• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nadwiślański Park Krajobrazowy

  Przeczytaj także...
  Dolina Dolnej Wisły (314.8) – kraina geograficzna oraz makroregion fizycznogeograficzny w północnej Polsce, obejmujący dolinę Wisły na odcinku od Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej w Bydgoszczy do delty w okolicach Gniewu.Atrakcyjność krajobrazowo-przyrodnicza wynikająca z położenia geograficznego oraz zalesienie okolic Bydgoszczy sprawia, że na obszarze podmiejskim i w okolicach miasta wytyczono kilkadziesiąt znakowanych szlaków turystycznych, pieszych i rowerowych.
  Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego – zespół obejmujący dwa parki krajobrazowe: Chełmiński i Nadwiślański. Powierzchnia Parku wynosi obecnie ponad 60 tys. ha i obejmuje obszar od Bydgoszczy do Nowego. Administracyjnie położony jest on na terenie 4 powiatów i 16 gmin. Dyrekcja Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego znajduje się w Świeciu nad Wisłą, ul. Sądowa 5. Park posiada Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny ZPKChiN w zabytkowej pomennonickiej drewnianej chacie w Chrystkowie z 1770 r. Park Krajobrazowy współpracuje z Towarzystwem Przyjaciół Dolnej Wisły w Grucznie.

  Nadwiślański Park Krajobrazowy został utworzony w 1993 roku (w latach 1993-1998 funkcjonował pod nazwą Zespół Nadwiślańskich Parków Krajobrazowych) w celu ochrony wartości krajobrazowych i kulturowych Doliny Dolnej Wisły. W marcu 1999 roku Nadwiślański Park Krajobrazowy połączono z Chełmińskim Parkiem Krajobrazowym tworząc Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Wisły, jednakże rozporządzenie wojewody tworzące ten park zostało unieważnione wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, więc powrócono do dwóch oddzielnych parków krajobrazowych.

  Świecie (kasz. Swiéce, niem. Schwetz) – miasto w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Świecie.Chełmiński Park Krajobrazowy - park krajobrazowy położony w województwie kujawsko-pomorskim w Dolinie Dolnej Wisły na prawym jej brzegu. Rozciąga się od okolic Ostromecka na południu po okolice Grudziądza na północy.

  Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego został zlikwidowany we wrześniu 2005 roku, a w jego miejsce ponownie utworzono dwa parki: Nadwiślański Park Krajobrazowy i Chełmiński Park Krajobrazowy, którymi zarządza Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego z siedzibą w Świeciu, ul. Sądowa 5.

  Nadwiślański Park Krajobrazowy obejmuje tereny o powierzchni 33306 ha i w całości leży na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.

  Zobacz też[]

 • Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego
 • Trasy turystyczne Bydgoszczy i okolic
 • Linki zewnętrzne[]

 • Strona Parku • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.