• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nadarzyn - gmina

  Przeczytaj także...
  Województwo warszawskie – jedno z 49 województw istniejących w latach 1975–1998. Stolicą była Warszawa. Województwo graniczyło z województwami: ciechanowskim, ostrołęckim, siedleckim, radomskim, skierniewickim, płockim.Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).
  Droga wojewódzka nr 720 (DW720) – droga wojewódzka w województwie mazowieckim łącząca miasto Błonie (powiat warszawski zachodni) z Nadarzynem. Zarządza nią Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Droga przebiega przez 2 powiaty: pruszkowski i warszawski zachodni.

  Nadarzyn (do 1952 gmina Młochów) – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie pruszkowskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie warszawskim.

  Siedzibą gminy jest Nadarzyn.

  Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 10 046 osób.

  Geografia[ | edytuj kod]

  Gmina Nadarzyn ma obszar 73,4 km², w tym:

  Gmina Michałowice (do 1952 gmina Skorosze) – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie pruszkowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie warszawskim.Rezerwat przyrody Młochowski Łęg – rezerwat przyrody znajdujący się na terenie gminy Nadarzyn w województwie mazowieckim.
 • użytki rolne: 60%
 • użytki leśne: 18%
 • Użytki rolne przeważają na południu gminy. Większość gleb gminy to gleby IV i V klasy. Większość gospodarstw rolnych to drobne gospodarstwa (1 do 5 ha). Największy kompleks leśny gminy to Lasy Młochowskie, które są położone na południowym zachodzie gminy. Na ich terenie zostały utworzone dwa rezerwaty przyrody: Młochowski Łęg (12 ha) i Młochowski Grąd (27 ha).

  Włochy (Republika Włoska, wł. Italia, Repubblica Italiana) – państwo położone w Europie Południowej, na Półwyspie Apenińskim, będące członkiem wielu organizacji, m.in.: UE, NATO, należące do ośmiu najbardziej uprzemysłowionych i bogatych państw świata – G8.Droga krajowa nr 8 – droga krajowa o długości 815 km prowadząca przez Polskę od granicy z Czechami w Kudowie-Zdroju do granicy z Litwą w Budzisku. Stanowi polski odcinek międzynarodowej trasy E67 oraz fragment trasy Via Baltica. Przebiega przez pięć województw: dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie, mazowieckie i podlaskie. Jest najdłuższą drogą krajową w Polsce.

  Gmina stanowi 29,8% powierzchni powiatu.

  Demografia[ | edytuj kod]

  Dane z 30 czerwca 2004:

  Ośrodek kultury w Nadarzynie
 • Piramida wieku mieszkańców gminy Nadarzyn w 2014 roku.

 • Piramida wieku Gmina Nadarzyn.png

  Infrastruktura[ | edytuj kod]

  Przez teren gminy Nadarzyn przebiegają droga krajowa nr 8 (gierkówka), droga wojewódzka nr 720 i droga wojewódzka nr 721, oraz 43 km dróg powiatowych i 161 km dróg gminnych. Na terenie wszystkich sołectw gminy jest sieć gazowa i wodociągowa. Na terenie gminy jest 5 oczyszczalni ścieków.

  Parole – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie pruszkowskim, w gminie Nadarzyn, nad rzeką Utratą.Kostowiec – część wsi Urzut położona w Polsce, w województwie mazowieckim, w powiecie pruszkowskim, w gminie Nadarzyn

  Atrakcje turystyczne[ | edytuj kod]

 • Rezerwat przyrody Młochowski Łęg
 • Rezerwat przyrody Młochowski Grąd
 • Kościół św. Klemensa w Nadarzynie
 • Pałac w Młochowie z początku XIX wieku
 • Pałac w Rozalinie
 • Sołectwa[ | edytuj kod]

  Kajetany, Krakowiany, (Młochów, Bieliny i Żabieniec), Nadarzyn I, Nadarzyn II, Parole, Rozalin, Rusiec, Stara Wieś, Strzeniówka, Szamoty, (Urzut i Kostowiec), Walendów, Wola Krakowiańska, Wolica

  Droga powiatowa – jedna z kategorii dróg publicznych w Polsce, stanowiących własność właściwego samorządu powiatu.Gmina Żabia Wola (dawn. gmina Skuły) - gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie grodziskim 37 km od centrum Warszawy. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie skierniewickim.

  Sąsiednie gminy[ | edytuj kod]

  Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Lesznowola, Michałowice, Podkowa Leśna, Raszyn, Tarczyn, Żabia Wola

  Miasta partnerskie[ | edytuj kod]

 • Trevi nel Lazio  Włochy
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Gmina Nadarzyn w liczbach, [w:] Polska w liczbach [online], polskawliczbach.pl [dostęp 2016-03-15] (pol.), liczba ludności w oparciu o dane GUS.
  2. BIP gminy, sołectwa
  3. Urząd Statystyczny w Warszawie
  4. Dz.U. z 1952 r. nr 26, poz. 179
  5. Baza Demograficzna – Tablice predefiniowane – Wyniki badań bieżących; Stan i struktura ludności; Ludność według płci i miast (pol.). GUS. [dostęp 2010-09-14].

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • http://www.nadarzyn.pl/articles.php?id=1
 • Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.Droga gminna – zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 20 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115) jest to droga o znaczeniu lokalnym niezaliczona do innej kategorii, stanowiąca uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy, po zasięgnięciu opinii właściwego terytorialnie zarządu powiatu. Zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729) organem zarządzającym ruchem na drogach gminnych jest starosta, a organem sprawującym nadzór nad zarządzaniem ruchem jest wojewoda, za wyjątkiem dróg położonych w granicach administracyjnych miast na prawach powiatu, gdzie zarządcą ruchu na wszystkich drogach publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, jest prezydent miasta.
  Warto wiedzieć że... beta

  Powiat pruszkowski – powiat w Polsce, w zachodniej części województwa mazowieckiego, utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Pruszków.
  Tarczyn (dawn. gmina Komorniki) – gmina miejsko-wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie piaseczyńskim (w latach 1999–2002 należała do powiatu grójeckiego). W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie warszawskim.
  Wola Krakowiańska – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie pruszkowskim, w gminie Nadarzyn.
  Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.
  Krakowiany – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie pruszkowskim, w gminie Nadarzyn, nad górnym biegiem rzeki Utraty.
  Województwo mazowieckie – jednostka podziału administracyjnego Polski, największe pod względem powierzchni i ludności województwo, znajdujące się w środkowej i wschodniej części Polski. Obejmuje obszar o powierzchni 35 558,47 km². Według danych z 2011 r. miało 5,29 mln mieszkańców. Siedzibą władz województwa jest Warszawa. Województwo zostało utworzone 1 stycznia 1999 r.
  Nadarzyn – wieś gminna w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie pruszkowskim, w gminie Nadarzyn, 22 km od centrum Warszawy.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.919 sek.