• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nadawa

  Przeczytaj także...
  Surowiec – materiał przeznaczony do dalszej przeróbki. Surowce są produktami przemysłu wydobywczego, rolnictwa, leśnictwa lub powstają w wyniku przerobu odpadów.Maszyna – w najogólniejszym znaczeniu cybernetycznym – wszelki układ względnie odosobniony, w jakim zachodzi przekształcanie (transformacja) zasilenia lub informacji. Określenie to obejmuje zarówno układy fizyczne naturalne (w tym organizmy żywe), jak i urządzenia techniczne oraz pewne obiekty abstrakcyjne.
  Piec koksowniczy (bateria koksownicza) – piec w koksowniach służący do produkcji koksu z węgla kamiennego przez ogrzanie go bez dostępu powietrza do temperatury ok. 1200 °C.

  Nadawa – ilość surowca jednorazowo wprowadzana do aparatu chemicznego lub maszyny (wsad) w celu jego przetworzenia. Przykładowo może to być porcja węgla kamiennego umieszczona w piecu koksowniczym w celu przetworzenia go w koks. W przemyśle pojęcie to używane jest również w odniesieniu do procesów ciągłych. Określa wówczas strumień surowca w czasie. W technologiach membranowych, roztwór ciekły lub gazowy, który jest wprowadzany do modułu membranowego. Część substancji zawartej w nadawie jest aktywnie bądź pasywnie transportowana do fazy odbiorczej-permeatu.

  Węgiel kamienny – skała osadowa pochodzenia roślinnego, zawierająca 75-97% pierwiastka węgla, powstała głównie w karbonie (era paleozoiczna) ze szczątków roślinnych, które bez dostępu tlenu uległy uwęgleniu. Ma czarną barwę, matowy połysk, czarną rysę.Proces technologiczny ciągły – proces technologiczny, który przebiega w ustalonych warunkach, a doprowadzanie surowców i odbieranie produktów odbywa się równocześnie, w sposób nieprzerwany. W przypadku procesów wieloetapowych, wymienione warunki spełnia każdy z etapów: są prowadzone w warunkach niezmiennych w czasie, a półprodukty są w sposób ciągły kierowane do kolejnych etapów.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Słownik języka polskiego. T. 2. Warszawa: PWN, 1979. ISBN 83-01-00283-2. (pol.)
 • Koks – paliwo uzyskiwane poprzez przemysłowe wygrzewanie węgla kamiennego w temperaturze 600-1200 °C w specjalnie w tym celu skonstruowanym piecu koksowniczym za pomocą gazów spalinowych (przy ograniczonym dostępie tlenu). Jest to paliwo o wyższej kaloryczności od zwykłego węgla kopalnego, gdyż zawiera co najmniej 90-95% czystego pierwiastka węgla, zaś specjalne gatunki węgla przy odpowiedniej technologii mogą dawać nawet czystość rzędu 98%. W procesie koksowania z surowego węgla usuwane są gazy, ciecze, substancje łatwotopliwe (np. siarka), oraz inne substancje (głównie organiczne) ulegające rozkładowi w tych temperaturach.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.709 sek.