• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Naczynia wieńcowe



  Podstrony: [1] 2 [3]
  Przeczytaj także...
  Żyła skośna przedsionka lewego (vena obliqua atrii sinistri) - drobne naczynie położone ukośnie na tylnej powierzchni lewego przedsionka serca. Uchodzi przez zatokę wieńcową do prawego przedsionka serca.Żyła sercowa wielka (vena cordis magna) - inaczej żyła wielka serca, rozpoczyna się na koniuszku serca i biegnie w bruździe międzykomorowej przedniej wspólnie z gałęzią międzykomorową przednią tętnicy wieńcowej lewej. Jej przedłużeniem jest zatoka wieńcowa (sinus coronarius), poprzez którą uchodzi (tak jak i żyły tylnej komory lewej, żyły średniej serca, żyły małej serca oraz żyły skośnej przedsionka lewego) do prawego przedsionka serca.
  Tętnice wieńcowe[]
  Schemat unaczynienia wieńcowego

  U człowieka[]

  Tętnice wieńcowe (łac. arteriae coronariae) odchodzą nad płatkami półksiężycowatymi prawym i lewym, od rozszerzonego początku aorty zwanego opuszką.

  Tętnica wieńcowa prawa (łac. arteria coronaria dextra) na bruździe wieńcowej prawej zagina się tworząc gałąź okalającą prawą (łac. ramus circumflexus dexter) następnie od niej ku koniuszkowi serca opuszcza się gałąź międzykomorowa tylna (łac. ramus interventricularis posterior), która biegnie w bruździe międzykomorowej podzatokowej.

  Żyły przednie serca (venae cordis anteriores) - są to 3-4 drobne naczynia, które zbierają krew z mostkowo-żebrowej powierzchni serca. Uchodzą samodzielnie (tzn. nie przez zatokę wieńcową) do prawego przedsionka serca.Koronarografia – angiografia tętnic wieńcowych. Badanie polegające na podaniu do tętnic wieńcowych kontrastu, umożliwiającego uwidocznienie ich za pomocą promieniowania rentgenowskiego, stosowane szeroko w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca. Jest podstawowym badaniem służącym do kwalifikacji pacjentów do wszczepiania pomostów omijających oraz do zabiegów PCI.

  Tętnica wieńcowa lewa (łac. arteria coronaria sinistra) na bruździe wieńcowej lewej dzieli się na gałąź międzykomorową przednią (łac. ramus interventricularis anterior) lub inaczej gałąź międzykomorową przystożkową (Łac. ramus interventricularis paraconalis) biegnącą w bruździe międzykomorowej przystożkowej, oraz na gałąź okalającą (łac. ramus circumflexus) biegnącą w bruździe wieńcowej lewej.

  Tętnica główna (łac. aorta - z gr. aeiro - dźwigam, unoszę w górę - nazwa nadana przez Arystotelesa, który twierdził, że funkcją aorty jest utrzymywanie serca we właściwym miejscu) - duży pień tętniczy, którego gałęzie doprowadzają krew tętniczą do wszystkich tkanek. Jest największą tętnicą człowieka.Żyła sercowa średnia (vena cordis media) – inaczej żyła średnia serca, zbiera krew od koniuszka serca i leży w bruździe międzykomorowej tylej razem z gałęzią międzykomorową tylną tętnicy wieńcowej prawej. Uchodzi przez zatokę wieńcową do prawego przedsionka serca .

  U innych ssaków[]

  U świni i konia od gałęzi okalającej prawej, ku koniuszkowi serca, opuszcza się w bruździe międzykomorowej podzatokowej gałąź międzykomorowa podzatokowa (łac. ramus interventricularis subsinuosus). U bydła i psa tętnica wieńcowa prawa nie dochodzi do bruzdy międzykomorowej podzatokowej, a gałąź międzykomorowa podzatokowa w sercu tych gatunków jest odgałęzieniem tętnicy wieńcowej lewej.

  Niedokrwienie (gr. ισχαιμία, ischaemia, isch – ograniczenie, haema – krew) – lokalne zaburzenie ukrwienia będące skutkiem ograniczenia lub całkowitego zatrzymania dopływu krwi do tkanki lub narządu. Następstwem tego stanu jest niedostateczna podaż tlenu i składników odżywczych. W efekcie dochodzi do niedotlenienia (hipoksji), niedożywienia, a ostatecznie do martwicy tkanek dotkniętych procesem niedokrwiennym.Krew (łac. sanguis, stgr. αἷμα, haima) – płyn ustrojowy, który za pośrednictwem układu krążenia pełni funkcję transportową oraz zapewnia komunikację pomiędzy poszczególnymi układami organizmu. Krew jest płynną tkanką łączną, krążącą w naczyniach krwionośnych (układ krwionośny zamknięty) lub w jamie ciała (układ krwionośny otwarty). W szerokiej definicji obejmuje krew obwodową i tkankę krwiotwórczą, a w wąskiej tylko tę pierwszą. Jako jedyna (wraz z limfą) występuje w stanie płynnym. Dziedzina medycyny zajmująca się krwią to hematologia.

  Patofizjologia[]

  Naczynia wieńcowe należą do tętnic końcowych, to znaczy ich zamknięcie (spowodowane np. miażdżycą) powoduje niedokrwienie zaopatrywanego przez nie obszaru, aż do wystąpienia martwicy włącznie. Jeśli obszar martwicy jest duży, może spowodować śmierć; jeśli mały, to tylko ból przy wysiłku fizycznym.

  Żyły najmniejsze serca (venae cordi minimae, żyły Tebezjusza) - drobne żyły ściany serca, uchodzą bezpośrednio do jam komór i przedsionków. Szczególnie liczne są w przegrodzie międzyprzedsionkowej i w częściach podstawnych mięśni brodawkowatych. Odgrywają znaczną rolę w odpływie krwi żylnej z serca.Martwica, nekroza (stgr. Νεκρός martwy, łac. necrosis) – ciąg zmian morfologicznych zachodzących po śmierci komórki w żywym organizmie.

  Ocena tętnic wieńcowych w koronarografii[]

  Arteriografia lewej tętnicy wieńcowej.

  Do bezpośredniej oceny stanu tętnic wieńcowych służy badanie koronarograficzne. Pośrednio możemy również zbadać tętnice wieńcowe badając lewą komorę mięśnia sercowego przy pomocy badania izotopowego scyntygrafia perfuzyjna mięśnia sercowego.

  Miażdżyca tętnic (łac. atheromatosis, atherosclerosis) (potoczna nazwa to "arterioskleroza") – przewlekła choroba, polegająca na zmianach zwyrodnieniowo-wytwórczych w błonie wewnętrznej i środkowej tętnic, głównie w aorcie, tętnicach wieńcowych i mózgowych, rzadziej w tętnicach kończyn. Miażdżyca jest najczęstszą przyczyną stwardnienia tętnic (łac. arteriosclerosis).Koniuszek serca (łac. apex cordis) - Należy do lewej komory serca. Podczas skurczu komór opiera się o przednią ścianę klatki piersiowej i uderza w nią w V przestrzeni międzyżebrowej, ok. 1,5 cm w prawo od linii środkowoobojczykowej lewej.

  Nomenklatura[]

  Celem opisu naczyń wieńcowych aktualnie stosuje się następującą nomenklaturę:

 • lewa tętnica wieńcowa - ang. LCA, left coronary artery
 • gałąź międzykomorowa przednia - ang. LAD, left anterior descending
 • gałąź okalająca - ang. LCx, left circumflex
 • prawa tętnica wieńcowa - ang. RCA, right coronary artery
 • gałąź międzykomorowa tylna - ang. PDA, posterior descending artery.
 • Wymiary prawidłowych tętnic[]

 • LCA - 3-6 milimetrów średnicy
 • RCA, LAD, LCx - 2-4 milimetry średnicy.
 • Używa się sformułowania dominująca tętnica wieńcowa, które oznacza tętnicę, od której odchodzi PDA (tętnica zstępująca tylna). W 85% przypadków jest to prawa tętnica wieńcowa.

  Serce (łac. cor, gr. kardia) – centralny narząd układu krwionośnego strunowców i niektórych bezkręgowców. Zbudowany jest z tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowanej typu sercowego. Zazwyczaj narząd ten otoczony jest osierdziem (pericardium).Metabolizm – całokształt reakcji chemicznych i związanych z nimi przemian energii zachodzących w żywych komórkach, stanowiący podstawę wszelkich zjawisk biologicznych. Procesy te pozwalają komórce na wzrost i rozmnażanie, zarządzanie swoją strukturą wewnętrzną oraz odpowiadanie na bodźce zewnętrzne.


  Podstrony: [1] 2 [3]



  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Układ krwionośny człowieka (łac. sistema sanguiferum hominis) – układ zamknięty, w którym krew krąży w systemie naczyń krwionośnych, a serce jest pompą wymuszającą nieustanny obieg krwi. Układ ten wraz z układem limfatycznym (łac. sistema lyphaticum) tworzą układ krążenia (łac. sistema circulatorium).
  Żyła sercowa mała (vena cordis parva) – inaczej żyła mała serca, jest położona na ścianie tylnej serca w prawej części bruzdy wieńcowej. Uchodzi przez zatokę wieńcową do prawego przedsionka serca.
  Łacina, język łaciński (łac. lingua Latina, Latinus sermo) – język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii, na północnym skraju której znajduje się Rzym.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.