• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Naczepa

  Przeczytaj także...
  Przyczepa – pojazd kołowy, albo gąsienicowy bez własnego silnika, ciągnięty przez inny pojazd, przeważnie samochód, ciągnik drogowy, ciągnik rolniczy. Tylko nieliczne przyczepy posiadają napęd, ułatwiający jazdę w terenie np. ciężkich motocykli wojskowych.Ziemniak, kartofel, psianka ziemniak (Solanum tuberosum L.) – gatunek byliny należący do rodziny psiankowatych. Nazwa ”ziemniak” odnosi się zarówno do całej rośliny, jak i do jej jadalnych, bogatych w skrobię bulw pędowych, z powodu których gatunek jest uprawiany na masową skalę. Roślina wywodzi się z Andów, gdzie udomowiono ją ok. 8 tysięcy lat temu. Ziemniak został przywieziony do Europy w końcu XVI wieku, w ciągu następnych stuleci stał się integralną częścią wielu kuchni z całego świata. Obecnie jest czwartą pod względem produkcji rośliną uprawną (po pszenicy, ryżu i kukurydzy).
  HDS (hydrauliczny dźwig samochodowy) – odmiana dźwigu samochodowego, montowanego na samochodach ciężarowych, umożliwiającego ich samodzielny załadunek oraz rozładunek, dlatego znany jest także jako żuraw przeładunkowy. Zazwyczaj ma nośność kilku ton.
  Naczepa (2) z ciągnikiem siodłowym (1) tworzy pojazd członowy
  Ciągnik siodłowy z doczepioną naczepą kłonicową z HDS

  Naczepa – rodzaj przyczepy przeznaczony do transportu rzeczy, bez przedniej osi i zaprojektowany tak, że część naczepy wraz z ładunkiem spoczywa na tylnej osi ciągnika siodłowego tworząc wspólnie pojazd członowy.

  Europejski Urząd Statystyczny (ang. European Statistical Office), Eurostat – urząd Komisji Europejskiej z siedzibą w Luksemburgu, powstał w 1972 roku.Asfalt – materiał (lepka ciecz lub skała) pochodzenia naturalnego (asfalt naturalny) lub otrzymywany jako jedna z frakcji przerobu ropy naftowej (asfalt ponaftowy), o konsystencji stałej lub półstałej o barwie od ciemnobrązowej do czarnej. Jest on układem koloidalnym o dużej trwałości, składającym się z dwóch faz: rozproszonej (asfalteny) i rozpraszającej (oleje). Jest stosowany do budowy nawierzchni dróg, do produkcji papy oraz jako materiał izolacyjny (lepik asfaltowy) a także składnik farb. Jest to mieszanina wielkocząsteczkowych węglowodorów łańcuchowych, cyklicznych oraz związków heterocyklicznych. O jakości asfaltu decyduje jego temperatura mięknienia, ciągliwość, stopień penetracji, łamliwość. Należy do tak zwanych bitumin.

  Ciągnik siodłowy z naczepą połączony jest za pomocą siodła i tzw. sworznia królewskiego.

  Sworzeń królewski – typ sworznia kształtowego z łbem walcowym. Stanowi element konstrukcyjny dla połączeń typu np. Naczepa – Ciągnik siodłowy. Drugim elementem konstrukcyjnym dla tego typu połączeń jest np. siodło zamontowane na ramie ciągnika siodłowego.Ciągnik siodłowy - ciągnik drogowy, przystosowany do ciągnięcia naczepy. Elementem pozwalającym na połączenie naczepy z ciągnikiem siodłowym jest siodło. Nie stanowi ono sztywnego połączenia, ale pozwala na skręcanie naczepy względem ciągnika. Siodło znajduje się nad tylną, napędzaną osią/osiami ciągnika, dzięki czemu część ciężaru naczepy zostaje na nie przeniesiona. Dzięki skrętnemu połączeniu ciągnika z naczepą, zespoły takie mimo znacznej długości pozwalają zachować relatywnie niewielki promień skrętu.

  Rodzaje naczep[ | edytuj kod]

 • uniwersalne – są to naczepy typu kurtynowego lub firanki, mające wszechstronne zastosowanie. Pozwalają na transport towaru luzem, w big bagach, na paletach.
 • Jumbo, MEGA – naczepa typy kurtynowego o obniżonym zawieszeniu, pozwalającym na załadunek wyższych towarów.
 • Coilmulde, mulda – naczepa kurtynowa do przewozu stali walcowanej w kręgach
 • izotermy – są to naczepy skrzyniowe posiadające izolacje pozwalającą na transport towarów wrażliwych na zmianę temperatury.
 • chłodnie – wykorzystywane są głównie do transportu ładunków wymagających niskiej temperatury: leki, mrożonki, warzywa, owoce. Wyposażone są w agregat chłodniczy spalinowy lub elektryczny
 • wywrotka, patelnia – o konstrukcji stalowej lub aluminiowej wykorzystywane są do transportu materiałów sypkich, lub w kawałkach: ziemi, piasku, gruzu, zboża, węgla
 • z ruchomą podłogą – pozwala na samodzielny załadunek i rozładunek: torf, ziemniaki, złom
 • platformy – niskopodwoziowa naczepa przeznaczona do transportu maszyn i urządzeń ponadgabarytowych często o znacznej masie.
 • dłużyce – naczepa przeznaczona do transportu długich elementów, rury, belki, śmigła
 • podkontenerowe – konstrukcyjnie zbliżone do platform. Przeznaczone są do przewozu kontenerów morskich.
 • autotransporter – jest to specjalna naczepa przeznaczona do przewozu samochodów.
 • cysterna – wykorzystywana jest do przewozu materiałów płynnych w temperaturze otoczenia np.: paliwa, alkohole lub do przewozu materiałów płynnych w wyższej temperaturze np.: asfalt oraz gaz.
 • silos – wykorzystywany jest do przewozu materiałów sypkich pylastych: pasze, mąka,
 • naczepa specjalna inloader – służy do transportu tafli szkła.
 • naczepa burtowa z HDS – umożliwia samodzielny załadunek i rozładunek towaru dźwigiem HDS
 • naczepa kłonicowa – służy do przewozu drewna.
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • przyczepa
 • samochód
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 70/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy. (CELEX: 32012R0070).
  2. Europejska Komisja Gospodarcza, Eurostat, Międzynarodowe Forum Transportu: Ilustrowany słownik statystyk transportu.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • http://www.prasa24h.pl/10505/rodzaje–naczep–samochodow–ciezarowych.html
 • http://bezpieczneladunki.pl/2015/rodzaje–nadwozi–w–samochodach–ciezarowych/
 • Europejska Komisja Gospodarcza (EKG) (ang. United Nations Economic Commission for Europe, skrót: UNECE lub ECE) – jedna z komisji regionalnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Powołano ją do życia w 1947 roku w celu odbudowy powojennej Europy. Siedzibą UNECE jest Genewa.Mąka – produkt powstały w wyniku silnego rozdrobnienia ziarna zbóż. Cechuje się drobną granulacją i sypką konsystencją.
  Warto wiedzieć że... beta

  Szkło − według amerykańskiej normy ASTM-162 (1983) szkło zdefiniowane jest jako nieorganiczny materiał, który został schłodzony do stanu stałego bez krystalizacji.
  Siodło odpowiedzialne jest za połączenie ciągnika siodłowego jako aktywnego środka transportu z naczepą, będącą elementem biernym. Siodło pełni równocześnie funkcje sprzęgu i łożyska ślizgowego. Naciski wywierane na siodło zawierają się w przedziale od 5 do 36 ton. Jednakże zasadniczy zakres nacisków to 15-29 ton. Zastosowanie tego elementu pozwala na znaczną poprawę manewrowości całego zestawu naczepowego przy jednoczesnym zachowaniu wszelkich warunków bezpieczeństwa w trakcie użytkowania. Układ mocowania sprzęgu składa się ze sworznia królewskiego oraz zamka blokującego sworzeń w siodle.
  Złom – w metalurgii nazwa przedmiotów metalowych, przeznaczonych do wykorzystania w procesie recyklingu poprzez ich ponowne przetopienie (złomowanie). Do złomu należą np. metalowe odpady produkcyjne, wyroby metalowe nie nadające się do naprawy, elementy konstrukcji pochodzące z rozbiórki, odpady komunalne z metalu, wyeksploatowane samochody (pozbawione elementów niemetalicznych, tzn. tapicerki, uszczelek, płynów, itd.), maszyny, urządzenia i ich części, konstrukcje stalowe uszkodzone mechanicznie, skorodowane, bądź nienadające się do dalszej, bezpiecznej ekspoatacji itp.
  Kontener – zazwyczaj metalowa skrzynia, o zunifikowanych wymiarach i konstrukcji, służąca do przewozu drobnicy (zapakowanej zazwyczaj w opakowania kartonowe, paczki, skrzynie, worki, czasami dodatkowo umieszczonych na europaletach).
  Wywrotka – pojazd: samochód ciężarowy, wózek, wagonik z przechylaną do tyłu lub na bok skrzynią ładunkową, co umożliwia samoczynny rozładunek.
  Cysterna – zgodnie z ADR oznacza zbiornik do przewozu cieczy, gazów lub ciał stałych wraz z jego wyposażeniem obsługowym i konstrukcyjnym.
  Transport (łac. transportare – przenieść, przewieźć) – przemieszczanie ludzi, ładunków (przedmiot transportu) w przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich środków (środków transportu).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.794 sek.