• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Naczynko wagowe

  Przeczytaj także...
  Azot (N, łac. nitrogenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 7, niemetal z grupy 15 (azotowców) układu okresowego. Stabilnymi izotopami azotu są N i N. Azot w stanie wolnym występuje w postaci dwuatomowej cząsteczki N2. W cząsteczce tej dwa atomy tego pierwiastka są połączone ze sobą wiązaniem potrójnym. Azot jest podstawowym składnikiem powietrza (78,09% objętości), a jego zawartość w litosferze Ziemi wynosi 50 ppm. Wchodzi w skład wielu związków, takich jak: amoniak, kwas azotowy, azotyny oraz wielu ważnych związków organicznych (kwasy nukleinowe, białka, alkaloidy i wiele innych). Azot w fazie stałej występuje w sześciu odmianach alotropowych nazwanych od kolejnych liter greckich (α, β, γ, δ, ε, ζ). Najnowsze badania wykazują prawdopodobne istnienie kolejnych dwóch odmian (η, θ).Higroskopijność – podatność niektórych substancji na wchłanianie wilgoci lub nawet wiązanie się z wodą. Woda ta może pochodzić z pary wodnej znajdującej się w powietrzu, z wilgoci znajdującej się w gruncie, z rosy osadzającej się na powierzchni substancji itp. Pochłanianie występuje wtedy, gdy woda przenika z miejsca kontaktu z materiałem higroskopijnym do jego wnętrza. Odbywać się to może na różne sposoby.
  Kolba – podstawowe naczynie laboratoryjne, które służy do prowadzenia reakcji chemicznych, przechowywania odczynników, destylacji i wielu innych procesów prowadzonych z ciekłymi materiałami.

  Naczynko wagowesprzęt laboratoryjny służący do dokładnego odważania substancji stałych.

  Większość naczynek wagowych jest wykonywana z cienkiego i kruchego szkła, choć czasami są one także wykonywane z materiałów ceramicznych lub tworzyw sztucznych.

  Naczynko wagowe ze szlifowaną pokrywką

  Naczynka wagowe miewają wiele różnych kształtów. Trzy najbardziej popularne to:

  Szkło − według amerykańskiej normy ASTM-162 (1983) szkło zdefiniowane jest jako nieorganiczny materiał, który został schłodzony do stanu stałego bez krystalizacji.Lejek laboratoryjny − podstawowy sprzęt laboratoryjny, zazwyczaj w kształcie stożka zakończonego rurką lub szlifem, który służy do przelewania płynów, przesypywania proszków oraz do sączenia.
 • naczynko w kształcie małego, dość płaskiego kubka szklanego ze szlifem płaskim, które jest zaopatrzone w szlifowaną pokrywkę. W naczynku tym odważa się zwykle substancje higroskopijne lub rozkładające się pod wpływem wilgoci lub w kontakcie z powietrzem. Procedurę odważania przeprowadza się w atmosferze azotu, po czym przenosi się zamknięte naczynko z odważoną substancją i jak najszybciej opróżnia je wsypując jednym, szybkim ruchem jego zawartość do kolby reakcyjnej lub miarowej.
 • naczynko w kształcie łódki - jest to płaskie podłużne, płaskodenne naczynko, w którym łatwo jest odważyć substancję, a następnie przenieść ją do kolby za pomocą lejka do proszków.
 • naczynko w kształcie bucika - jest to też płaskie, podłużne, płaskodenne naczynko, ale z jednej strony jest zakończone dość długą szyjką, która służy do przesypywania substancji stałej bez użycia lejka.
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.009 sek.