Naczynie supraneuralne

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Naczynie supraneuralne (ang. supraneural vessel) – naczynie wchodzące w skład brzusznej części układu krążenia, obecne u pierścienic i niektórych stawonogów.

Odnóża – parzyste przydatki występujące na tagmach stawonogów. Pełnią funkcje (często związane z lokalizacją): czuciowe, pokarmowe, lokomotoryczne, kopulacyjne, transportowe, przędne. Ilość, budowa i rozmieszczenie odnóży jest ważną cechą taksonomiczną.Stawonogi (Arthropoda, z gr. ἄρθρον arthron – staw + πούς, ποδός pous, podos – noga) – najliczniejszy w gatunki typ zwierząt na Ziemi. Dotychczas opisano ponad milion gatunków. Według danych IUCN opisano 950 000 gatunków owadów i 40 000 skorupiaków. Liczby w pozostałych grupach stawonogów wahają się – w zależności od źródła – od kilkunastu tysięcy (np. wije) do ponad 60 tysięcy gatunków pajęczaków, a z każdym rokiem przybywa ich coraz więcej.

U dżdżownicy naczynie supraneuralne ciągnie się podłużnie po brzusznej stronie ciała, poniżej jelita, a powyżej brzusznego pnia nerwowego. Po prawej i lewej stronie odchodzą od niego boczne naczynia neuralne.

U szczetnic z podgromady Echiuroidea naczynie supraneuralne połączone jest z przodu i z tyłu z naczyniem grzbietowym.

U pareczników naczynie supraneuralne stanowi tylny odcinek wentralnego naczynia centralnego. Jest ono kurczliwe i uczestniczy w pompowaniu hemolimfy do tyłu. Zaopatruje ono odnóża, a za pośrednictwem bocznych odgałęzień także okolice analne i genitalne. Z przodu przechodzi w wentralne naczynie głowowe, które łukiem szczękonóżowym łączy się z aortą głowową

Genitalia – nieścisły termin biologiczny odnoszący się do męskich lub żeńskich narządów płciowych i związanych z nimi struktur anatomicznych.Hemolimfa – płyn ustrojowy bezkręgowców posiadających otwarty układ krwionośny: wstężnice, stawonogi (owady, skorupiaki), żachwy, mięczaki. Pełni funkcje krwi i limfy. W jej skład wchodzą hemocyty - komórki pełzakowate, które mają zdolność fagocytozy, w jej osoczu może być rozpuszczony barwnik oddechowy: hemocyjanina, chlorokruoryna lub hemoerytryna oraz białka (i polipeptydy) odpornościowe takie jak: cekropiny, attacyny, defenzyny.

Przypisy[ | edytuj kod]

  1. W. B. Crow: A Synopsis of Biology. 1960, s. 266.
  2. Adam Sedgwick, Joseph Jackson Lister, Sir Arthur Everett Shipley: A Student's Text-book of Zoology: Protozoa to Chaetognatha. Nowy Jork: Swan Sonnenschein and Co., 1898, s. 530.
  3. Jolanta Wywter: Nadgromada: wije – Myriapoda. W: Zoologia t. 2 Stawonogi cz. 2 Tchawkodyszne. Czesław Błaszak (red.). Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 16.
Lumbricus – rodzaj skąposzczetów z rodziny dżdżownicowatych (Lumbricidae) obejmujący kilkanaście gatunków charakteryzujących się purpurowo-fioletową pigmentacją. Pochodzą z krainy palearktycznej, ale niektóre zostały introdukowane w wielu regionach świata.Szczetnice, długoryjkowe (Echiura) – grupa dwubocznie symetrycznych, niesegmentowanych zwierząt bezkręgowych z wtórną jamą ciała, przez długi czas klasyfikowana w randze typu, a obecnie coraz częściej w randze gromady w typie pierścienic. Obejmuje około 150 gatunków wyłącznie morskich zwierząt, zamieszkujących zarówno strefy płytkie, jak i głębokie rowy oceaniczne (Vitjazema spp. były wyciągnięte z głębokości poniżej 10 tys. metrów w Rowie Filipińskim) w wodach zarówno tropikalnych, jak i umiarkowanych czy subarktycznych. Prowadzą mało ruchliwy, denny tryb życia, ryjąc w mule bądź chowając się w szczelinach dna morskiego. Mają niesegmentowane ciało, jednolitą wtórną jamę ciała i występuje w ich rozwoju larwa trochofora. Brak metamerii wskazuje na prymitywność ich budowy.
Warto wiedzieć że... beta

Pierścienice (Annelida) – typ zwierząt bezkręgowych o wydłużonym ciele złożonym z szeregu pierścieni. Są jednym z głównych typów zwierząt pierwoustych. Zaliczane do lofotrochorowców (Lophotrochozoa). Żyją w wodach morskich i śródlądowych oraz w glebie i ściółce – na całym świecie. Występują wśród nich formy wolno żyjące, pasożytnicze i komensalne. Jedne są saprofagami, inne filtratorami, a jeszcze inne drapieżnikami. Odgrywają ważną rolę w użyźnianiu gleb i osadów dennych, a gatunki lądowe w procesach mineralizacji substancji organicznej.
Naczynie grzbietowe (łac. vas dorsale) – osiowe naczynie krwionośne występujące w układzie krążenia wielu bezkręgowców, często stanowiąc naczynie główne, a nawet rozrastając się do postaci serca.

Reklama