• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nadmorski Park Krajobrazowy

  Przeczytaj także...
  Ostrowo (kaszb. Òstrowò, niem. Ostrau) – wieś w Polsce, w województwie pomorskim, w Powiecie Puckim, w gminie Władysławowo. Dawniej część miasta Władysławowo. Większość zabudowy Ostrowa to prywatne kwatery, pensjonaty i ośrodki wypoczynkowe, powstałe głównie na przełomie XX i XXI wieku.Torfowisko (ang. peatland, mire, niem. Moor, Moos, Ried, Filz) – jeden z typów mokradeł, siedlisk na tyle uwodnionych, że występuje tam specyficzna roślinność i zachodzą procesy akumulacji osadów organicznych. Jest to teren stale podmokły, o podłożu trudno przepuszczalnym, pokryty zbiorowiskami roślin bagiennych i bagienno-łąkowych. Torfowiska występują głównie w strefie klimatu umiarkowanego, wilgotnego i chłodnego (północna część Eurazji i Ameryki Północnej, a także obszary górskie). Obszary te są cenne pod względem przyrodniczym, można je także wykorzystać gospodarczo – poprzez wydobywanie torfu. Torfowisko przyrasta średnio o 1 mm w ciągu roku.
  Latarnia Morska Hel – latarnia morska na polskim wybrzeżu Bałtyku, położona w mieście Hel (powiat pucki, województwo pomorskie), na końcu Mierzei Helskiej. Administrowana przez Urząd Morski w Gdyni.
  Wschodnia część parku obejmuje m.in. wody Zatoki Puckiej wewnętrznej oraz Mierzeję Helską
  Tablica w okolicy Ostrowa

  Nadmorski Park Krajobrazowy (kaszb. Nadmòrsczi Park Krajòbrazny) – park krajobrazowy położony w północnej Polsce, utworzony w 1978 roku.

  Obejmuje pas wybrzeża od Białogóry po Mierzeję Helską, Zatokę Pucką oraz jej zachodnie wybrzeże.

  Rezerwat przyrody Bielawa – rezerwat torfowiskowy na Pobrzeżu Kaszubskim na obszarze Bielawskiego Błota. Granice rezerwatu obejmują grunty 3 gmin: wiejskiej Puck, Władysławowo i Krokowa. Pierwszy rezerwat o tej nazwie utworzono w 1999 r. na powierzchni 680,2 ha. Następnie w 2005 r. granicą rezerwatu przyrody Bielawa objęto powierzchnię 721,41 ha dotychczas należących do 3 rezerwatów: Bielawa, Moroszka Bielawskiego Błota i Woskownica Bielawskiego Błota, tworząc tym samym jeden spójny, wielkoobszarowy rezerwat przyrody.Rezerwat przyrody Słone Łąki – florystyczny rezerwat przyrody na Pobrzeżu Kaszubskim na obszarze Nadmorskiego Parku Krajobrazowego położony we Władysławowie nad Zatoką Pucką, u nasady Mierzei Helskiej. Utworzony w 1999 r. Jego utworzenie postulowano już w 1928 roku. Powierzchnia rezerwatu wynosi 27,72 ha

  Powierzchnia parku wynosi 188,04 km², natomiast jego otulina zajmuje 175,40 km².

  W Nadmorskim Parku Krajobrazowym występują wszystkie typy wybrzeża charakterystyczne dla południowego Bałtyku. Charakterystycznym elementem są tu torfowiska, w tym najbardziej wysunięte na wschód torfowiska wysokie typu atlantyckiego. Prawie połowa parku jest porośnięta lasem, w szczególności sosnowym. Na przylądku Rozewie znajduje się rezerwat buków.

  Mewy (Laridae) – rodzina ptaków z rzędu siewkowych. Polska nazwa pochodzi od niemieckiego Möwe. Obejmuje gatunki wodne (mewy, rybitwy i brzytwodzioby) zamieszkujące cały świat.Skorupiaki (Crustacea) – podtyp stawonogów, w większości wodnych. Wiele gatunków wchodzi w skład planktonu. Znanych jest ponad 50 tysięcy gatunków. Badaniem skorupiaków zajmuje się karcynologia

  Fauna to ptaki takie jak mewy, myszołowy, bataliony. W przybrzeżnych wodach bogactwo glonów, skorupiaków oraz mięczaków. Występuje tu również wiele gatunków ryb: ciernik, płoć, okoń, węgorz. Zatoka Pucka jest akwenem dla foki szarej. Można ją również oglądać w helskim fokarium.

  Rezerwat przyrody Długosz Królewski w Wierzchucinie – leśny rezerwat przyrody na obszarze potorfowiskowym Puszczy Wierzchucińskiej zwanym Wierzchucińskimi Błotami na północ od jeziora Żarnowieckiego (utworzony w 2003 roku, o powierzchni 148,19 ha). Ochronie rezerwatu podlegają pozostałości torfowisk wysokiego i przejściowego ze stanowiskiem długosza królewskiego, występuje tu również widłak jałowcowaty i owadożerne rośliny rosiczkowate. Najbliższą miejscowością jest Wierzchucino.Dicrano-Pinion – syntakson w randze związku należący do klasy borów szpilkowych Vaccinio-Piceetea (zobacz też las iglasty). W zasadzie pokrywa się z tradycyjnym pojęciem borów sosnowych (choć zaliczane do niego są występujące na podobnych siedliskach lasy mieszane, a nawet liściaste).

  Ochrona przyrody[ | edytuj kod]

  Rezerwaty przyrody na obszarze Parku[ | edytuj kod]

 • Beka
 • Białogóra
 • Dolina Chłapowska
 • Helskie Wydmy
 • Mechelińskie Łąki
 • Piaśnickie Łąki
 • Przylądek Rozewski
 • Słone Łąki
 • Widowo
 • Rezerwaty przyrody na obszarze otuliny Parku[ | edytuj kod]

 • Babnica
 • Bielawa (w 2005 roku przyłączono do niego rezerwaty Moroszka Bielawskiego Błota i Woskownica Bielawskiego Błota)
 • Długosz Królewski w Wierzchucinie
 • Zielone
 • Pomniki przyrody[ | edytuj kod]

 • Dwunastu Apostołów
 • Galeria[ | edytuj kod]

 • Ujście Redy do Zatoki Puckiej

  Rezerwat przyrody Piaśnickie Łąki – florystyczny rezerwat przyrody na Pobrzeżu Kaszubskim (utworzony w 1972 r., o powierzchni 56,2 ha) na obszarze Nadmorskiego Parku Krajobrazowego u ujścia Piaśnicy do Bałtyku. Rezerwat obejmuje łąki (między korytem Piaśnicy i jej starorzeczem) wraz z roślinnością leśną i lasem dębowo-brzozowym.Kuźnica (kaszub. Kùsfeld, niem. Kussfeld; niem. Kusfeld) – osada nadmorska w Polsce, w województwie pomorskim, powiecie puckim, w gminie Jastarnia, położona na Mierzei Helskiej, nad Morzem Bałtyckim. Kurort wypoczynkowy z letnim kąpieliskiem i dwiema przystaniami morskimi dla rybaków. Według ewidencji ludności na 30 kwietnia 2013 Kuźnica liczyła 628 stałych mieszkańców. Została włączona w 1973 r. do Jastarni, a w 2017 z niej wyłączona.
 • Ujście Piaśnicy

 • Przyladek Rozewie

 • Plaża w Kuźnicy

 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Komunalny Związek Gmin Dolina Redy i Chylonki
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Uchwała Nr IX/49/78 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 5 stycznia 1978 r. (Dz. U. WRN w Gdańsku z 1978 r. Nr 1 poz. 3)
  2. Nadmorski Park Krajobrazowy. W: Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody [on-line]. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. [dostęp 2018-09-17].

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Oficjalna strona Nadmorskiego Parku Krajobrazowego
 • Myszołów zwyczajny, myszołów (Buteo buteo) – gatunek dużego ptaka drapieżnego z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae). Zamieszkuje Eurazję, swoje zimowiska ma w centralnej i południowo-wschodniej Afryce.Latarnia Morska Rozewie – latarnia morska na polskim wybrzeżu Bałtyku, położona na przylądku Rozewie (powiat pucki).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Fokarium Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego – fokarium (placówka naukowo-badawcza) Stacji Morskiej zarządzany przez Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego znajdujące się w Helu przy Bulwarze Nadmorskim.
  Batalion, bojownik batalion, bojownik zmienny, biegus bojownik, bojownik odmienny (Philomachus pugnax) – gatunek średniego ptaka wędrownego z rodziny bekasowatych (Scolopacidae).
  Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chylonki" – związek międzygminny, powołany w 1990 w celach związanych z ochroną środowiska, jak zbiórka i utylizacja odpadów czy odbiór i oczyszczanie ścieków. Statut związku przyjęto 12 kwietnia 1991. Nazwa "Dolina Redy i Chylonki" ma symboliczne znaczenie – rzeka Reda przepływa przez 2 miasta związku: Wejherowo i Redę, a rzeka Chylonka przez Gdynię. Jednocześnie obie rzeki wyznaczają lokalizację Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 110 – będącego jednym z najzasobniejszych zbiorników wód podziemnych w Polsce i zasilającym w wodę pitną gminy Związku. Zbiornik ten jest objęty szczególną ochroną przez Związek.
  Otulina – wydzielony obszar ochronny wokół chronionego przyrodniczo terenu (zazwyczaj parków narodowych i krajobrazowych), zabezpieczający go przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka (definicja według Ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880). Otulina nie jest, w rozumieniu art. 5 ust. 14 ustawy, formą ochrony przyrody, lecz obszarem, na którym działalność człowieka nie może negatywnie oddziaływać na przyrodę obszaru chronionego.
  Rezerwat przyrody Mechelińskie Łąki – rezerwat na Pobrzeżu Kaszubskim (utworzony decyzją Wojewody Pomorskiego w 2000 r. ., o powierzchni 113,47 ha) położony na obszarze Nadmorskiego Parku Krajobrazowego w gminie Kosakowo, przylega do Zatoki Puckiej. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie miejsc lęgowych i bytowania cennych gatunków ptaków wodnych i błotnych, zbiorowisk szuwarowych i łąkowych oraz specyficznych siedlisk halofilnych i typowych dla nich warunków wodnych.
  Białogóra (kaszb. Biôło Gòra lub też Biôłô Góra, niem. Wittenberg) – wieś w północnej Polsce, położona w województwie pomorskim, w powiecie puckim, w gminie Krokowa, na Wybrzeżu Słowińskim, na Kaszubach.
  Szarytka morska lub foka szara (Halichoerus grypus) – gatunek drapieżnego ssaka morskiego z rodziny fokowatych, jedyny przedstawiciel rodzaju Halichoerus.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.028 sek.