• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nagroda Carla Friedricha Gaussa

  Przeczytaj także...
  Międzynarodowa Unia Matematyczna (ang. International Mathematical Union, IMU) – elitarna korporacja stowarzyszeń matematycznych, założona w 1950 roku w Nowym Jorku; rozwija działalność głównie w celu współpracy przy organizowaniu kongresów międzynarodowych i przyznawaniu międzynarodowych wyróżnień (medal Fieldsa), a także organizowaniu ważniejszych sympozjów specjalistycznych, sprowadzaniu wybitnych wykładowców do różnych krajów; władze Międzynarodowej Unii Matematycznej stanowi Komitet Wykonawczy wybierany co cztery lata przez Zgromadzenie Ogólne; do Międzynarodowej Unii Matematycznej należy ponad 60 krajowych stowarzyszeń, każde z określoną liczbą głosów (np. Polska ma obecnie 3 głosy, USA i Rosja po 5 głosów); jedną z najważniejszych agend Międzynarodowej Unii Matematycznej jest Międzynarodowa Komisja Nauczania Matematyki.Euro, ευρώ, евро (znak: €, kod ISO 4217: EUR) – nazwa przyjęta na posiedzeniu w Madrycie w grudniu 1995 roku – wspólna waluta europejska wprowadzona w miejsce walut krajowych. W formie gotówkowej została wprowadzona w obieg 1 stycznia 2002 r.
  Technologia – metoda przygotowania i prowadzenia procesu wytworzenia lub przetwarzania jakiegoś dobra (także informacji). Technologia może oznaczać konkretny proces (np. technologia klejenia, technologia malowania).

  Nagroda Carla Friedricha Gaussa za Zastosowania Matematyki jest nagrodą z matematyki, przyznawaną wspólnie przez Międzynarodową Unię Matematyczną oraz Niemieckie Towarzystwo Matematyczne za "wybitny wkład matematyczny, który posiadł znaczące zastosowania poza matematyką". Nazwa nagrody pochodzi od imienia niemieckiego matematyka Carla Friedricha Gaussa. Po raz pierwszy została wręczona w 2006 roku. Wręczana jest co cztery lata na Międzynarodowym Kongresie Matematyków.

  Międzynarodowy Kongres Matematyków (ang. International Congress of Mathematicians) – największa na świecie konferencja poświęcona matematyce, organizowana co cztery lata przez Międzynarodową Unię Matematyczną. Podczas ceremonii otwarcia wręczane są Medal Fieldsa, Nagroda Nevanlinny, Nagroda Gaussa i Medal Cherna. Inicjatorem pierwszego Kongresu był Henri Poincaré.Matematyka (z łac. mathematicus, od gr. μαθηματικός mathēmatikós, od μαθηματ-, μαθημα mathēmat-, mathēma, „nauka, lekcja, poznanie”, od μανθάνειν manthánein, „uczyć się, dowiedzieć”; prawd. spokr. z goc. mundon, „baczyć, uważać”) – nauka dostarczająca narzędzi do otrzymywania ścisłych wniosków z przyjętych założeń, zatem dotycząca prawidłowości rozumowania. Ponieważ ścisłe założenia mogą dotyczyć najróżniejszych dziedzin myśli ludzkiej, a muszą być czynione w naukach ścisłych, technice a nawet w naukach humanistycznych, zakres matematyki jest szeroki i stale się powiększa.

  Pierwszy laureat otrzymał medal oraz 10 000 euro ufundowane z nadwyżki budżetowej Międzynarodowego Kongresu Matematyków w 1998 roku.

  Oficjalne ogłoszenie nagrody miało miejsce 30 kwietnia 2002 roku, w 225 rocznicę urodzin Gaussa. Nagroda ta została stworzona aby dać rozgłos matematykom, gdyż pomimo że mają oni wpływ na świat poza swoją dziedziną, często ich badania nie są powszechnie znane.

  Celem tej nagrody jest uhonorowanie tych, którzy wpłynęli na takie obszary jak biznes, technologia czy codzienne życie.

  Laureaci[ | edytuj kod]

 • 2006 – Kiyoshi Itō
 • 2010 – Yves Meyer
 • 2014 – Stanley Osher
 • 2018 – David Donoho
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Carl Friedrich Gauss Prize for Applications of Mathematics 2006, International Mathematics Union [dostęp 2019-01-12] (ang.).
  2. Informacja ze strony Polskiego Towarzystwa Matematycznego. [dostęp 2014-10-10].
  3. Carl Friedrich Gauss Prize 2018, International Mathematics Union [dostęp 2019-01-12] (ang.).

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Zdjęcia statuetki Nagrody Carla Friedricha Gaussa za Zastosowania Matematyki (ang.). mathunion.org. [dostęp 8 września 2010].
 • Notatka prasowa (ang.). mathunion.org. [dostęp 8 września 2010]. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.024 sek.