba władz gminy miejsko-wiejskiej Szczawnica. Położone w Beskidach Zachodnich, nad potokiem Grajcarkiem.
  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.
  Gwara, gwara ludowa, gwara terytorialna – terytorialna odmiana języka, mowa ludności (zwłaszcza wiejskiej), wyodrębniona z języka ogólnego i gwar sąsiadujących poprzez odrębności fonetyczne i leksykalne. Podrzędna w stosunku do dialektu. Czasem wyodrębnia się również podrzędne w stosunku do dialektu zespoły gwarowe. Granice gwar, podobnie jak granice dialektów, wyodrębniane są w badaniach językoznawczych poprzez zestawianie językowych cech dystynktywnych (cech odróżniających) na określonych terytoriach i niejednokrotnie mają charakter umowny.
  Koronka – wyrób sztuki użytkowej, często o dużych walorach artystycznych, będący rodzajem ażurowej plecionki z nici (najczęściej bawełnianych lub lnianych, czasem metalowych).
  Wycinanka – ozdoba wycięta z papieru za pomocą ostrego narzędzia, najczęściej nożyc. W Polsce charakterystyczna szczególnie dla twórczości ludowej Polski.
  Pień drzewa – gruby, zdrewniały pęd główny drzew. Powstaje wskutek corocznego przyrastania na wysokość i na grubość. U drzewiastych form nagozalążkowych i dwuliściennych pień zakończony jest koroną. U nielicznych, drzewiastych jednoliściennych pień kończy się pąkiem wierzchołkowym. Na skutek skrócenia międzywęźli na szczycie pnia powstaje gęsty pióropusz liści.
  Żywiec (niem. Saybusch, czes. Živec) – miasto i gmina w województwie śląskim, w powiecie żywieckim, położone w Kotlinie Żywieckiej, u zbiegu rzek Soły i Koszarawy nad Jeziorem Żywieckim, na wysokości 345–350 m n.p.m. Mimo przynależności administracyjnej do województwa śląskiego, miasto leży na terytorium Małopolski.

  Reklama