• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nadwarciański Park Krajobrazowy

  Przeczytaj także...
  Bąk zwyczajny (Botaurus stellaris) – gatunek dużego wędrownego ptaka wodnego z rodziny czaplowatych (Ardeidae), zamieszkujący północną część Eurazji (podgatunek nominatywny) i Afrykę południową (B. s. capiensis). Zimuje na południu Eurazji i w Afryce. W Europie Zachodniej i Południowej gatunek osiadły. Przeloty w III - IV i IX - XI. W Polsce bardzo nielicznie lęgowy i nielicznie zimujący nad wodami śródlądowymi.Derkacz (zwyczajny) (Crex crex) – gatunek średniego ptaka z rodziny chruścieli (Rallidae), zamieszkujący Europę poza jej północno-wschodnią częścią oraz Azję po Zabajkale, Iran i Chiny. Zimuje w Afryce na południe od Sudanu. W Polsce nieliczny ptak lęgowy. Gnieździ się w całym kraju, jednak jest to rozkład nierównomierny: liczniejszy jest na północy i wschodzie. Większość obserwacji dotyczy jedynie jego charakterystycznego głosu, ponieważ jest to ptak bardzo płochliwy, o skrytym trybie życia.
  BirdLife International (pierwotnie International Council for Bird Preservation - Międzynarodowa Rada Ochrony Ptaków) - to międzynarodowa organizacja, której celem jest ochrona ptaków oraz ich siedlisk. BirdLife International jest federacją organizacji zajmujących się ochroną ptaków z różnych krajów, tzw. organizacji partnerskich. Polskim partnerem BirdLife International jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.

  Nadwarciański Park Krajobrazowy powstał w 1995 na powierzchni 13.428 ha, w obrębie czterech gmin: Pyzdry, Zagórów, Lądek i Rzgów. Jeden z dwóch parków krajobrazowych, obok Powidzkiego Parku Krajobrazowego w Powiecie słupeckim.

  Chroni krajobraz polodowcowy z szeroką pradoliną, której dnem płynie Warta. Warta, zmieniając często swój bieg, pozostawiła w dnie pradoliny liczne starorzecza.

  Obszar Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego uznano za jedną z 7 najwartościowszych ostoi ptaków wodnych i błotnych w Polsce oraz zakwalifikowano go do najcenniejszych ornitologicznych obszarów Europy, a w 1995 r. międzynarodowa organizacja BirdLife International nadała mu rangę ogólnoświatową - „Globaly Important Bird Areas”.

  Gmina Lądek – gmina wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie słupeckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie konińskim.Ślepowron zwyczajny, ślepowron (Nycticorax nycticorax) – gatunek dużego ptaka brodzącego z rodziny czaplowatych (Ardeidae), zamieszkującego wszystkie kontynenty prócz Australii, w zależności od podgatunku:

  Fauna Wielką atrakcją Parku jest szczególnie bogata awifauna, wiele ptaków to gatunki lęgowe, nie mniej liczne są też gatunki przelotne. Na terenie Parku naliczono 153 gatunki ptaków co stanowi 67% krajowego bogactwa gatunkowego. Oprócz czapli siwej są tu także rzadsze gatunki czaplowatych- bąk, bączek, a także ślepowron. W okolicach Policka mieści się kolonia 40 par perkoza zausznika. Spotkać tu można również łabędzie i gęsi gęgawy, cyraneczki, czy bardzo rzadkiego przedstawiciela kaczek łąkowych - różeniec. Przypuszcza się, że park ten jest ostatnim z miejsc, gdzie jeszcze można zobaczyć zagrożonego w Europie całkowitym wyginięciem derkacza. W licznych rozlewiskach Warty swoje żeremia budują bobry.

  Powiat słupecki – powiat w Polsce, we wschodniej części województwa wielkopolskiego, z siedzibą w Słupcy; przywrócony w wyniku reformy administracyjnej przeprowadzonej w 1999.Krajobraz peryglacjalny - rodzaj krajobrazu, który powstał na skutek działania procesów transportu i akumulacji zniszczonego i rozdrobnionego materiału skalnego, występuje w dużych odległościach od przedpola lądolodu. Ważnym czynnikiem kształtującym był także surowy klimat peryglacjalny.

  Flora Bardzo bogata jest również roślinność parku. Blisko 1070 gatunków roślin naczyniowych - wśród nich 57 gatunków prawnie chronionych , w tym 40 gatunków podlegających ochronie całkowitej. Spotkać można grzybienie białe tzw. lilie wodne, widłaki, goździki grążel żółty i wiele innych.

  Awifauna (ornitofauna) - ogół gatunków ptaków zamieszkujących określony obszar geograficzny, rodzaj środowiska (biotop) lub żyjących w określonym okresie geologicznym. Opisem awifauny zajmuje się dział ornitologii nazywany awifaunistyką.Pradolina - element rzeźby terenu stanowiący szerokie obniżenie o płaskim dnie. Powstała w czasie cofania się lądolodu na jego przedpolu w wyniku działalności wód z topniejącego lodowca i wód rzecznych płynących z południa, które połączywszy się utworzyły ogromne rzeki, płynące w kierunku zachodnim, zgodnie z ogólnym nachyleniem kontynentu europejskiego.
  Przy przeprawie promowej w Sługocinie

  Galeria[]

 • Warta w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym

 • Dolina Warty - wysoki stan wody w marcu

 • Łąki w nadwarciańskim parku

 • Borek Lądkowski, widok na Kolano Warty - starorzecze.

 • Borek Lądkowski, widok na Kolano Warty - starorzecze.

 • Rzeka Warta, widok od strony Borku Lądkowskiego.

  Powidzki Park Krajobrazowy park krajobrazowy utworzony w 1998 na terenach kilku gmin Wielkopolski. Obejmuje powierzchnię 24 600 ha i położony jest na terenie 7 gmin: Kleczew, Orchowo, Ostrowite, Powidz, Słupca, Wilczyn i Witkowo. Jeden z dwóch parków krajobrazowych, obok Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego w Powiecie słupeckim.Bączek zwyczajny, bączek (Ixobrychus minutus) – gatunek średniego ptaka brodzącego z rodziny czaplowatych (Ardeidae), zamieszkujący w zależności od podgatunku:
 • źródło: Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział w Koninie
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Czapla siwa (Ardea cinerea) – gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny czaplowatych (Ardeidae). Zasiedla Europę, Azję i Afrykę. W Polsce średnio liczny ptak osiadły.
  Gmina Pyzdry (do 1954 gmina Dłusk) - gmina miejsko-wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie wrzesińskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie konińskim.
  Starorzecze (jezioro przyrzeczne, paleomeander) – jezioro leżące na dnie doliny rzecznej, będące fragmentem jej byłego koryta i odcięte wałem przykorytowym od obecnego nurtu. Ma ona zwykle sierpowaty kształt.
  Gmina Zagórów – gmina miejsko-wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie słupeckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie konińskim.
  Perkoz zausznik (Podiceps nigricollis) – gatunek średniej wielkości, częściowo wędrownego ptaka wodnego z rodziny perkozów, zamieszkującego Europę poza skrajami północnymi i zachodnimi (od połowy XIX wieku stopniowo rozszerza swój zasięg w tym kierunku), zachodnią część Ameryki od Kanady do Kolumbii, Afrykę oraz południową i południowo-wschodnią Azję wraz z Bliskim Wschodem. Przeloty marzec – kwiecień i sierpień – listopad. Polskie ptaki zimują w Europie zachodniej i basenie Morza Śródziemnego. Południowe populacje osiadłe.
  Gmina Rzgów – gmina wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie konińskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie konińskim.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.032 sek.