• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nadleśnictwo Tułowice  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Lipno - Utworzony mocą uchwały Rady Miejskiej miasta Niemodlin w 1998 r. Powierzchnia zespołu wynosi 189.53 ha.Obszar Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich – powołany został uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu, 26 maja 1988 roku. Jest to pod względem wielkości na Opolszczyźnie drugi – pośród siedmiu – obszar objęty tą formą ochrony powierzchniowej. Obecnie Obszar Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich to największy w Polsce kompleks leśny w zachodniej części górnej Odry, obejmujący powierzchnię 480 km² najcenniejszych przyrodniczo lasów będących pozostałością niegdysiejszej Przesieki Śląskiej, z wciąż jeszcze zachowanymi fragmentami typowych dla polskiego niżu lasów mieszanych i liściastych. Na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich występuje 19 gatunków chronionych roślin, w tym 7 chronionych częściowo i 12 chronionych ściśle (część zakwalifikowana na Czerwonej Liście Roślin Zagrożonych w Polsce 1992, dwa gatunki objęte są ochroną paneuropejską w ramach „Konwencji o ochronie gatunków europejskich dzikich zwierząt i roślin oraz siedlisk naturalnych”).
  Mapa

  Nadleśnictwo Tułowice - jednostka organizacyjna Lasów Państwowych podległa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Siedzibą nadleśnictwa jest miejscowość Tułowice.

  Spis treści

 • 1 Historia Nadleśnictwa
 • 2 Warunki geograficzno-przyrodnicze
 • 3 Ochrona przyrody
 • 4 Linki zewnętrzne
 • 5 Bibliografia
 • Świerk pospolity (Picea abies (L.) H.Karst) – gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae). Jest to jedyny gatunek świerka występujący naturalnie w Polsce. Rośnie głównie w północno-wschodniej części kraju, na południu Polski, w górach i na pogórzu. Nie występuje w sposób naturalny w centralnej i zachodniej Polsce (tzw. pas bezświerkowy). Zasięg tego gatunku rozciąga się na północy Europy od Norwegii do Rosji, występuje także w Alpach, Sudetach, Karpatach oraz na Bałkanach. Na wschodzie sięga Uralu, gdzie stopniowo wypiera go świerk syberyjski (Picea obovata). Północna granica występowania przebiega w Norwegii (70°N).Nadleśnictwo Opole - jednostka organizacyjna Lasów Państwowych podległa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Siedzibą nadleśnictwa jest miasto Opole.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Tułowice (niem. Tillowitz) – wieś w Polsce położona w województwie opolskim, w powiecie opolskim, w gminie Tułowice. Tułowice leżą na Nizinie Śląskiej, w centrum województwa opolskiego, nad Ścinawą Niemodlińską (prawy dopływ Nysy Kłodzkiej). Miejscowość dzieli 6,5 kilometra od Niemodlina, a 28 km od Opola. Przez wieś przebiega droga krajowa nr 405 relacji Niemodlin - Korfantów - Prudnik, a wschodnią granicą gminy przebiega autostrada A4.
  Zbiorniki wodne Borów Niemodlińskich – na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich występuje znaczna ilość (blisko 1,000 ha) stojących wód powierzchniowych. Są to głownie stawy rybne, powstające sukcesywnie na tym terenie od XVI wieku w wyniku zagospodarowania wyrobisk po intensywnej eksploatacji rud darniowych. Pod tym względem rejon ten należy do najzasobniejszych na Opolszczyźnie. Stawy skoncentrowane są przede wszystkim w zachodniej i północno-zachodniej części Borów Niemodlińskich w gminach: Tułowice, Niemodlin i Dąbrowa. Niemodliński Urbarz z 1534 roku wymienia następujące, istniejące do dzisiaj stawy: Wołowice, Magnusowski, Maciejowi, Tasznica, Grzędowski. Na początku XVII wieku w dobrach niemodlińskich było 15 stawów głównych z obsadą 800 kop narybku i ponad 40 stawów odrostowych z obsadą tysiąca kop narybku. Odławiano w nich wówczas rocznie ponad 300 kop karpi. Zachowały się dane z 1647 roku o liczbie sprzedanych ryb. Sprzedano wówczas 130 kop i jeden mendel karpi, 21 kop i 3 mendle szczupaków oraz 50 kop ryb różnych. Dochód z ich sprzedaży wyniósł 1221 talarów.
  Pozyskiwanie drewna – proces produkcyjny, związany z wyrębem lasu lub plantacji drzew szybkorosnących, wyróbką i transportem sortymentów drzewnych oraz z pracami przygotowawczymi i zakończeniowymi.
  Drzewostan – zespół większej liczby drzew rosnących na pewnej powierzchni leśnej w odpowiednim zagęszczeniu i zwarciu koron, wzajemnie na siebie oddziałujących.
  Głaz narzutowy, eratyk, narzutniak (z łac. errare – błądzić) – fragment skały litej, przyniesiony przez lądolód.
  Pomnik przyrody – prawnie chroniony twór przyrody, szczególnie cenny ze względów naukowych, zabytkowych, kulturowych i innych.
  Powiat brzeski – powiat w Polsce w województwie opolskim, w obecnym kształcie utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Brzeg.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.028 sek.