• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nagroda Klio  Podstrony: [1] 2 [3]
  Przeczytaj także...
  Hanna Węgrzynek (ur. 1959) – polska historyk, pracownik naukowy Żydowskiego Instytutu Historycznego, członek Rady Naukowej tej placówki. Zajmująca się historią Żydów oraz stosunkami chrześcijańsko-żydowskimi w XV-XVIII wieku.Jolanta Żyndul (ur. 1964) - historyczka, specjalizująca się w badaniach nad nowoczesnymi dziejami Żydów polskich i stosunkami polsko-żydowskimi w XIX i XX wieku.
  Laureaci[ | edytuj kod]

  1995

 • Robert Bielecki (autorska I stopnia za książkę: Wielka Armia)
 • Andrzej Kunert (I stopnia za varsaviana: Rzeczpospolita Walcząca. Powstanie Warszawskie 1944 – kalendarium)
 • 1996

 • Andrzej Paczkowski (autorska I stopnia za książkę: Pół wieku dziejów Polski: 1939-1989)
 • Zbigniew Mazur (I stopnia za monografię: Obraz Niemiec w polskich podręcznikach szkolnych w latach 1945–1989)
 • Gabriela Zalewska (I stopnia za varsaviana: Ludność żydowska w Warszawie w okresie międzywojennym)
 • 1997

 • Teresa Zielińska (autorska I stopnia za książkę: Poczet polskich rodów arystokratycznych)
 • Stanisław Szwarc-Bronikowski (autorska II stopnia za książkę: Testament wieków)
 • Małgorzata Duczmal (autorska II stopnia za książkę: Jagiellonowie:leksykon biograficzny)
 • Andrzej Dudziński (I stopnia za monografię: Na szlakach Orientu)
 • Małgorzata Borkowska (II stopnia za monografię: Życie codzienne polskich klasztorów żeńskich w XVII do końca XVIII wieku)
 • Dariusz Matelski (II stopnia za monografię: Mniejszość niemiecka w Wielkopolsce w latach 1919-1939)
 • Maria Marzena Grochowska i Bohdan Grzymała-Siedlecki (I stopnia za varsaviana: Krystyna Krahelska „Obudźmy jej zamilkły śpiew”)
 • 1998

  Krzysztof Maria Kawalec (ur. 1954 r. we Wrocławiu) - polski historyk, specjalizujący się w historii myśli politycznej, historii Polski i powszechnej XIX-XX wieku; nauczyciel akademicki związany z Uniwersytetem Wrocławskim; pracownik Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej.Grzegorz Piotr Hryciuk (ur. 8 września 1965 r.) - polski historyk, specjalizujący się w historii Europy Wschodniej, historii najnowsza, historii politycznej XX w., historii Polski i powszechnej XX w., stosunkach polsko-ukraińskich w XX w.; nauczyciel akademicki związani z Uniwersytetem Wrocławskim.
 • Jacek Banaszkiewicz (autorska I stopnia za książkę: Polskie dzieje bajeczne mistrza Wincentego Kadłubka)
 • Magdalena Micińska (autorska II stopnia za książkę: Zdrada, córka nocy. Pojęcie zdrady narodowej w świadomości Polaków w latach 1861-1914)
 • Elżbieta Kotlarska (autorska II stopnia za książkę: Proces czternastu)
 • Hubert Orłowski (I stopnia za monografię: Polnische Wirtschaft. Nowoczesny niemiecki dyskurs o Polsce)
 • Maciej Janowski (II stopnia za monografię: Polska myśl liberalna do 1918 roku)
 • Aleksandra Leinwand (II stopnia za monografię: Sztuka w służbie utopii. O funkcjach politycznych i propagandowych sztuk plastycznych w Rosji Radzieckiej lat 1917-1922)
 • Israel Gutman (I stopnia za varsaviana: Walka bez cienia nadziei. Powstanie w getcie warszawskim)
 • Bolesław Taborski (II stopnia za varsaviana: Moje powstanie. Wtedy i teraz)
 • 1999

  Bogusław Tadeusz Kopka (ur. 1969) – polski historyk, dr hab., profesor nadzwyczajny Politechniki Warszawskiej na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych oraz Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie.Andrzej Paczkowski (ur. 1 października 1938 w Krasnymstawie) – polski historyk, naukowiec, wykładowca akademicki, profesor nauk historycznych i alpinista. W okresie PRL działacz opozycji demokratycznej, w III RP członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej dwóch kadencji, następnie przewodniczący Rady IPN. W latach 1974–1995 (przez 7 kadencji) prezes Polskiego Związku Alpinizmu.
 • Jerzy Kłoczowski (autorska I stopnia za książkę: Młodsza Europa. Europa Środkowo-Wschodnia w kręgu cywilizacji chrześcijańskiej średniowiecza)
 • Wiktoria Śliwowska (autorska II stopnia za książkę: Zesłańcy polscy w Imperium Rosyjskim w pierwszej połowie XIX wieku
 • Michał Tymowski (autorska II stopnia za książkę: Państwa Afryki przedkolonialnej)
 • Eugeniusz Cezary Król (I stopnia za monografię: Propaganda i indoktrynacja narodowego socjalizmu w Niemczech 1919-1945)
 • Łukasz Chimiak (II stopnia za monografię: Gubernatorzy rosyjscy w Królestwie Polskim 1863-1915)
 • Jacek Tebinka (II stopnia za monografię: Polityka brytyjska wobec problemu granicy polsko-radzieckiej 1939–1945)
 • Maria Kwiatkowska i Jacek Kwiatkowski (I stopnia za varsaviana: Historia Warszawy XVI-XX wieku)
 • Elżbieta Kowecka (II stopnia za varsaviana: Sprzedać! Kupić!)
 • 2000

  Jan Molenda (ur. 12 lipca 1930 w Kosinie) – polski historyk, badacz dziejów najnowszych, profesor nauk humanistycznych.Grzegorz Motyka (ur. 1967) – polski historyk, specjalizujący się w tematyce ukraińskiej, od 2011 członek Rady Instytutu Pamięci Narodowej.
 • Krzysztof Kawalec (autorska I stopnia za książkę: Spadkobiercy niepokornych. Dzieje polskiej myśli politycznej 1918-1939)
 • Andrzej Chwalba (autorska II stopnia za książkę: Historia Polski 1795-1918)
 • Jan Molenda (autorska III stopnia za książkę: Chłopi – Naród – Niepodległość)
 • Henryk Głębocki (I stopnia za monografię: Fatalna sprawa. Kwestia polska w rosyjskiej myśli politycznej 1856-1866)
 • Grzegorz Hryciuk (II stopnia za monografię: Polacy we Lwowie 1939–1944)
 • Jolanta Żyndul (II stopnia za monografię: Państwo w państwie? Autonomia narodowo-kulturalna w Europie Środkowowschodniej w XX w.)
 • Daniel Boćkowski (III stopnia za monografię: Czas nadziei. Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej w ZSRR i opieka nad nimi placówek polskich w latach 1940-1943)
 • Jerzy Kasprzycki (II stopnia za varsaviana: Korzenie miasta. Warszawskie pożegnania, t. I-V)
 • Janusz Marszalec (II stopnia za varsaviana: Ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powstaniu Warszawskim)
 • 2006

  Teresa Zielińska (ur. 10 maja 1929 w Czemiernikach w woj. lubelskim, zm. 15 lutego 2010 w Warszawie) – polska archiwistka, historyk.Marian Hemar, urodzony jako Jan Marian Hescheles, pseud. Jan Mariański, Marian Wallenrod, Harryman i inne (ur. 6 kwietnia 1901 we Lwowie, zm. 11 lutego 1972 w Dorking) – polski poeta, satyryk, komediopisarz, dramaturg, tłumacz poezji, autor tekstów piosenek.
 • Roman Michałowski (autorska I stopnia za książkę Zjazd gnieźnieński. Religijne przesłanki przesłanki powstania arcybiskupstwa gnieźnieńskiego)
 • Andrzej Buko (autorska II stopnia za książkę Archeologia Polski wczesnośredniowiecznej)
 • Jerzy Zdrada (autorska III stopnia za książkę Historia Polski 1795–1947)
 • Wydawnictwo Kluszczyński (I stopnia za edycję książki Dzieje kresów)
 • Wydawnictwo Baobab (II stopnia za edycję książki Szeptane procesy)
 • ex aequo:
 • Oficyna Imbir i Dom Wydawniczy Bellona (III stopnia za edycję książki Dekady 1945–2005)
 • Wydawnictwo LTW (III stopnia za edycję dwóch książek: Poezje zebrane wrzesień 1939 – maj 1945 Mariana Hemara i Adama Kowalskiego w opracowaniu A. K. Kunerta)
 • Grzegorz Motyka (I stopnia za monografię: Ukraińska partyzantka 1942–1945)
 • Jerzy Eisler (II stopnia za monografię: Polski rok 1968)
 • Eugeniusz Cezary Król (III stopnia za monografię: Polska i Polacy w propagandzie narodowego socjalizmu w Niemczech 1919–1945)
 • Krzysztof Komorowski (I stopnia w kategorii Varsaviana za książkę Bitwa o Warszawę 44)
 • Andrzej Sowa i Krzysztof Cypelt (II stopnia w kategorii Varsaviana za dokument dźwiękowy 1944 – powstańcze epizody: autentyczne relacje powstańców)
 • Barbara Wachowicz (III stopnia w kategorii Varsaviana za książkę Wierna rzeka harcerstwa)
 • 2007

  Krzysztof Komorowski (ur. 1947) – polski historyk, profesor, badacz stosunków europejskich w dziedzinie polityki, bezpieczeństwa narodowego i wojskowości. Prowadzi seminarium doktorskie w zakresie historii wojska i sztuki wojennej.Michał Tymowski (ur. 21 listopada 1941 w Warszawie) – polski historyk, badacz dziejów Afryki, profesor Uniwersytetu Warszawskiego
 • Bogusław Tadeusz Kopka (III stopnia w kategorii varsaviana za książkę Konzentrationslager Warschau. Historia i następstwa)
 • 2008

 • Piotr M. Majewski (I stopnia w kategorii monografii naukowych dla książki „Niemcy sudeccy” 1848-1948: historia pewnego nacjonalizmu)
 • Piotr Kroll (II stopnia w kategorii monografii naukowych dla książki Od ugody hadziackiej do Cudnowa. Kozaczyzna między Rzecząpospolitą a Moskwą w latach 1658-1660)
 • 2009

 • Eryk Krasucki (II stopnia w kategorii autorskiej: Międzynarodowy komunista. Jerzy Borejsza – biografia polityczna)
 • 2010

  Anna Wolff-Powęska (ur. 1941 w Tarnopolu) – polska uczona, historyk idei, specjalistka w zakresie stosunków polsko-niemieckich, w latach 1990–2004 dyrektor Instytutu Zachodniego w Poznaniu.Barbara Wachowicz (wł. Barbara Marta Wachowicz-Napiórkowska) (ur. 18 maja 1937 w Warszawie) – polska pisarka, autorka biografii wielkich Polaków, fotografik, scenarzystka, publicystka.
 • Grzegorz Krzywiec (I stopnia w kategorii autorskiej: Szowinizm po polsku. Przypadek Romana Dmowskiego)
 • Maciej Mycielski (I stopnia w kategorii monografii naukowej: Rząd Królestwa Polskiego wobec sejmików i zgromadzeń gminnych 1815–1830)
 • Ryszard Wolański (III stopnia za varsaviana: Już nie zapomnisz mnie. Opowieść o Henryku Warsie)
 • 2011

  Andrzej Krzysztof Kunert (ur. 12 października 1952 w Warszawie) – polski historyk, doktor habilitowany, od 2010 sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.Bohdan Grzymała-Siedlecki (ur. 15 września 1919 w Kijowie, zm. 3 grudnia 1998 w Warszawie) – polski przewodnik turystyczny związany z Warszawą, publicysta, autor książek o Warszawie.
 • Anna Wolff-Powęska (I stopnia w kategorii autorskiej: Pamięć – brzemię i uwolnienie. Niemcy wobec nazistowskiej przeszłości (1945–2010))
 • Katarzyna Marciniak (II stopnia w kategorii autorskiej: Mitologia grecka i rzymska)
 • 2013

 • Krzysztof Stopka, Andrzej A. Zięba, Armen Artwich, Monika Agopsowicz (I stopnia w kategorii varsaviana: Ormiańska Warszawa)
 • Patryk Pleskot (III stopnia w kategorii monografii naukowej: Kłopotliwa panna S. Postawy polityczne Zachodu wobec Solidarności na tle stosunków z PRL (1980–1989))
 • 2014

 • Marcin Łukasz Majewski (II stopnia w kategorii autorskiej: Wołyń: komunizm, nacjonalizm, terroryzm. Wojewoda wołyński wobec ukraińskich organizacji terrorystycznych na Wołyniu 1928-1938)
 • Katarzyna Wagner, Paweł E. Weszpiński (II stopnia w kategorii varsaviana: 1768. Georges Louis le Rouge. Plan Warszawy dedykowany Stanisławowi Augustowi, Królowi Polskiemu Wielkiemu Księciu Litewskiemu, przez jego pokornego i uniżonego sługę Le Rouge'a)
 • 2015

  Małgorzata Borkowska OSB, właśc. Anna Borkowska (ur. 1939) – polska benedyktynka, historyk i znawczyni historii życia zakonnego, tłumaczka, pisarka, także książek dla dzieci i literatury fantastycznej.Robert Bielecki (ur. 29 kwietnia 1939 w Warszawie, zm. 6 września 1998 w Warszawie) – polski historyk i dziennikarz, wieloletni korespondent Polskiej Agencji Prasowej.

  2016

 • Zbigniew Ogonowski (nagroda I stopnia w kategorii autorskiej i monografii naukowych za książkę Socynianizm. Dzieje. Poglądy. Oddziaływanie, Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Oficyna Wydawnicza ASPRA)
 • Andrzej Nowak (nagroda II stopnia w kategorii autorskiej i monografii naukowych za książkę Pierwsza zdrada Zachodu. 1920 – zapomniany appeasement, Wydawnictwo Literackie)
 • Tadeusz Wolsza (nagroda II stopnia w kategorii autorskiej i monografii naukowych za książkę „To co widziałem przekracza swą grozą najśmielsze fantazje”. Wojenne i powojenne losy Polaków wizytujących Katyń w 1943 roku, Instytut Historii PAN, Wydawnictwo Neriton, Polskie Towarzystwo Historyczne)
 • w kategorii edytorskiej sześć równorzędnych wyróżnień: 1) Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego za książkę Plakat wojskowy w zbiorach specjalnych CBW; 2) Instytut Pamięci Narodowej. Oddział w Białymstoku za książkę Nowe zniewolenie. Obława Augustowska lipiec 1945; 3) Międzynarodowe Centrum Kultury za książkę Katedra ormiańska we Lwowie i jej twórcy; 4) Narodowe Centrum Kultury za książkę Ludzie „Kultury” o sobie; 5) Wydawnictwo Arkady za książkę Dzieje Polski w obrazach; 6) Wydawnictwo BOSZ za książkę Zapomniana wojna 1914–1918. Front wschodni.
 • W kategorii varsaviana pięć równorzędnych nagród: 1) Agnieszka Cubała za książkę Sten pod pachą, bimber w szklance, dziewczyna i… Warszawa. Życie codzienne powstańczej Warszawy (Bellona SA); Aleksander Łupienko za książkę Kamienice czynszowe Warszawy 1864–1914 (Instytut Historii PAN); 3) Tadeusz Ruzikowski za książkę Międzyzakładowy Robotniczy Komitet „Solidarności” Warszawa Niepokonana (Instytut Pamięci Narodowej); Magdalena Stopa za książkę Przed wojną i pałacem (Dom Spotkań z Historią); Hanna Węgrzynek za książkę Regestr osób żydowskich spisany w miesiącu styczniu roku 1778 w Warszawie (Instytut Historii PAN, Centrum im. Anielewicza Instytut Historyczny UW).
 • 2018

  Andrzej A. Zięba (ur. 1958 w Nowym Wiśniczu) – polski historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii, kierownik Zakładu Stosunków Etnicznych w Europie Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Marian Turski (ur. 26 czerwca 1926 jako Mosze Turbowicz w Druskienikach) – polski historyk i dziennikarz żydowskiego pochodzenia, obecny przewodniczący Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny.

  Kategoria autorska i monografii naukowych:

 • Nagroda I stopnia: Włodzimierz Mędrzecki, za książkę Kresowy kalejdoskop. Wędrówki przez Ziemie Wschodnie Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939 (Wydawnictwo Literackie)
 • Nagroda II stopnia: Anna Grześkowiak-Krwawicz, za książkę Dyskurs polityczny Rzeczypospolitej Obojga Narodów (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej)
 • Nagroda III stopnia: Maciej Górny, za książkę Kreślarze ojczyzn. Geografowie i granice międzywojennej Europy (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk).
 • Kategoria edytorska:

  Jan Kieniewicz (ur. 7 sierpnia 1938 w Warszawie) – polski historyk, profesor zwyczajny w Uniwersytecie Warszawskim, dyplomata.Jerzy Skowronek (ur. 21 czerwca 1937 w Radomiu, zm. 23 lipca 1996) – polski historyk, badacz dziejów Europy Środkowowschodniej, uczeń prof. Stefana Kieniewicza.
 • Muzeum Mazowieckie w Płocku, za książkę Secesja. Zbiory i ekspozycje Muzeum Mazowieckiego w Płocku
 • Wydawnictwo Akademickie DIALOG, za książkę Da Qin i Fulin. Obraz Zachodu w źródłach chińskich z I tysiąclecia n.e.
 • Ośrodek Karta, za serię Świadectwa XX wiek
 • Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, za książkę Korespondencja Fryderyka Chopina
 • Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, za książkę Marcello Bacciarelli. Najpiękniejsze portrety.
 • Kategoria varsaviana:

  Andrzej Sowa (ur. 1945) – polski historyk i popularyzator historii, dziennikarz naukowy Polskiego Radia specjalizujący się w tematyce historycznej, autor audycji (w tym słuchowisk) radiowych oraz książek o tematyce historycznej. Wykładowca szkół dziennikarskich.Jacek Banaszkiewicz (ur. 18 lipca 1947 w Poznaniu) – prof. dr hab., pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, historyk mediewista, badacz początków dziejów Polski zajmujący się przede wszystkim fabularno-mitologicznymi tradycjami średniowiecza i wątkami legendarnymi.
 • Nagroda I stopnia: Jacek Leociak, za książkę Biografie ulic. O żydowskich ulicach Warszawy: od narodzin po Zagładę (Dom Spotkań z Historią)
 • Nagroda II stopnia: Grzegorz Mika, za książkę Od wielkich idei do wielkiej płyty. Burzliwe dzieje warszawskiej architektury (Skarpa Warszawska)
 • Nagroda III stopnia: Piotr Wierzbicki, za książkę Podchmielona historia Warszawy (Skarpa Warszawska)
 • 2019

  Krzysztof Jan Stopka (ur. 1958 w Pankach) – polski historyk i armenista, profesor UJ, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii, dyrektor Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius.Bellona – dom wydawniczy, specjalizujący się w literaturze historycznej oraz militarnej. W jego ofercie znajdują się także kryminały, powieści historyczne i fantastyczne, oraz albumy, kalendarze, bajki i inna literatura dziecięca i wszelkiego rodzaju poradniki pomocne w życiu codziennym.

  Kategoria autorska i monografii naukowych:

  Uwaga: przyznano dwie nagrody II stopnia.

 • Nagroda I stopnia: Piotr Głuszkowski za książkę Barwy polskości, czyli życie burzliwe Tadeusza Bułharyna (Wydawnictwo Universitas)
 • Nagroda II stopnia: Piotr M. Majewski za książkę Kiedy wybuchnie wojna? 1938. Studium kryzysu (Wydawnictwo Krytyki Politycznej)
 • Nagroda II stopnia: Alicja Urbanik-Kopeć za książkę Anioł w domu, mrówka w fabryce (Wydawnictwo Krytyki Politycznej)
 • Kategoria edytorska:

  Andrzej Nowak (ur. 12 listopada 1960 w Krakowie) - polski historyk, publicysta, nauczyciel akademicki, sowietolog, profesor nauk humanistycznych, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor zwyczajny w Instytucie Historii PAN (kierownik Zakładu Historii Europy Wschodniej na UJ), były redaktor naczelny dwumiesięcznika „Arcana”.Tomasz Łubieński, ps. "Borygo Jańczak", "KT", "Stanisław Jańczak", "T.F.", "TK" (ur. 18 kwietnia 1938 w Warszawie) – polski prozaik, dramaturg, eseista i tłumacz literatury pięknej, redaktor naczelny miesięcznika "Nowe Książki".
 • Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich za książkę Ormiańska Polska (autorzy: Krzysztof Stopka, Andrzej A. Zięba)
 • Państwowy Instytut Wydawniczy za książkę Straszny dwór, czyli sarmackie korzenie niepodległej (autor: Jacek Kowalski)
 • Skarpa Warszawska za książkę Niepodległa Warszawa w obiektywie Zdzisława Marcinkowskiego
 • Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego za serię COMUNICARE – Historia i Kultura
 • Wydawnictwo Austeria, za książkę Chasydyzm. Atlas historyczny (autorzy: Marcin Wodziński, Waldemar Spallek)
 • Fundacja Pasaże Pamięci za książkę Sen o teatrze (autor: Justyna Biernat)
 • Kategoria varsaviana:

  Grzegorz Krzywiec - ur. 1974, doktor nauk humanistycznych, pracownik naukowy Instytutu Historii PAN. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Nauk Społecznych przy IFiS PAN. Autor pracy „Szowinizm po polsku. Przypadek Romana Dmowskiego (1886-1905).” Książka ta zdobyła nagrodę Klio w 2010 r.Tomasz Marceli Szarota (ur. 2 stycznia 1940 w Warszawie) – polski historyk, badacz historii XX wieku, profesor, publicysta.
 • Nagroda I stopnia: Adam Dylewski za książkę Ruda, córka Cwiego. Historia Żydów na warszawskiej Pradze (Wydawnictwo Czarne)
 • Nagroda II stopnia: Andrzej Zawistowski za książkę Stacja plac Dzierżyńskiego, czyli metro, którego Warszawa nie zobaczyła. Budowa warszawskiej kolei podziemnej w latach 50. XX w. (Trzecia Strona)
 • Nagroda III stopnia: Agnieszka Witkowska-Krych za książkę Mniej Strachu. Ostatnie chwile z Januszem Korczakiem (Wydawnictwo Akademickie DIALOG)
 • 2020

  Henryk Bohdan Samsonowicz (ur. 23 stycznia 1930 w Warszawie) – polski historyk, mediewista, profesor i rektor Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 1989–1991 minister edukacji narodowej w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Kawaler Orderu Orła Białego.Jacek Tebinka (ur. 1964) - doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny i kierownik Zakładu Historii Najnowszej i Myśli Politycznej XIX i XX wieku (Instytut Politologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego).

  Kategoria autorska:

 • Nagroda I stopnia: Marta Grzywacz za książkę Nasza pani z Ravensbrück. Historia Johanny Langefeld (Wydawnictwo WAB)
 • Nagroda II stopnia: Andrzej Mencwel za książkę Przedwiośnie czy potop. Nowe krytyki postaw polskich (Wydawnictwo Krytyki Politycznej)
 • Nagroda III stopnia: Wojciech Bonowicz za książkę Tischner.Biografia (Wydawnictwo Znak)
 • Kategoria monografia naukowa:

  Eugeniusz Cezary Król (ur. 12 stycznia 1947 w Warszawie) – polski historyk, profesor nauk humanistycznych, dyrektor Instytutu Studiów Politycznych PAN.Andrzej Buko (ur. 4 sierpnia 1947 w Płońsku) – polski archeolog, mediewista o specjalności archeologia wczesnośredniowieczna, profesor zwyczajny na Uniwersytecie Warszawskim; od 2007 roku dyrektor Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.
 • Nagroda I stopnia: Włodzimierz Karol Pessel za książkę Czerwono-biali i biało-czerwoni. Problemy sąsiedztwa kulturowego (Fundacja Duży Format i Wydawnictwo Akademickie SEDNO)
 • Nagroda II stopnia: Ryszard Szawłowski za książkę Rafał Lemkin. Biografia intelektualna (Wydawnictwo Akademickie SEDNO)
 • Nagroda III stopnia: Jacek Witold Wołoszyn za książkę Niepodległościowa konspiracja młodzieżowa na ziemiach polskich w latach 1944/45-1956 (Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Lublinie)
 • Kategoria edytorska:

  Andrzej Chwalba (ur. 11 grudnia 1949 w Częstochowie) – historyk i eseista, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, badacz dziejów Krakowa.Tadeusz Wojciech Wolsza (ur. 13 maja 1956 w Oławie) – polski historyk i politolog, profesor nauk humanistycznych, wykładowca akademicki, członek Rady Instytutu Pamięci Narodowej
 • Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu za książkę Dziennik, TOM 1, Wspomnienia z dzieciństwa, Dziennik 1808-1830 oraz Dziennik, TOM 2, Dziennik 1831-1866 (autor: Atanazy Raczyński, z języków francuskiego i niemieckiego przełożyli oraz opracowali Aleksander Wit Labuda i Michał Mencfel)
 • Ośrodek Karta za książkę Wojna o wolność 1920. TOM 2, Bitwa Warszawska (wybór i opracowanie: Agnieszka Knyt)
 • Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych za książkę Chełmska 21. 70 lat Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie (autorzy: prof. Małgorzata Hendrykowska, dr Anna Wróblewska, Marcin Zawiśliński)
 • Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego za książkę Mam na Pana nowy zamach… Wybór korespondencji Jerzego Giedroycia z historykami i świadkami historii 1946-2000, TOM 1, 2, 3 (wybór i opracowanie Sławomir M. Nowinowski i Rafał Stobiecki)
 • Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Wydawnictwo Jedność za książkę Antiphonarium Kielcense. Antyfonarz Kolegiaty Kieleckiej (ok. 1372 r.) (redakcja Krzysztof Bracha)
 • Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie za serię książek Hodegetrie krakowskie, 5 tomów (praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Schuster-Gawłowskiej, Marty Lempart-Geratowskiej, Piotra Łopatkiewicza, Małgorzaty Nowalińskiej, Anny Sękowskiej)
 • Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie za książkę Portret w dawnej Polsce (autor prof. Jan K. Ostrowski
 • Kategoria varsaviana:

  Patryk Pleskot (ur. w 1980 w Otwocku) – polski historyk, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i École des Hautes Études en Sciences Sociales w Paryżu. Studiował także na uniwersytecie w Nancy. Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz rządu Republiki Francuskiej. Obecnie pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Warszawie. Interesuje się m.in. historią i historiografią francuską, historią społeczno-kulturalną i polityczną PRL, epoką „Solidarności” i działalnością służb kontrwywiadowczych. Autor ponad 100 artykułów naukowych i popularnonaukowych, a także autor i współautor kilkunastu książek.Daniel Boćkowski – polski historyk, profesor Uniwersytetu w Białymstoku i Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN w Warszawie.
 • Nagroda I stopnia: Jarosław Zieliński za książkę Warszawski plac Piłsudskiego jako zwierciadło losów i duchowej kondycji narodu. (Wydawnictwo EKBIN)
 • Nagroda II stopnia: Joanna Rolińska za książkę Lato 1920 (Bellona)
 • Nagroda III stopnia: Janusz Dziano i Danuta Koper za książkę Ech, Panie Wiech! (Magia Słowa)
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. XVIII Targi Książki Historycznej – Porozumienie Wydawców Książki Historycznej
  2. XVIII Targi Książki Historycznej – Targi Książki Historycznej
  3. XXIII Targi Książki Historycznej - Nagrody KLIO 2006 (Wyniki konkursów o Nagrodę KLIO 2006). Porozumienie Wydawców Książki Historycznej. [dostęp 2016-03-20].
  4. Urban Ninja: XIX Targi Książki Historycznej zostały otwarte. Muzeum Historii Polski, 2010. [dostęp 2018-02-22].
  5. Wyniki nagrody KLIO 2016. historiaikultura.pl. [dostęp 2018-10-06].
  6. Wyniki nagrody KLIO 2018. historiaikultura.pl. [dostęp 2018-10-06].
  7. NAGRODA KLIO – Fundacja Historia i Kultura [dostęp 2020-11-27] (pol.).
  8. NAGRODA KLIO – Fundacja Historia i Kultura [dostęp 2020-11-27] (pol.).
  Ryszard Wolański (ur. 25 lipca 1943 w Warszawie) – polski dziennikarz muzyczny. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie. Od 1972 związany z Polskim Radiem oraz od 1978 z Telewizją Polską. Autor wielu radiowych i telewizyjnych reportaży o tematyce muzyki Jazzowej. Ryszard Wolański od 1974 jest reporterem najważniejszych festiwali muzycznych m.in.: Jazz Jamboree, Jazz nad Odrą, Old Jazz Meeting, Jazz Jantar, Pomorska Jesień Jazzowa, Festiwal Standardów Jazzowych w Siedlcach, Lubelskie Spotkania Wokalistów Jazzowych, Międzynarodowe Spotkania Wokalistów Jazzowych w Zamościu, Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, Międzynarodowym Festiwalu Piosenki w Sopocie, Piknik Country w Mrągowie.Bolesław Taborski (ur. 7 maja 1927 w Toruniu, zm. 6 grudnia 2010 w Londynie) – polski poeta, teatrolog, tłumacz i krytyk literacki.


  Podstrony: [1] 2 [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Jerzy Krzysztof Eisler (ur. 12 czerwca 1952 w Warszawie) – polski historyk, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki.
  Piotr Wierzbicki (właściwie Władysław Piotr Wierzbicki) (ur. 5 listopada 1935 w Warszawie) – polski dziennikarz, pisarz, publicysta, krytyk muzyczny. Wnuk Andrzeja Wierzbickiego.
  Zbigniew Ogonowski (ur. 1924 w Warszawie) – polski filozof, profesor nauk humanistycznych, specjalista w zakresie historii filozofii oraz dziejów i myśli braci polskich.
  Hubert Orłowski (ur. 22 maja 1937 w Podlejkach na Warmii) – polski germanista, emerytowany profesor zwyczajny UAM, profesor w Instytucie Zachodnim w Poznaniu. Związany ze stowarzyszeniem Wspólnota Kulturowa Borussia w Olsztynie. Od 2002 członek korespondent, a od 2010 członek rzeczywisty PAN. Jego specjalności to: literatura i kultura niemiecka ze szczególnym uwzględnieniem okresu Trzeciej Rzeszy, teoria narracji, semantyka historyczna i badania nad stereotypami, stosunki literackie polsko-niemieckie. Jest badaczem procesu powstawania stereotypów niemieckich o Polakach; w tym terminu: "Polnische Wirtschaft" i autorem esejów o recepcji Bertolta Brechta w Polsce. Opracował m.in. antologię: Współczesna myśl literaturoznawcza w Republice Federalnej Niemiec (1986). Wypromował ponad 20 doktorantów. Wraz z Christophem Kleßmannem współredaktor "Poznańskiej Biblioteki Niemieckiej".
  Adam Kowalski (ur. 23 grudnia 1896 w Rzeszowie, zm. 3 marca 1947 w Edynburgu) – major Wojska Polskiego, legionista, dziennikarz, poeta, redaktor "Żołnierza Polskiego" i "Polski Zbrojnej".
  Janusz Ryszard Marszalec (ur. w 1968 w Starogardzie Gdańskim) – polski historyk, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii o specjalności historia najnowsza Polski, zastępca dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.
  Roman Michałowski (ur. 1949) – polski historyk mediewista. Absolwent historii Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorat i habilitacja tamże w 1979 i 1990. Tytuł profesora nauk humanistycznych 2006. Zatrudniony w IH UW od 1972 kolejno jako asystent stażysta, asystent, starszy asystent, adiunkt, profesor nadzwyczajny od 1994, profesor zwyczajny od 2008. Kierownik Zakładu Historii Średniowiecznej Instytutu Historii UW, pracuje też w Instytucie Historii PAN. Dyrektor Centre de Civilisation Polonaise na Uniwersytecie Paris IV i profesor Sorbony 1998-2001. Przewodniczący Rady Naukowej IHUW 2002-2008. Redaktor "Kwartalnika Historycznego". Zajmuje się średniowieczem polskim i powszechnym ze szczególnym uwzględnieniem historii religii i kultury.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.031 sek.