Nadmanganiany

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Nadmanganiany (nazwa systematyczna: tetraoksydomanganiany(1−); w systemie Stocka: manganiany(VII)) – związki nieorganiczne, sole nietrwałego kwasu nadmanganowego (HMnO4). Mają postać fioletowych kryształów, które rozpuszczają się w wodzie.

Utleniacz – pierwiastek lub związek chemiczny, będący w analizowanej reakcji redoks akceptorem (przyjmującym) elektronów. Utleniacze w reakcjach zmniejszają swój stopień utlenienia i jednocześnie powodują jego wzrost w pozostałych produktach reakcji.Nadmanganian wapnia, Ca(MnO4)2 – nieorganiczny związek chemiczny z grupy nadmanganianów, sól wapniowa kwasu nadmanganowego.

W roztworach kwaśnych redukują się do soli manganowych(II), zawierających jon Mn; w roztworach obojętnych lub słabo zasadowych do tlenku manganu(IV), a w roztworach zasadowych do manganianów(VI).

Stosowane jako utleniacze, środki dezynfekujące i antyseptyczne oraz składniki paliw rakietowych, np. mieszanina nadmanganianu wapnia z nadtlenkiem wodoru:

Ca(MnO4)2 + 5H2O2 → Ca(OH)2 + 2MnO + 4H2O + 5O2

Nadmanganian potasu (nazwa Stocka: manganian(VII) potasu), KMnO4 – nieorganiczny związek chemiczny, sól potasowa kwasu nadmanganowego (nieistniejącego w formie wolnej).Nadtlenek wodoru (H2O2) – nieorganiczny związek chemiczny z grupy nadtlenków, jedna z reaktywnych form tlenu. Otrzymany po raz pierwszy przez Louisa Thénarda w 1818 roku przez zakwaszenie roztworu nadtlenku baru kwasem azotowym(V).
Przykładowe nadmanganiany
 • nadmanganian potasu, KMnO4
 • nadmanganian amonu, NH4MnO4
 • nadmanganian wapnia, Ca(MnO4)2
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • nadchlorany
 • manganiany
 • Warto wiedzieć że... beta

  Tlenek manganu(IV) (ditlenek manganu), MnO2 – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków, w którym mangan występuje na IV stopniu utlenienia.
  Redukcja (inna nazwa elektronacja) – proces, w trakcie którego atom lub ich grupa przechodzi z wyższego na niższy stopień utlenienia.
  Manganiany – nieorganiczne związki chemiczne, sole kwasów manganowych. W zależności od stopnia utlenienia manganu znane są:
  Antyseptyka (gr. anti – przeciw sepsis – gniciu, dosłownie: zapobieganie gniciu) – postępowanie odkażające, mające na celu niszczenie drobnoustrojów na skórze, błonach śluzowych, w zakażonych ranach.
  Woda (tlenek wodoru; nazwa systematyczna IUPAC: oksydan) – związek chemiczny o wzorze H2O, występujący w warunkach standardowych w stanie ciekłym. W stanie gazowym wodę określa się mianem pary wodnej, a w stałym stanie skupienia – lodem. Słowo woda jako nazwa związku chemicznego może się odnosić do każdego stanu skupienia.
  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.
  Kwas nadmanganowy, HMnO4 – nieorganiczny związek chemiczny z grupy kwasów tlenowych, zawierający mangan na VII stopniu utlenienia.

  Reklama