Naczelny Prokurator

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Naczelny Prokurator – w II Rzeczypospolitej naczelny organ prokuratury i zwierzchnik prokuratorów.

Prokuratura Krajowa – dawniej najwyższa w hierarchii cywilnego pionu prokuratury jednostka organizacyjna, którą kierował Prokurator Krajowy. Została zniesiona 31 marca 2010 a zastąpiła ją Prokuratura Generalna kierowana przez Prokuratora Generalnego.Prokurator – funkcjonariusz publiczny prokuratury uprawniony do samodzielnego wykonywania czynności prokuratorskich. Jako funkcjonariusz prokuratury strzeże praworządności oraz czuwa nad ściganiem przestępstw.

Urząd utworzony w 1919 r. na mocy art. 4 zd. 1 Dekretu z dnia 8 lutego 1919 r. w przedmiocie ustroju Sądu Najwyższego (Dz.Pr.P.P. Nr 15, poz. 199), utrzymany następnie przez art. 231 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 lutego 1928 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 1928 r. nr 12, poz. 93, ze zm.). W obu tych regulacjach funkcję Naczelnego Prokuratora sprawował z urzędu minister sprawiedliwości. Organem pomocniczym Naczelnego Prokuratora był Nadzór Prokuratorski.

Ministerstwo Sprawiedliwości (MS) – urząd pomocniczy Ministra Sprawiedliwości, naczelnego organu administracji rządowej odpowiedzialnego za dział administracji rządowej – sprawiedliwość. Minister Sprawiedliwości z mocy Konstytucji jest członkiem Krajowej Rady Sądownictwa. Naczelna Prokuratura Wojskowa – najwyższa w hierarchii komórka organizacyjna wojskowej części prokuratury w Polsce, którą kieruje Naczelny Prokurator Wojskowy. W Polsce w Prokuraturze Wojskowej (Naczelnej Prokuraturze Wojskowej, 2 Wojskowych Prokuraturach Okręgowych i w 11 Prokuraturach Garnizonowych) pracuje około 140-170 prokuratorów i około 150 pracowników cywilnych.

Zobacz też[ | edytuj kod]

  • lista zwierzchników prokuratury w Polsce
  • Ministerstwo Sprawiedliwości
  • Naczelny Prokurator Wojskowy
  • Nadzór Prokuratorski
  • Pierwszy Prokurator Sądu Najwyższego
  • Prokurator Generalny
  • Prokurator Krajowy
  • Reklama